Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vragenlijst religie bij zorg terminale stadium & overledenenzorg

Dovnload 46.57 Kb.

Vragenlijst religie bij zorg terminale stadium & overledenenzorgDatum27.04.2017
Grootte46.57 Kb.

Dovnload 46.57 Kb.

Vragenlijst religie bij zorg terminale stadium & overledenenzorg

De wind gaat op in de wind. Het licht vermengt zich in het licht. Het zand wordt een met de zand. Wat voor steun is er voor iemand die jammert? Wie was dood? O, wie was dood?

Ontmoet samen met Gods beseffing,en stel een onderzoek in. Wat een wonderbaarlijk ding was er gebeurd. Niemand weet wat er gebeurd na de dood. Degene die klaagt zal zich voordoen en vertrekken. Sterfelijk schepsel zijn gebonden door het binden van twijfel en verbinding. Wanneer leven een droom wordt, babbelt de blinde man en treurt zinloos. De schepper wordt geschept door dit creatie. Het komt en gaat, onderwerp naar het goddelijk wens. Niemand sterft; Niemand is in staat om dood te gaan. De geest doet niet omkomen; het is onvergankelijk. Dat wat bekend is, bestaat niet. Ik ben een offer voor degene die het weet. Zegt Nanak, de guru heeft mijn twijfels verjaagd.

Niemand gaat dood, niemand komt of gaat.

(Guru Granth Sahib-pg 885)
1.      Religie: Sikhisme

2.      Geschriften (welke geschriften zijn van belang binnen uw religie?):

Binnen het Sikhisme is de ‘Guru Granth Sahib’ onze spiritueel geschrift en tevens aanbieden wij deze als guru (leermeester).


Verder hebben wij een Sikh Rehat Maryada, waar in de regels voor een sikh zijn opgesteld. Dit was samengesteld in 1931 door gevarieerde Sikh geleerden met het doel om uniformiteit te promoten in het Sikh gedrag en inachtneming in het intresse van diepere godsdienstige cohesie.(psalm van vrede).
Terminale fase

Van welke handelingen/rituelen is sprake in de terminale fase?:

“Naam japna” - mediteer over de naam van God.
Hymne uit de ‘Guru Granth Sahib’ (spiritueel geschrift) genaamd “Sukhmani Sahib” (Pslam of Peace)
3a. Wie voert deze rituelen uit?:

Familie, kennis of priester met kennis over het Sikhisme. Als geen van allen aanwezig is kan eventueel een audio cd met de meditatie/ hymne worden afgespeeld.
3b. Wat is de visie/oorsprong van deze rituelen?:

Spirituele verlichting


3c. Wat en waar in de geschriften kan men dit terugvinden?:

Dit kan terug gevonden worden in de Sikh Rehat Maryada. Geplaatst onder de kop Funeral Ceremonies (Antam Sanskar) Article 19. (zie bijlage)


3d. Welke ruimte is er voor de terminale patiënt/familie om af te wijken van deze rituelen?:

Ten eerste wil ik u melden dat deze handelingen / rituelen geen verplichtingen zijn. Het is puur keuzegericht. Indien de patiënt/familie deze niet wenst door te voeren is het geen probleem. Indien de patiënt/familie deze wil door voeren hebben wij mogelijk heden al opgesomd.


3e. Op welke momenten in de terminale fase is de aanwezigheid van de kerkelijke afgezant wenselijk/noodzakelijk?:

Het is wenselijk dat de kerkelijke afgezant aanwezig is wanneer de patiënt / familie erom vraagt.Overlijden en de overledene

Hoe kijkt men vanuit de religie aan tegen het overlijden ("wat gebeurt er")?:

De ziel (atma) verlaat het lichaam en komt bij god (parmatma) terecht. Lichaam/lijf is slechts de materiële behuizing ten tijde van ons leven op aarde.
Volgens het Sikhisme kan een persoon, afhankelijk van zijn daden, één worden met GOD zelf of weer overgeleverd worden aan de cyclus van reïncarnatie.
De wereld brand in het vuur van verlangen, in hebzucht, arrogantie en zich te buiten gaande ego. Mensen gaan keer op keer dood: ze worden opnieuw geboren en verliezen hun eer. Ze verspillen hun leven tevergeefs. 3

4a. Waar en hoe staat dit beschreven in de geloofsschriften?:

In Guru Granth Sahib ji – Wanneer het lichaam sterft, waar gaat het geest naar toe? Het is geabsorbeerd in het onaangeraakte, losgekomen melodie van de Shabad. (pag.327)


Hoe kijkt men vanuit de religie aan tegen de overledene?:

Het is een “wet” waar voor geen enkel levend wezen een ontsnappen aan is. Wat resteert is slechts het materiaal ‘lichaam’. Uit eerbied voor het lichaam cremeren we deze.


