Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 1935 Bron: bhic toegang 7701, inv n

Dovnload 43.08 Kb.

Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 1935 Bron: bhic toegang 7701, inv nDatum30.10.2018
Grootte43.08 Kb.

Dovnload 43.08 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 - 1935

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 172
Regesten en brevetten

111 27-06-1933 Veghel goederenverdeling

Johannes Cornelis van Run, koffiehuishouder te Veghel in de Stationstraat. Adriana Cornelia van Run , Moergestel. Maria Adriana van Run, ook genoemd Maria Cornelia van Run, koopvrouw in Veghel. Hendrika Cornelia van Run, Veghel.

Eerst genoemde Johannes Cornelis van Run wil scheien en verdelen een perceel bouwterrein sectie G. 1405.

112 30-06-1933 Zijtaart geldlening

Johannes van den Broek, landbouwer te Zijtaart op den Doornhoek heeft 2800 gulden geleend bij de boerenleenbank te Zijtaart.

Waarborg: een huis gelegen te Zijtaart genaamd “den Hemel” sectie E. 210 t/m 213.

113 01-07-1933 Veghel geldlening

Johannes Petrus Jilesen, koffiehuishouder te Veghel heeft 2000 gulden geleend bij Antonius van Driel in Heeswijk.

Waarborg: twee huizen in Veghel sectie G. 1392.

114 03-07-1933 Veghel verkoop

Cornelis Adrianus Wilhelmus van Dongen heeft in opdracht van de zusters van Liefde verkocht aan Antonius Peters, spoorwegarbeider in Mariaheide een perceel gelegen aan de Udensche dijk

115 04-07-1933 Veghel verkoop

Arnoldus Joannes Driessen, heeft verkocht aan Maria Hurkmans, weduwe Petrus van den Oever wonende te Wijbosch gemeente Schijndel een perceel gelegen te Veghel Middegaal.

116 06-07-1933 Erp verkoop

Peter Rooijakkers, weduwnaar Hendrica van den Hurk, Erp. Lambertus Rooijakkers, Beek en Donk. Martinus Rooijakkers, Erp. Hendrikus van Genugten, Erp gehuwd met Helena Rooijakkers. Jan Rooijakkers, ordebroeder te Uden.

Adrianus Johannes Wilhelmus Jozef Heijkants. Jean Adrianus Maria Jozef Heijkants. Arnoud Leo Antonius Jozef Heijkants, allen wonende te Erp.

Ze hebben verkocht aan Godefridus Kerkhof te Keldonk percelen land.

118/124 06/20-07-1933 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerardus van der Aa gehuwd met Lamberdina van der Heijden, Eerde. Marinus van der Heijden, ook genaamd Cornelis van der Heijden, Liempde.

Verkoop van een huis gelegen te Eerde sectie F. 104 en verder enige percelen.

119 08-07-1933 Erp verkoop

Johannes van den Bosch heeft verkocht aan Petrus van Dijk, allebei wonende te Erp. Een deel van een huis gelegen in het dorp van Erp sectie M. 694.

120 13-07-1933 Veghel verkoop

Henricus van der Heijden, metselaar in Veghel heeft verkocht aan Martinus van den Nieuwenhuijzen Antoniuszoon een huis te Veghel sectie A. 3713.

121 15-07-1933 Veghel schuldverklaring

Reinier van Erp heeft een schuldbedrag bij brouwerij d’Oranjeboom te Rotterdam.

Waarborg: huis en land sectie A. 1700 1701 1712 2834 en 1835.

@ 122 19-07-1933 royement

Hypothecaire inschrijving door Cornelis Adrianus Wilhelmus van Dongen, als lasthebber van Adrianus Lambertus Maria van Hout, Veghel.

123 20-07-1933 Veghel deling

Engelbertus van Berkel, Johanneszoon en Johannes van Berkel, Johanneszoon, beiden wonende te Veghel in de Sluisstraat. Ze willen scheiden en verdelen van een hypothecaire schuldvordering ten laste van Lambertus van den Heuvel, Janszoon, metselaar te Veghel. Ook een hypothecaire schuldvordering ten laste van Matthijs Docters etc.

