Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoek onder ruim 2000 fnv-leden EenVandaag Opiniepanel Bent u voor of tegen het pensioenakkoord dat is gesloten tussen kabinet, werkgeversen werknemers?

Dovnload 4.65 Kb.

Onderzoek onder ruim 2000 fnv-leden EenVandaag Opiniepanel Bent u voor of tegen het pensioenakkoord dat is gesloten tussen kabinet, werkgeversen werknemers?Datum30.01.2019
Grootte4.65 Kb.

Dovnload 4.65 Kb.

Onderzoek onder ruim 2000 FNV-leden
EenVandaag Opiniepanel


Bent u voor of tegen het pensioenakkoord dat is gesloten tussen kabinet, werkgeversen werknemers?
Voor: 13,1%
Tegen: 68,5%
Weet niet: 18,4%

‘Dit pensioenakkoord is belangrijk genoeg om de eenheid binnen de vakbeweging op het spel te zetten’.
Eens: 57,6%
Oneens: 26,1%
Weet niet: 16,3%

‘Door hun verzet brengen FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV schade toe aan het imago van de vakbeweging’.
Eens: 24,0%
Oneens: 71,6%
Weet niet: 4,4%

‘De vakbeweging is niet meer van deze tijd’.

Eens: 9,2%

Oneens: 78,1%


Weet niet: 12,7%
De vakbeweging in zijn algemeen is de afgelopen jaren goed met z’n tijd meegegaan’.
Eens: 52,3%
Oneens: 24,2%
Weet niet: 23,1%

De jongerenafdeling van de VVD wil dat het pensioenakkoord in een referendum aan alle Nederlanders wordt voorgelegd. Bent u het eens of oneens met dit voorstel?
Eens: 71,6%
Oneens: 22,9%
Weet niet: 5,5%

‘Bij het afsluiten van het akkoord heeft FNV-voorzitter Agnes Jongerius het best haalbare resultaat voor werknemers bereikt’.
Eens: 15,0%
Oneens: 65,1%
Weet niet: 19,9%
Hoeveel vertrouwen heeft u in Agnes Jongerius als voorzitter van de FNV?
Vertrouwen: 36,3%
Geen vertrouwen: 54,7%
Weet niet: 8,7%
** In mei 2011 had 49% geen vertrouwen. Nu dus 55%.

‘Agnes Jongerius moet aftreden als voorzitter van de FNV’.
Eens: 43,3%
Oneens: 37,0%
Weet niet: 19,7%

Is sinds het begin van de onderhandelingen over het pensioenakkoord uw vertrouwenin Agnes Jongerius als voorzitter van de FNV gestegen, hetzelfde gebleven of gedaald?
Gestegen: 2,9%
Hetzelfde gebleven: 37,9%
Gedaald: 50,8%

  • ‘Door hun verzet brengen FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV schade toe aan het imago van de vakbeweging’.
  • De vakbeweging in zijn algemeen is de afgelopen jaren goed met z’n tijd meegegaan’.
  • ‘Bij het afsluiten van het akkoord heeft FNV-voorzitter Agnes Jongerius het best haalbare resultaat voor werknemers bereikt’.
  • ‘Agnes Jongerius moet aftreden als voorzitter van de FNV’.

  • Dovnload 4.65 Kb.