5a. Waar en hoe staat dit beschreven in de geloofsschriften?:

Dit staat beschreven in Sikh Rehat Maryada onder de kop: Funeral Ceremonies ( Antam Sanskar) Article 19. C. (zie bijlage)


Laatste zorg / zorg aan de overledene

Van welke handelingen/rituelen is sprake in de fase na overlijden en wie voert deze handelingen uit (wie mogen deze handelingen uitvoeren)?:

Ze ( door elk persoon mogelijk) laten de overledene douche.


Ze doen deze schone kleren aan.
Leggen het lichaam neer en doen dan “Ardaas” - formeel gebed (dit laatste kan alleen gedaan worden door iemand met kennis/beheersing van het sikhisme en het gebed).
6a.Wat zijn de achterliggende gedachten van deze handelingen/rituelen en waar en hoe staat dit beschreven in de geloofsschriften?:

Dit staat beschreven in de Sikh Rehat Maryada onder de kop Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19. e (zie bijlage)


6b. Is in deze fase na overlijden de aanwezigheid van de kerkelijke afgezant wenselijk/noodzakelijk?:

Het is wenselijk dat een kerkelijke afgezant aanwezig. Of een familie / kennis met voldoende kennis om de “Ardaas” uit te voeren.


6c. Wat is vanuit uw religie de visie op het geven van de laatste zorg aan de overledene?:

Dat zijn ziel rust krijgt en zijn familie/vrienden de laatste eerbetoon aan de overledene kunnen uitvoeren.


6d. Waar en wat staat hierover in de geloofsschriften beschreven?:

Dit staat beschreven in de Sikh Rehat Maryada onder de kop Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19. e (zie bijlage)


6e. Is het toegestaan dat "niet gelovigen of anders gelovigen" deelnemen aan het geven van de laatst zorg?:

Ieder persoon , ongeacht religie , kan deelnemen in het geven van de laatste zorg.
Uitvaartdienst

Een globale beschrijving van de uitvaartdienst?:

Op weg naar de Crematie ruimte wordt gemediteerd of hymne uit het heilige geschrift opgelezen /opgezegd. Ten tijde van de crematie wordt de Kirtan Sohila (Collectie van vijf shabads verbonden aan de pijn van scheiding en vieren van de zaligheid ) opgelezen en de “Ardaas” als laatst nogmaals uitgevoerd.7a. Welke ruimte is er in de uitvaartdienst voor de:

Overledene: Als de overledene anders wenst is dit mogelijk. - YES

Nabestaanden: Als de nabestaanden anders wensen is dit mogelijk - YES

Religie: Als het volgens het Sikhisme wordt gedaan dan is het zoals boven beschreven.
Begraven/cremeren

8.  Welke visie bestaat binnen de religie op:

Begraven: geen begrafenis

Cremeren: wel crematie
(Normaal gesproken ) Er is geen regel in het Sikhisme die zegt dat iemand na zijn dood begraven of gecremeerd moet worden. Omdat het lichaam volgens het Sikhisme slechts een medium is…. het is het licht/ de ziel ( of hoe men het ook wil noemen) dat een deel van GOD is en als eenmaal het LICHT het lichaam heeft verlaten, heeft het lichaam zelf geen spirituele betekenis en wordt terug gegeven aan de aarde/ natuur.
Maar traditioneel cremeren Sikhs het lichaam liever dan begraven.
8a. Waar en wat staat hierover in de geloofsschriften beschreven?:

Dit staat beschreven in de Sikh Rehat Maryada onder de kop Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19. c.Begraven

 1. Welke riten zijn van toepassing bij het begraven van de overledene?:

Zelfde als beschreven onder uitvaart dienst.
9a. Is het van belang in welke richting de overledene wordt begraven? Nee

9b. Waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?: n.v.t

9c. Waar mag de overledene begraven worden (overal/gewijde grond)?: overal

9d. Waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?: n.v.t

9e. In hoeverre dient er sprake te zijn van eeuwige grafrust? n.v.t

9f. Waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?: n.v.t

Cremeren

Welke riten zijn van toepassing bij het cremeren van de overledene?:

Zelfde als beschreven onder uitvaart dienst.


10a. Waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?:

Dit staat beschreven in de Sikh Rehat Maryada onder de kop Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19.Symbolen en voorwerpen

11.  Welke symbolen en voorwerpen zijn van belang in:

De terminale fase:

Als de patiënt/familie wenst kunnen die de 5 k’s van het Sikhisme mee geven

5 k’s zijn : Kachera (katoen ondergoed), kanga(houten kammetje) , kara ( ijzeren armband), kirpan (dolk), keski ( stuk stof om zijn hoofdharen te dekken)
De fase na overlijden:

Als de patiënt/familie wenst kunnen die de 5 k’s van het Sikhisme mee geven. Schone kleren voor crematie.