125 22-07-1933 Erp geldlening

Johannes van den Bosch, Erp heeft 3000 gulden geleend bij Hendrikus Verbruggen uit Mariaheide.

Waarborg: Een deel van een huis gelegen in het dorp van Erp sectie M. 694.

126 24-07-1933 Veghel goederenbeschrijving

Beschrijving van goederen in het sterfhuis van Johannes Franciscus Michaël van der Hoeven te Veghel overleden 3 juli 1933.

127 27-07-1933 Veghel verkoop

Lambertus Verhoeven, Veghel heeft verkocht aan Martinus van Hout een huis sectie D. 1872 1873 1874 2040 en 1169.

@ 128 27-07-1933 royement

Hypothecaire inschrijving door Cornelis Adrianus Wilhelmus van Dongen, als lasthebber van Franciscus Wijdeven te Sint-Oedenrode.

130 29-07-1933 Sint-Oedenrode verkoop

Arnoldus Martinus van den Berg, Sint-Oedenrode heeft verkocht aan Martinus van der Zanden, Veghel, een perceel land gelegen in Erp.

131 29-07-1933 Veghel verhuur

Johanna Josepha Maria van de Ven, directrice van de draadindustrie Klomp Bueters te Veghel. Mede als moeder van Johannes Herman Maria Klomp Bueters, Hermina Henrica Maria Klomp Bueters, Henricus Gertruda Lambertus Klomp Bueters, Petrus Johannes Henricus Klomp Bueters, Maria Antonia Wilhelmina Klomp Bueters, Francina Henrica Maria Klomp Bueters en Theodorus Johannes Ferdinadus Klomp Bueters, allen minderjarig uit haar huwelijk met Petrus Johannes Klomp Bueters.

Verhuurd aan Martrinus Jacobus Sebrechts, winkelier en koperslager te Veghel een winkel en woonhuis in de Hoofdstraat sectie G. 1104.

132 01-08-1933 Erp schuldvordering

Henrica Verhuijzen, Erp heeft verkocht aan Leonardus Henricus Verhuijzen, fabrieksarbeider te Eindhoven een schuldvordering ten laste van Theodorus Kwaks.

133 01-08-1933 Veghel huwelijksvoorwaarden

Gerardus Franciscus Smits, koopman en Maria Huberdina van Doorn. Ze regelen hun huwelijkse voorwaarden.

135 02-08-1933 Schijndel huwelijksvoorwaarden

Adrianus Arnoldus Petrus Pennock, musicus te ’s-Hertogenbosch en Alphonsina Joanna Maria Bernardina van Vlijmen, wonende te Schijndel ter plaatse het Hofke.

Ze maken hun huwelijkse voorwaarden.

136 02-08-1933 Veghel geldlening

Jan Kanters, Johanneszoon, landbouwer te Veghel heeft 1500 gulden geleend bij de boerenleenbank in Veghel.

Waarborg: huis en land te Veghel sectie A. 2174 2175 2267 3037 3043 3290 sectie B. 161 162 499 500 1559 1593 1756 1758 2240 2241 2505.

137/141 03/17-08-1933 Veghel verkoop

Egbertus Theunissen, Mill de enige erfgenaam van de nalatenschap van Ida van den Heuvel, weduwe Antonius van de Pol.

Openbaar verkoop van deze goederen, een huis gelegen te Veghel de Leest sectie D. 2064 en 2065.

138 05-08-1933 Erp schuldvordering

Johannes van den Bosch, Erp is 1300 schuldig aan Adrianus Martinus van den Bosch, koopman te Mierlohout wegens een overbedeling bij een eerdere scheiding en deling.

139 09-08-1933 Veghel verkoop

Het kerkbestuur van Veghel heeft verkocht aan Johannes Frank, Koopman te Veghel een huis gelegen aan de Marktstraat sectie G. 797.

140 14-08-1933 Veghel verkoop

Jonkheer Otto Eduard Cornelis de Kuijper, wonende te Erp heeft verkocht aan Marinus Kemps, tuinman te Veghel een perceel broekgrond aldaar sectie D. 2257

142 21-08-1933 Veghel deling

Adrianus van Doorn, Janszoon en Hendrikus van der Steen verklaren om enige goederen te scheiden en te delen.

