Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tijd voor de wederopbouw

Dovnload 23.32 Kb.

Tijd voor de wederopbouwDatum01.08.2017
Grootte23.32 Kb.

Dovnload 23.32 Kb.

11 september : herdenking

Tijd voor de wederopbouw

Het is vijf jaar geleden dat Amerika en de rest van de wereld werden opgeschrikt door de terroristische aanslagen van 11 september. 9/11 staat in het collectieve geheugen gegrift als de dag waarop het schijnbaar onaantastbare Amerika toch werd aangetast. Hoewel de feiten niet meer zo recent zijn, herinneren we ons allicht allemaal de beelden van de instortende Twin Towers, het puin en de ontreddering. Velen zullen zelfs nog precies weten wat ze aan het doen waren op die bewuste elf september.Vijf jaar na de feiten, en met andere recente terroristische aanslagen in het achterhoofd, rijst de vraag of wij nog steeds in dezelfde wereld leven als voordien. De war against terrorism staat bovenaan de Amerikaanse agenda en er worden steeds meer strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Toch stijgt het onveiligheidsgevoel tegelijkertijd. Zo geeft een achtergelaten rugzak op een perron bij sommigen al aanleiding tot paniek. Mensen (vooral van oosterse origine) die zich vreemd gedragen of een zwart koffertje bij zich hebben op de trein doen bij mensen het angstzweet uitbreken. Wie zich op een vliegtuig enigszins verdacht gedraagt, wordt zonder pardon uit het toestel gezet. De terrorist is de eeuwige vijand en omdat mensen denken dat elke vreemde een potentiële terrorist is, is het vertrouwen dikwijls ver te zoeken. Alles wordt in het werk gesteld om het terrorisme tegen te houden, en dit heeft, ook voor de gewone mens, vaak verstrekkende gevolgen.Film: United 93

Deze film vertelt het verhaal van het vierde vliegtuig dat op elf september dankzij de moedige passagiers zijn doelwit niet bereikt, maar ergens in een veld in Pennsylvania neerstortte. De passagiers waren op de hoogte van de plannen van de vliegtuigkapers en besloten zich te verzetten. De regisseur vraagt of mensen passief moeten blijven bij het terrorisme of zich er actief moeten tegen verzetten, zoals de passagiers van vlucht 93 dat hebben gedaan.

Wat vinden wij van die keuze van de passagiers?
Moeten we altijd actief terugvechten of moeten we hopen dat alles in orde komt? Wat zijn de gevolgen van beide reacties?

Andere aanslagen voor 11 september 2006

 • 5 september 1972: Olympisch dorp te Munchen

11 Israëlische atleten werden gegijzeld door vijf Palestijnen tijdens de Olympische spelen. De Palestijnen deden dit om 200 Palestijnse gevangen vrij te krijgen. Zij wilden ook aandacht voor de Israëlisch-Palestijnse problematiek.In het Opec-hoofdkwartier te Wenen werden talrijke olieministers gegijzeld. Ook hier wilde men de aandacht vestigen op de Palestijnse zaak.
Achtergrond Israëlisch-Palestijnse problematiek

Na de tweede wereldoorlog, waarbij 6 miljoen joden werden vermoord, keerden vele joden terug naar hun beloofde land, het huidige Israël uit schrik voor verdere achtervolgingen. Vele mensen waren ook hun familie kwijt. Die grond behoorde toen tot Palestina. De Palestijnen waren niet tevreden met de komst van al die joden, omdat ze schrik hadden hun grond te verliezen. In 1948 verklaarde Israël zich onafhankelijk en ze kregen ook meteen de steun van de Verenigde Staten. De Palestijnen hebben zich vanaf dan altijd verzet tegen het land Israël en tegen al de landen die de staat Israël steunen.

Veel geweld kwam reeds voort uit deze problematiek.

Samenzweringscomplot

Er werden ook enkele reportage uitgezonden die de aanslagen van 11 september in twijfel trekken. Volgens enkele mensen zou de Amerikaanse regering er voor iets tussen zitten of zich beter had kunnen voorbereiden omdat ze ingelicht was over de aanslag. Als burger zullen we echter nooit te weten komen hoe de vork nu precies aan de steel zit. We zullen nooit weten hoeveel informatie de FBI en CIA nu echt hadden over de aanslagen.Wederopbouw

 1. Materiële wederopbouw

Moeten heropgebouwde Twin Towers of nieuwe torens opnieuw de skyline van New York domineren, als symbool van het zelfvertrouwen van Amerika, of is het beter dat Ground Zezo de mensheid blijft confronteren met de imminente dreiging van het terrorisme en het leed van de vele slachtoffers? Geef je mening

Dit zijn de plannen voor een nieuwe toren:De Verenigde Staten beslisten om en nieuw centraal gebouw in het World Trade Center te bouwen dat nog groter zal zijn dan de Twin Towers. Het gebouw zal 1776 voet (541,3 meter) hoog worden, wat symbolisch verwijst naar het jaar waarin Amerika onafhankelijk werd.

De Freedom Tower wordt hiermee dan ook het hoogste gebouw van de wereld. Het gebouw, dat uitgerust zal worden met de nieuwste snuifjes op het gebied van veiligheid, zou een uitroepteken zijn dat eraan herinnert dat vrijheid altijd overwint op terrorisme.