Tijdens de uitvaart: Schone kleren en eventueel de 5 k’s

Tijdens de begrafenis: Schone kleren en eventueel de 5 k’s

Tijdens de crematie: Schone kleren en eventueel de 5 k’s
(wat geeft men aan de overledene mee? (bijvoorbeeld rozenkrans of lijkwade)

De 5 k’s van het sikhisme worden meegegeven. En dan is een rozenkrans of bloemen naar wens van de familie of patiënt , maar dit is niet noodzakelijk.


11a. Waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?:

Dit staat beschreven in de Sikh Rehat Maryada onder de kop Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19 e.
Donatie

hoe kijkt men binnen de religie aan tegen het beschikbaar stellen/uitnemen van organen en weefsels voor donatiedoeleinden.

Vanuit de religie is het niet verboden om organen en weefsels beschikbaar te stellen voor donatiedoeleinden. Maar natuurlijk kan de patiënt / familie hier een andere kijk op hebben. Indien de patiënt van te voren heeft aangegeven niet zijn ingewanden en weefsels beschikbaar te stellen is dit natuurlijk te respecteren. Indien de patiënt / familie niet heeft / kunnen aangegeven kunt u van uit gaan dat donatie geen probleem is. Binnen het sikhisme wordt het lichaam slechts een materiële behuizing beschouwd. Als het lichaam van een overledene een andere nog ten goede kan komen is dit alleen positief.12a. In geval uitnemen van organen en weefsels niet is toegestaan, waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?:


Nazorg

Is er vanuit de religie sprake van nazorg aan de nabestaanden?:

Alles wat overblijft na de crematie ( as, botten etc.) wordt geacht aan de familie, kennis of Sikh tempel te overhandigen.

Dit staat beschreven in de Sikh Rehat Maryada onder de kop Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19 f.


Herdenking

Worden overledenen binnen de kerk/gemeenschap herdacht?:

Ja, er wordt tijdens/na de dienst een oproep gedaan zodat de gemeenschap geïnformeerd is. En de oproep dat een “Sahij paath (Gurbani lezen) Guru Granth Sahib ji” wordt gehouden voor de overledene.
14a. Na welke periode(n)?:

Het liefst zo snel mogelijk na het overlijden.
Gebeden

Welke gebeden zijn van toepassing en van belang tijdens de gehele periode van terminale fase tot aan het gedenken van de overledene?:

Het liefst zo snel mogelijk na het overlijden probeert de sikh tempel van een gemeenschap een “Sahij paath Guru Granth Sahib ji” te houden. Er wordt geprobeerd in ongeveer 10 dagen na het overlijden de “Sahij paath Guru Granth Sahib ji” af te ronden.

In de gurudwara of thuis bij de overleden persoon.15a. Wanner dienen deze gebeden te worden gehouden?:

Het liefst zo snel mogelijk na het overlijden probeert de sikh tempel van een gemeenschap een “Sahij paath Guru Granth Sahib ji” te houden. Er wordt geprobeerd in ongeveer 10 dagen na het overlijden de “Sahij paath Guru Granth Sahib ji” af te ronden.


15b. Waarom zijn deze gebeden van belang?:

Zodat de ziel rust krijgt. En de familie te laten herinneren en andere leden van het gemeenschap dat ons verblijf op aarde tijdelijk is en we dus niet zullen verspillen maar in plaats daarvan goede daden te verrichten en god te herinneren. (mediteren)

 15c. Waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?:

Dit staat beschreven in de Sikh Rehat Maryada onder de kop Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19 e.
Ziekte

Hoe wordt door de religie aangekeken tegen ziekte?:

Het kan een ieder overkomen. Ziek zijn is menselijk beter nog het is natuurlijk.16a. Waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?:

Het staat op verschijdene plaatsen in het “Guru Granth Sahib ji” aangegeven.Donatie

Hoe wordt door de religie aangekeken tegen het ontvangen van donatieorganen / weefsels?:

Op dit gebied is er geen beperking, want als iemands leven door het ontvangen van een orgaan/weefsels hiermee gered of leefbaarder kan worden is dat alleen maar positief.17a. In geval dit uit religieuze overtuiging niet is toegestaan, waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?:

Sucide

Hoe wordt er vanuit de religie aangekeken tegen sucide?:

Dit is verboden. De dood komt wanneer die zal komen. Door zelfmoord neem je het heft in eigen handen.18a. Waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?:

Het staat op verschijdene plaatsen in het “Guru Granth Sahib ji” aangegeven.Voor toetreding binnen gemeenschap

Overleden ongeborenen en overleden baby's die komen te overlijden voordat een vorm van doop heeft plaatsgevonden, hoe gaat men daarmee om binnen het geloof?