144 28-08-1933 Veghel verkoop

Petrus Paulus Ketelaars, Lambertuszoon heeft verkocht aan Jan de Wit, fabrieksarbeider te Veghel een afgepaald deel van een weiland ter plaatse Middegaal sectie A. 3636.

@ 145 29-08-1933 huwelijkstoestemming

De echtlieden Johannes le Cessie en Johanna Blom te ’s-Gravenmoer geven toestemming tot het huwelijk van hun dochter Pietje le Cessie met Andries Willem Wijnen.

146 30-08-1933 Erp geldlening

Hendrikus van Berlo, kolenhandelaar te Erp heeft 1500 gulden geleend bij Johannes Donkers, kantoorhouder van de posterijen te Erp.

Waarborg: huis te Erp sectie M. 888.

147 31-08-1933 Veghel verkoop

Gerardus Josephus Verbruggen te Veghel, mede optredende voor Reinier van Erp en Lambertus van de Ven, Hendrikuszoon. Ze hebben verkocht aan Adrianus Ketelaars, Janszoon een vierde deel van een perceel hooiland.

@ 148 01-09-1933 royement

Hypothecaire inschrijving door Cornelis Adrianus Wilhelmus van Dongen, als lasthebber van Johan Christianus Maria Winters te Veghel.

152 15-09-1933 Erp verkoop

Johannes Lambertus van Dijk, briefbesteller te Erp heeft verkocht aan Theodorus Arts, aannemer te Erp een bouwland sectie M. 879.

153 22-09-1933 Veghel verkoop

Helena Maria Even, weduwe Lambertus Franciscus Terneuzen heeft verkocht aan Anna Antoinetta Maria van den Boer een huis te Veghel in de Hoofdstraat sectie G. 1027 en 1028.

154 23-09-1933 Veghel verkoop

Wilhelmina Antonia Rath, Veghel heeft verkocht aan Johanna Maria Swinkels, weduwe Andreas Hendrik Brandsma, een huis te Veghel in de Nieuwstraat sectie G. 1227

156 28-09-1933 Erp verkoop

Antonius van den Tillaart, gehuwd met Catharina van Lankveld de weduwe van Johannes van den Elzen, Erp. Hebben verkocht aan Hendrikus Burgers, wonende te Eerde gemeente Veghel een deel van een perceel gelegen te Erp sectie M. 824

157 28-09-1933 Veghel verkoop

Burgemeester Franciscus Cornelis van Lith heeft verkocht aan Sebastianus de Visser, gemeentesecretaris een deel van een perceel in de Koolen Kampen sectie A. 3733.

@ 158 29-09-1933 protest

Ten verzoeken van Hendrik van Dijk, Veghel als mondelinge gemachtigde van de firma F. van Lanschot te ’s-Hertogenbosch.

159 04-10-1933 Schijndel verkoop

Antonius van der Heijden gehuwd met Johanna van Doorn, heeft verkocht aan Martinus van Doorn diverse percelen land gelegen te Schijndel in Bukkendijk.

160 05-10-1933 Veghel geldlening

Gerardus de Louw wonende te Veghel in Driehuis. Heeft bij de boerenleenbank geld geleend en heeft als borgstelling een huis met land sectie B. 2428 1692 1580 2037 1460.

@ 161 07-10-1933 royement

Hypothecaire inschrijving door Cornelis Adrianus Wilhelmus van Dongen, als lasthebber van Franciscus Cornelis van Lith, Veghel.

162 10-10-1933 Erp verkoop

Martinus Kanters heeft verkocht aan Johannes van Stiphout enige percelen land gelegen te Erp

163 12-10-1933 Veghel verkoop

Josephus Martinus van den Tillaart wonende te Veghel in de Blauwe Kei en heeft verkocht aan Johannes Josephus Pius van den Tillaart, wonende op het Ham, enige percelen hooiland.

