Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Najaarstocht naar Oude Ambachten Museum donderdag 10 oktober Unieke verzameling ambachten

Dovnload 39.76 Kb.

Najaarstocht naar Oude Ambachten Museum donderdag 10 oktober Unieke verzameling ambachtenDatum11.06.2018
Grootte39.76 Kb.

Dovnload 39.76 Kb.

Najaarstocht naar Oude Ambachten Museum donderdag 10 oktober

Unieke verzameling ambachten


Het museum biedt een rondgang langs 160

ambachten, winkeltjes van vroeger en

compleet ingerichte werkplaatsen. Zo vind je er een oude smidse, een scharensliep, een drogisterij, een schoolklasje, een leerlooier, een slagerij, een drukkerij en vele

andere ‘oude’ beroepen. Precies zoals het vroeger was… In het ambachten museum staat niets achter glas, waardoor de spullen van dichtbij zijn te bekijken en aan te raken.

Volwassenen mogen zelfs met de handen kijken en aan de kinderen laten zien hoe het vroeger allemaal werkte.
Rolstoelvriendelijk

Het gehele museum is goed toegankelijk voor minder valide mensen. Zo zijn er goede

voorzieningen, waaronder de beschikbaarheid van rollators, rolstoelen, 3 rolstoelliften en aangepaste toiletten.
Via een toeristische route rijden we naar Renswoude. We maken een mooie tocht door het Gelderse landschap om de herfstkleuren te bewonderen.

Tegen 12 uur komen we aan bij ons restaurant om te genieten van een heerlijk buffet

voorzien van soep, broodjes, verschillende soorten beleg, kroketten en een gekookt eitje, warme en koude gerechten, salades.

Als toetje kunt u kiezen uit pudding, mousse, ijs en vers fruit.

Dit alles wordt geserveerd met koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
Daarna vervolgen we onze weg naar Terschuur. slechts een kwartiertje rijden.
Het museum kunt u in uw eigen tempo bewonderen. Er is ook een restaurant waar u, als u daar aan toe bent, iets kunt drinken of een even pauzeren.

Om half vijf vertrekken we weer naar Zeist.


Gaat u mee?

Meld u zich dan aan. Dat kan bij Marja van der Vaart: T 0348 40 22 44.

E tema@ziggo.nl. Vergeet niet uw opstapplaats te vermelden.

Per post aanmelden? Kan ook. Vermeld in uw brief naam en opstapplaats en stuur dit naar:

Marja van der Vaart, Verlaat 34, 3471 AE, Kamerik. Zie bon onderaan de pagina.
Kosten

Alleen déze keer is uw uitje extra voordelig. Slechts euro 30,--. Introducé euro 35,00.

De vereniging draagt een groot deel van de reissom bij, omdat we sinds lange tijd weer samen op stap gaan.
Betaling

Uw reservering geldt, als ook uw betaling ook binnen is. Eerst aanmelden is noodzakelijk!

U kunt het bedrag storten op ING 1440252 ten name van Anbo afdeling Zeist onder

vermelding van uitje 10 oktober. U ontvangt een bevestiging.


Opstapplaats

0 10.15 uur AH Kerckebosch, Hoog Kanje 110, 3708 DL, Zeist

0 10.30 uur Grote Koppel, De clomp 1002, 3704 KJ, Zeist.

0 10.45 uur Vrijheidsplein 1, 3705, PP Zeist.

Bij voldoende deelnemers maken we ook een stop (11.05 uur) bij AH in Den Dolder.

Zorg dat u op elke lokatie op tijd bij de opstapplaats bent.

Noodgeval: in geval van calamiteiten kunt u op 10 oktober bellen: 06 120 72 757.

Filmmiddag voor senioren


Speciaal voor senioren draait er op de eerste maandag van de maand een film in Figi. Deze films worden afgestemd op de belangstelling van ouderen. De film begint om 15.00 uur. Kosten euro 7,50. Er is geen pauze en de zaal is bereikbaar met de lift. Wel verzoeken wij u te reserveren: (030) 6927500. Men hoeft geen lid te zijn van een ouderenbond om naar de bioscoop te gaan. Alle ouderen kunnen deelnemen. Het gaat mij erom u een leuke middag te bezorgen. Een vooraankondiging wordt geplaatst in de Nieuwsbode en op de kabel.
Maandag 7 oktober 2013: Tous les soleils

De film ‘Tous les soleils’ draait om het leven van de Italiaanse barokke muziekdocent

Alessandro. In het Franse Straatsburg woont hij samen met zijn vijftienjarige puber-

dochter Irina en zijn prettig gestoorde broer Luigi. Na de dood van Irina’s moeder staat

Alessandro aleen voor de opvoeding. Terwijl hij een modelvader probeert te zijn en

geniet van het gezelschap van zijn grote groep vrienden, is hij vergeten hoe hij weer een

liefdesleven opbouwt. Als zijn dochter voor het eerst verliefd wordt, weet hij daar niet goed mee om te gaan en komt zijn leven op z’n kop te staan.

