Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stad brugge algemeen beleidsprogramma

Dovnload 280.61 Kb.

Stad brugge algemeen beleidsprogrammaPagina1/6
Datum18.06.2018
Grootte280.61 Kb.

Dovnload 280.61 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Beleidsnota Stad Brugge Mei 2013STAD BRUGGEAlgemeen beleidsprogramma

2013-2018

sp.a – CD&V

Mei 2013

Beleidsnota – Stad Brugge

algemeen beleidsprogramma 2013 – 2018


Inhoud


 1. Inleiding p. 3 1. Een gezond en voorzichtig financieel beleid p. 4-5 1. Sociale, zorgende en verdraagzame stad p. 6-10

3.1 Recht op leren en opvoedingsondersteuning p. 6

3.2 Actieve armoedebestrijding p. 6-7

3.3 Gelijke kansen en diversiteit p. 7-9

3.4 Zorgstad p. 9-10 1. Brugge duurzame, propere en veilige stad p. 11-15

4.1 Duurzaam klimaat- en energiebeleid p. 11-12

4.2 Vernieuwd veiligheidsbeleid p. 12-14

4.3 Propere stad p. 14-15


 1. Toekomstgerichte stadsorganisatie p. 16-20

5.1 Aangepaste structuren p. 16

5.2 Klantgerichte dienstverlening p. 17

5.3 Duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare

huisstijl p. 18

5.4 Administratieve vereenvoudiging p. 18

5.5 Samen sterk p. 18-19

5.6 Cel Strategische planning en analyse p. 19

5.7 Stadsontwikkelingsbedrijf p. 19

5.8 Huis van de Bruggeling p. 20

5.9 Zwembadenexploitatie p. 20

5.10 Partnerschap Onderwijs p. 20


 1. Democratie, inspraak en participatie p. 21-22 1. Brugge, economische trekker p. 23-26

7.1 Ondernemersgericht klimaat p. 23-25

7.2 Landbouwbeleid en visserij p. 25

7.3 Sociale economie p. 26

7.4 Haven als motor van Brugge p. 26 1. Moderne stadsontwikkeling p. 27-33

8.1 Brugge, werelderfgoedstad met toekomst p. 27-28

8.2 Doordachte inrichting van onze ruimte p. 28-30

8.3 Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen p. 30-32

8.4 Groen voor kleur en sfeer p. 32-33
 1. Mobiliteit op maat van de stad p. 34-40

9.1 De kleinste voetafdruk zet je te voet p. 34

9.2 Fietsstad p. 34-36

9.3 ‘Bus’ wordt ‘busje’ p. 36-37

9.4 Voor als het moet: de wagen p. 37-38

9.5 Een bereikbare stad p. 38-39

9.6 De ontsluiting van de zeehaven en de polderdorpen p. 39

9.7 Veilig en hoffelijk verkeer p. 39-40


 1. Vrije tijd en gemeenschapsleven p. 41-47

10.1 Sport p. 41-43

10.2 Cultuur p. 43-45

10.3 Toerisme p. 45-46

10.4 Evenementen p. 46

10.5 Verenigingen p. 47


 1. Brugge(n) voor iedereen p. 48-52

11.1 Ouders met kinderen p. 48

11.2 Mensen met een beperking p. 48-49

11.3 Jeugd p. 49-50

11.4 Senioren p. 50

11.5 Brugge studentenstad p. 50-51

11.6 Ook stadsbewoners: de dieren p. 51-52 1. Brugge internationaal p. 53-54

12.1 Solidaire stad p. 53

12.2 Sterk merk p. 53-54  1   2   3   4   5   6

 • Algemeen beleidsprogramma 2013-2018
 • Sociale, zorgende en verdraagzame stad
 • Toekomstgerichte stadsorganisatie
 • Democratie, inspraak en participatie
 • Moderne stadsontwikkeling
 • Mobiliteit op maat van de stad
 • Vrije tijd en gemeenschapsleven

 • Dovnload 280.61 Kb.