164/167 12/26-10-1933 Veghel verkoop

Hendrikus Burgers, Johanneszoon, wonende te Eerde en Martinus van der Heijden wonende te Erp.

Ze verkopen openbaar goederen waaronder een huis gelegen te Eerde, gemeente Veghel sectie F. 1 en 2426 en verder percelen ook gelegen in Sint-Oedenrode.

165 13-10-1933 Zijtaart geldlening

Antonius van Zutven, Hendrikuszoon te Zijtaart heeft schulden bij de N.V. Geldersche kredietvereniging en heeft als waarborg een huis met land te Zijtaart sectie E. 1834

166 16-10-1933 Veghel huwelijksvoorwaarde

Arnoldus Gerardus Maria van den Hoogenhoff, bloemist te Veghel en Paula Maria Potgiesser, regelen samen hun huwelijkse voorwaarden.

168 28-10-1933 Veghel verkoop

Openbaar verhuur van goederen op verzoek van Antonius Raaijmakers en Wilhelmus Johannes Ketelaars, beiden te Veghel.

@ 169 04-11-1933 royement

Hypothecaire inschrijving door Cornelis Adrianus Wilhelmus van Dongen, als lasthebber van Franciscus Cornelis van Lith, Veghel.

171 01-11-1933 Veghel erfdeling

Hendrikus van de Ven, Martinuszoon. Johanna Gijsberdina van de Ven. Johannes van de Ven, krankzinnige in huize Padua te Boekel. Andreas Pijnappels, Schijndel en gehuwd met Elizabeth van de Ven, Martinusdochter. Christianus Josephus van de Ven. Wilhelmina Gerarda van de Ven. Antonius van de Ven. Petrus van de Ven, kloosterknecht te Sint-Oedenrode. Maria van de Ven. Martina Maria van de Ven, dienstbode te Sint-Oedenrode. De minderjarige Johanna Gijsberdina van de Ven.

Samen scheiden en delen ze de nagelaten goederen van het echtpaar wijlen Martinus van de Ven en Anna Maria van Duuren.

Onder Veghel een huis met bouwland en weiland sectie F. 2366 2357 2359 715 716 717 718 722 723 724 725 726 729. Etc.

172 09-11-1933 Veghel erfdeling

Adrianus Petrus van Berkel, kopman te Eindhoven. Antonia Cornelia Godschalx, weduwe Cornelis Adrianus van Berkel. Henricus Timmermans, herbergier in Eersel gehuwd met Johanna Adriana Maria van Berkel. Petrus Johannes Antonius van der Sande, bakker te Veghel gehuwd met Geertruda Cornelia van Berkel. Cornelis Hermanus Maria van Berkel, koffiehuishouder te Veghel Middegaal.

Ze scheiden en delen samen goederen van Antonia Cornelia Godschalx, weduwe Cornelis Adrianus van Berkel en van wijlen Adriana Hendrika Ketelaars de eerst vrouw van Cornelis Hermanus Maria van Berkel.

173/177 09/16-11-1933 Veghel verkoop

Openbaar verkoop van goederen op verzoek van Hubertus Arnoldus Theodorus Sommers, handelsreiziger te Veghel. Een huis te Veghel in de Heuvelstraat sectie B. 24779 en percelen land.

174 10-11-1933 Erp verkoop

Franciscus Jacobus Kerkhof en Geertuda Kerkhof hebben verkocht aan Petrus Manders, allen wonende in Erp. Een perceel bouwland te Erp in den Hoek aan de klinkerweg naar Gemert.

175 10-11-1933 Veghel geldlening

Martinus van den Nieuwenhuijzen, Antoniuszoon heeft 1200 gulden geleend bij Gijsberta Maria van Dam wonende te Schijndel.

Waarborg: een huis te Veghel sectie A. 3713.

176 11-11-1933 Erp verklaring

Johannes Crooijmans, Erp weduwnaar van Wilhelmina van der Steen, verklaard afstand te doen van recht op vruchtgebruik van een huis te Erp sectie M. 742.

Deze afstand ten behoeven van Bernardus van der Steen.