Het lichaam wordt gecremeerd. Er wordt in principe de zelfde handelswijze aangehouden ongeacht leeftijd en geslacht.19a Waar en hoe staat dit in de geloofsschriften aangegeven?:

Dit staat beschreven in de Sikh Rehat Maryada onder de kop Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19 c.


 19b. Hoe dient de uitvaart in dit geval volgens uw visie plaats te vinden en wat zijn de mogelijkheden binnen uw gemeenschap?:

Als nog met een crematie. Zie bovenste artikel 19c.Afwijken van handelswijzen / riten

 1. In hoeverre hebben de terminale patiënt en de nabestaanden na overlijden van hun dierbare de mogelijkheid om af te wijken van de handelswijzen en rituelen die binnen uw religie gebruikelijk zijn?: Het is een individu’s keus maar als per Sikhisme is het boven vermeld

 20a. In hoeverre is inbreng van eigen handelswijzen en riten door nabestaanden, welke niet gebruikelijk zijn binnen uw religie, toegestaan/mogelijk?

Als de patiënt zijn keuze heeft gemaakt om volgens de Sikhisme de handelswijzen en riten door te staan dan is er voor de nabestaanden geen mogelijkheid om af te wijken.
Als de nabestaanden kiezen voor afhandeling niet comform de Sikhisme en de leidraad ervan dan is het hun keuze. Binnen het Sikhisme wordt niemand gedwongen iets te volgen. Maar als ze het volgen dan moet het wel goed worden gevolgd. Verder kunt u nog meer ongebruikelijkheden en informatie vinden in Sikh Rehat Maryada onder de kop of op onze website www.sikhs.nl

Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19 g.

 20b. In hoeverre bestaat de mogelijkheid om als terminale patiënt / nabestaanden af te zien van handelswijzen en rituelen die binnen uw religie gebruikelijk zijn?:

Zoals boven beschreven. Is de keuze puur zelfbewust. Deze kan gemaakt worden door de patiënt en of nabestaanden. Sikhisme dwingt niemand om het te praktiseren of te volgen. Het is keuze die gemaakt door iemands wil en gedachten. Als iemand de keuze maakt om het te praktiseren dan zal deze niet afwijken.
20c. Kunt u benoemen wat eventuele gevolgen kunnen zijn voor de terminale, de overledene of nabestaanden als afgeweken of afgezien wordt van handelswijzen en riten zoals binnen uw religie gebruikelijk zijn?:

Er zijn geen gevolgen. Omdat de keuze dan door het individu of nabestaanden zelf is gemaakt. Zoals eerder gezegd. Het sikhisme bied alleen de leidraad. Het volgen ervan is dan aan de ander.


Gemeenschap

Welke ondersteuning geeft uw gemeenschap aan de terminale of aan de nabestaanden?:

De gemeenschap probeert de patiënt te helpen waar het mogelijk is en in zover het toe in staat is. Verder is er altijd spirituele ondersteuning in de vorm van meditatie en hymne.In te schakelen kerkelijke disciplines

Op welk moment dient wie ingeschakeld te worden (voorganger / wasvrouwen / mannen enzovoort)?

Het inschakelen kan in principe op elk moment. Vanaf de terminale fase tot het overlijden. En wie hierbij ingeschakeld wordt is het iemand met kennis over het Sikhisme of bestuur van het dichtsbijzijnde gebedhuis.


Als laatste

Als volgt hebt u de mogelijkheid om belangrijke handelswijzen of zienswijzen die naar uw mening niet aan bod zijn gekomen of die uitvoeriger behandeld dienen te worden te benoemen.

Niet gelovigen en anders gelovigen hebben veelal vreemde ideeën en voorstelling van rituelen en handelswijzen welke vanuit geloofsovertuiging vlak voor, tijdens en na overlijden plaatsvinden.

Als u wilt kunt u als volgt uitleggen hoe niet gelovigen en anders gelovigen tegen dit deel van uw geloof kunnen aankijken.Doel is, dat niet gelovigen en anders gelovigen zo meer inzicht krijgen en begrip kunnen opbrengen voor handelswijzen en visie welke binnen uw religie bij de zorg voor de terminale of overledene van belang zijn.

 • 1.
 • Overlijden en de overledene
 • Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19. e
 • Begraven/cremeren 8.
 • Maar traditioneel cremeren Sikhs het lichaam liever dan begraven. 8a.
 • Cremeren Welke riten zijn van toepassing bij het cremeren van de overledene: Zelfde als beschreven onder uitvaart dienst. 10a.
 • Funeral Ceremonies ( Antam Sanskaar) Article 19 f. Herdenking
 • (Gurbani lezen)
 • Voor toetreding binnen gemeenschap
 • Afwijken van handelswijzen / riten
 • In te schakelen kerkelijke disciplines

 • Dovnload 46.57 Kb.