Reflecting Absence is het monument dat gebouwd zal worden voor de slachtoffers van 9/11. het wordt gebouwd op de plaats war vroeger de Twin Towers stonden Het bestaat uit twee laaggelegen waterbakken die de plaats markeren waar voorheen de torens stonden. De bakken worden voortdurend gevuld met water dat langs muren naar beneden valt. Bezoekers kunnen het monument ook betreden, door af te dalen naar een ruimte waar ze achter de watervallen staan en zo de bakken kunnen bekijken. Langs het monument zullen de namen van de slachtoffers weergegeven worden. Dit monument wordt vooral gewaardeerd omwille van de eerbiedwaardigheid en sereniteit ervan. Gevoelens van verlies en afwezigheid zijn duidelijk in het ontwerp aanwezig.

Vind je dit een goed ontwerp? Waarom wel/niet?

 1. Heropbouw van de band tussen de verschillende religies

De moslims krijgen vaak de schuld voor deze aanslag. We mogen echter niet vergeten dat het hier over een heel beperkt aantal moslims gaat. Het is verkeerd om alle moslims op voorhand over dezelfde kam te scheren. Toch merken we in de maatschappij dat mensen dit vaak wel doen. Kan de band tussen moslims en niet-moslims terug beter worden? Of zijn de vooroordelen te groot geworden?

Vrijheid

 1. Is er na 11 september nog vrijheid mogelijk?

De mensen hebben grote maatregelen genomen om de vrijheid van de mensen te garanderen. Om de vrijheid te garanderen echter, moeten de mensen een stukje vrijheid afgeven. We worden vaak gefilmd in steden, voor luidruchtige café’s en dergelijke. Ook het e-mail verkeer en het telefoon verkeer wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Vind je het goed dat je deze vrijheid moet opgeven om een andere vrijheid, met zo weinig mogelijk aanslagen, te krijgen?

 1. Kunnen de moslims zich nog vrij voelen in onze maatschappij? Zij worden vaak geviseerd.Waarheid


 1. Kan er in de huidige maatschappij nog over waarheid worden gesproken? Zijn er nog zekerheden of is de geschiedenis een reconstructie van de media en van diegene die de macht heeft? Zijn mensen vandaag afgesneden van de waarheid?
 1. Kan je democratie opleggen via oorlog?

Amerika trok ten strijde tegen de zogenaamde barbaren. Is die oorlog die gevoerd wordt één voor een bepaalde ideologie of tegen terrorisme? Mag men normen en waarden opleggen aan een andere cultuur met geweld?

Angst en onveiligheid

 1. Campagnes

Er worden campagnes georganiseerd om mensen alerter te maken voor terroristische aanslagen. Is dit effectief? Of krijg je hierdoor alleen maar meer schrik?


 1. Verkeersveiligheid

Zou men dat geld niet beter steken in campagnes voor verkeersveiligheid omdat er veel meer mensen sterven in het verkeer dat bij een terroristische aanslag?
Aanslagen na 11 september


  • 12 oktober 2002: bomaanslagen in drie nachtclubs in Bali

  • 11 maart 2004: bomaanslagen op treinen in Madrid

  • 7 juli 2005: bomaanslagen op ondergrondse treinen en een dubbeldekkerbus in Londen

  • 21 juli 2005: mislukte bomaanslagen Londen

  • 11 juli 2006 bomaanslagen op treinen in Mumbai

  • 9 november 2005: bomaanslagen op drie hotels in Ammam (Jordanië)

  • augustus 2006: verijdeld complot voor aanslagen op vliegtuigen van Groot-Brittanië naar de Verenigde staten. + mislukte aanslagen in Berlijn


Oorlog tegen terrorisme


  • Oktober 2001 – heden: oorlog tegen Afghanistan

  • 19 maart 2003: oorlog tegen Irak

  • 12 juli 2006: conflict tussen Israël en Libanon.


Bevraging over onveiligheidsgevoel

Hoe onveilig voel je je in deze situatie? Druk je angst uit met een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 niet angstig is en 10 zeer angstig.
 • Een zwart koffertje ligt achtergelaten op de trein.

 • Een Marokkaan loopt achter me op straat.

 • Een Marokkaan en een politieagent lopen achter me op straat.

 • Twee mannen zitten op de bus nogal luidruchtig te praten te praten in een andere taal.

 • Een auto stopt naast me en de bestuurder vraagt naar de weg.

 • Het begint buiten plots stevig te onweren.

 • Op een festival gaan enkele jongens die niet ver van me staan met elkaar op de vuist.

 • Er gebeurt een terroristische aanslag in Spanje.

 • Er ontploft een bom in de metro in Brussel

 • Ik moet ’s nachts, na een avondje uit, alleen terugkeren naar huis met de fiets.

 • Ik loop verloren in een vreemde stad.

 • Ik hoor ’s nachts in mijn bed een vreemd geluid buiten.

Video: Documentaire: 9/11 (canvas)
Bespreek het verhaal rond

  • Hong:  • Jay Jones (brandweercommandant):

Kan je hun keuzes begrijpen ?

  • Hong:
  • Jay Jones:


Geef de tijdstippen waarop het vliegtuig in de torens vloog en wanneer de torens neerstortten.

Kan je de keuze van Victor begrijpen? Wat vind je van de hulp van zijn collega?

Welke raad zou jij aan je partner gegeven hebben als hij/zij vast zou gezeten hebben in de WTC?
Welke getuigenis greep jou het meest aan? Waarom?

 • Film: United 93
 • Andere aanslagen voor 11 september 2006
 • Achtergrond Israëlisch-Palestijnse problematiek
 • Samenzweringscomplot
 • Wederopbouw
 • Vrijheid

 • Dovnload 23.32 Kb.