178 17-11-1933 Boekel geldlening

Hubertus van Hout, Boekel heeft 2500 gulden geleend bij Gerardus Franciscus van den Bosch.

Waarborg: een huis en land te Boekel sectie E. 262 266 267 567 568 607 720 sectie F. 221 t/m 224 228 230 231 736 738 954, sectie G. 294 295 en sectie D. 616.

@ 180 23-11-1933 royement

Hypothecaire inschrijving door Cornelis Adrianus Wilhelmus van Dongen, als lasthebber van de N.V. d ’Oranjeboom, Rotterdam.

181 24-11-1933 Erp verkoop

Gerardus van den Biggelaar te Erp, heeft verkocht aan Gerardus van Wanrooij en Geertruda Raaijmakers bouwland gelegen bij het Kraanmeer in Erp.

183 29-11-1933 Veghel erfdeling

Wilhelmus van Deursen. Johannes van Deursen en Hendrikus van Deursen, allen wonende te Veghel.

Samen scheiden en delen ze goederen waaronder een huis Sectie B. 2583 komende uit de nalatenschap van Martinus van Deursen en Antonetta van Kilsdonk

184 29-11-1933 Veghel geldlening

Wilhelmus van Deursen heeft 300 gulden geleend bij Hendrikus van Dijk, notarisklerk te Veghel.

Waarborg: een huis te Veghel aan de Paralelweg sectie B. 2583.

185/193 30-11/14-12-1933 Veghel verkoop

Openbare verkoop te Mariaheide in het koffiehuis van Martinus Dobbelsteen op verzoek van Albertus van Lanen en Franciscus Cornelis van Lith, burgemeester van Veghel.

Een huis gelegen sectie B. 2360 en nog enige percelen land.

186 01-12-1933 Veghel verhuur

Johannes Raaijmakers. Martinus Kanters. Hendrika Raaijmakers, weduwe Lambertus Looijmans. Maria Martina Looijmans. Antonius Looijmans. Jan van Stiphout gehuwd met Wilhelmina Looijmans.

Ze hebben verhuurd aan Theodorus van de Ven een huis gelegen te Mariaheide sectie B. 2391 1699 en 1687.

187 07-12-1933 Zijtaart erfdeling

Everardus de Leest wonende te Zijtaart. Maria de Leest, religieuze te Udenhout. Martina de Leest, Zijtaart en mede als voogdesse over Franciscus Adrianus Reijbroek, Wilhelmina Reijbroek en Maria Petronella Reijbroek, allen minderjarig te Zijtaart en Johannes Franciscus Reijbroek te Zijtaart.

Wilhelmus van Asseldonk te Zijtaart en gehuwd met Johanna de Leest.

Scheiding en deling van goederen waaronder een huis te Zijtaart sectie E. 2942.

Deze goederen komende van wijlen Petronella van Rijbroek weduwe Franciscus de Leest.

188 07-12-1933 Veghel verkoop

Reinier Christiaan Alphons van Cranenburgh, notaris te Haarlem. Adrianus van Hooft, landbouwer te Veghel. Antonius Ruijs, landbouwer te Veghel. Franciscus Opsteen, landbouwer te Veghel.

Ze verkopen aan Franciscus Cornelis van Lith, burgemeester van Veghel een perceel hooiland te Veghel sectie A. 3359.

189 07-12-1933 Veghel verkoop

Cornelis Ketelaars, Petruszoon, wonende te Veghel Middegaal. Johannes van den Tillaart, Martinuszoon, slager en strodekker te Veghel het Hezelaar. Perus Ketelaars, Lambertuszoon, wonende te Veghel Middegaal. Martinus van de Ven, Hendrikuszoon, wonende te Mariaheide.

Ze verkopen aan de gemeente Veghel hooiland sectie A. 740.

190 11-12-1933 Beek en Donk geldlening

Johannes Henricus van Zutven te Beek en Donk heeft 2500 gulden geleend bij Petrus Johannes van Zutven.

Waarborg: een café en woningen te Beek en Donk sectie F. 951 952 953 en 763.

191 12-12-1933 Veghel geldlening

Wilhelmina van Rijbroek, weduwe Antonius Vissers heeft 2000 gulden geleend bij Gijsberta Maria van Dam, wonende te Schijndel.

Waarborg: huizen te Veghel sectie B. 2559 en 2560.

192 14-12-1933 Erp verkoop

Francisca van Riet te Erp weduwe van Hendrikus van Dijk. Ze heeft verkocht aan Lambertus Henricus van Dijk huizen gelegen te Erp sectie M. 767 838 en 840.

195 19-12-1933 Erp verklaring

Johannes Lambertus van Dijk, briefbesteller te Erp verklaard t.b.v. de N.V. Geldersche kredietvereniging tot zekerheid van betalingen als waarborg aan gegeven een huis gelegen te Erp sectie M. 888.

@ 196 20-12-1933 royement

Hypothecaire inschrijving door Cornelis Adrianus Wilhelmus van Dongen, als lasthebber van Theodorus Hendriks, Veghel.

197 20-12-1933 Veghel goederenbeschrijving

Antonius van Tongeren, pettenmaker en winkelier te Veghel, weduwnaar van Hendrika van den Boom en hun nog minderjarige kinderen Petronella Maria Hermina, Johanna Wilhelmina Sieberta, Petrus Martinus, Antonius Petrus Maria en Johannes Gerardus van Tongeren. Maria Adriana Hermina van Tongeren. Lamberdina Wilhelmina van Tongeren. Wilhelmus Theodorus Johannes van Tongeren, allen wonende te Veghel. Hermanus van den Boom te Beek en Donk als toeziende voogd van genoemde minderjarigen.

Beschrijving van al hun goederen in het sterfhuis Hendrika van den Boom te Veghel in de Hoofdstraat.

198 25-12-1933 Veghel verkoop

Lambertus van de Ven, voorzitter en Henricus van Zutphen, Theodoruszoon, secretaris van het armbestuur in Veghel. Wilhelmus van den Tillaart. Johannes van Erp. Gerardus van Stiphout. Johannes van der Linden. Martinus van de Rijdt. Wilhelmus van den Tillaart, Matheuszoon. Antonius Johannes Verhoeven, pastoor te Veghel.

Deze personen verkopen aan de gemeente Veghel, percelen land.

@ 199 27-12-1933 royement

Hypothecaire inschrijving door Cornelis Adrianus Wilhelmus van Dongen, als lasthebber van Martinus Johannes Rooijakkers, Lieshout.

200 28-12-1933 Veghel ruiling

Geertruda Looijmans, weduwe Wilhelmus Verhoeven, Veghel. Antonius Verhoeven, Dinther. Cristianus Verhoeven, Mariaheide. Johanna Verhoeven, Veghel. Lamberdina Verhoeven, Veghel. Lambertus van Stiphout, gehuwd met Lamberta Verhoeven, Veghel. Lambertus Martinus Verhoeven , Veghel. Lambertus Josephus van de Ven, gehuwd met Adriana Verhoeven, Mariaheide. Johannes Vissers, gehuwd met Maria Verhoeven, Eerde. Martinus Vissers, gehuwd met Wilhelmina Verhoeven, Veghel. Gerardus Verhoeven, Veghel.

Ze staan in ruiling af aan Gerardus van Stiphout, landbouwer te Veghel enige percelen land.

201 28-12-1933 Veghel erfdeling

Martinus Donkers, landbouwer te Veghel ter plaatse het Ven sectie D. 40, mede handelend voor Johannes Donkers, Boxtel. Johannes Laurensen gehuwd met Maria Donkers, Zeeland. Johanna Donkers, Veghel. Gerardus Donkers, Wijbosch te Schijndel.

Theodorus Donkers, Veghel met zijn kinderen verwekt bij wijlen Maria Johanna Dobbelsteen, met namen Johanna Petrus Maria en Catharina Johanna Hendrika Donkers. Hun toeziende voogd is Martinus Dobbelsteen koffiehuishouder te Mariaheide.Ze gaan samen scheiden en delen de nagelaten goederen van Petrus Donkers en Catharina Rovers.


Dovnload 43.08 Kb.