Na afloop van de film kunt u genieten van een razend rondje: dagschotel met een glas wijn en kopje koffie in het Figi Theatercafé, prijs euro 14,80.

Graag wel reserveren: 030 69 27 500.
Meer informatie? Ada Steenweg, contactpersoon films in Figi voor senioren.

E a.steenweg@hetnet.nl

Ouderenzorg nu en in de toekomst!
Mevrouw J. (Hannie) van Leeuwen, lid van de Programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), komt over de toekomst van de ouderenzorg spreken op donderdag 10 oktober 2013 in ‘Het Baken’ Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door SBO provincie Utrecht, het samenwerkings-verband van de drie ouderenbonden (ANBO, KBO en PCOB) in de provincie Utrecht, in samenwerking met het NUZO (het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen dat in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg in deze regio is opgericht).
De bijeenkomst begint om 10.30 uur zal om 12.30 uur eindigen. Na afloop van de bijeen-komst kunt u gebruik maken van een lunch, die u wordt aangeboden door het NUZO.
SBO provincie Utrecht nodigt u, ook namens het NUZO, graag uit tot het bijwonen van deze bijeenkomst. Ook niet-leden van de drie ouderen bonden zijn van harte welkom.

De deelname is gratis.


Aanmelding, in het bijzonder indien u van de lunch gebruik wilt maken, is gewenst.

U kunt zich tot 5 oktober 2013 aanmelden bij het secretariaat van het NUZO. SecretariaatNUZO@umcutrecht.nl of per telefoon: 088 75 68122 (dinsdag en donderdag).

SBO provincie Utrecht, mede namens het NUZO,

Mw. N. de Niet-Verwoerd, secretaris


Programma:

Ouderenzorg nu en in de toekomst!

10.00 - 10.30 uur Ontvangst met koffie & thee.

10.30 - 10.35 uur Opening door Wiet Terlien, voorzitter SBO provincie Utrecht.

10.35 - 11.35 uur Lezing mevrouw J. (Hannie) van Leeuwen.

11.35 - 12.05 uur Vragen en discussie aan de hand van de lezing.

12.05 - 12.30 uur Kennismaking met het NUZO door Meta de Graaff en Mebius Kramer.

12.30 uur Sluiting door Mebius Kramer, voorzitter NUZO ouderendelegatie.


12.30 - 13.30 uur Lunch met mogelijkheid om verder in gesprek te gaan met NUZO

ouderendelegatie.

BEWEEG en ontspan met linedance
Country linedance doet veel denken aan een cowboy hoed, cowboy overhemd en nep pistool. Dat is in dit geval beslist niet de bedoeling, vandaar alleen linedance in de kop. Er wordt veel aan country linedance gedaan in Nederland en vooral veel door 55 plussers. Mijn vrouw en ik doen er ook aan mee en we genieten er ontzettend van. We gaan zelfs af en toe naar festivals in Nederland. Een grote familie staat dan op de dansvloer in aantallen tot wel 200 mensen. De helft hiervan heeft zich uitgedost als figurant in een Western film, de

andere helft komt gewoon om lekker ontspannen te dansen in vrijetijdskleding.


Wilt u ook gezond bewegen en ontspannen door in line te dansen met andere ouderen?

Dat kan als minstens 16 liefhebbers zich opgeven.


Waar: Dorpshuis Austerlitz aan het Dorpsplein.
Wanneer: Woensdagavond van 18.45 tot 19.45 uur.
Start: 18 september aanstaande.
Hoe: Vrijetijdskleding en een partner is niet nodig, maar mag uiteraard wel.
Kosten: Euro 2,50 per keer.
Instructrice: Greet van Wijk.
Er wordt op de eerste avond van uitgegaan dat niemand een stap kan linedancen en wordt er dus begonnen met de beginners linedance. Vindt u na een paar avonden dat u meer

talent heeft dan u dacht, dan is er een mogelijkheid voor € 4,00 per keer door te stromen naar de gevorderden op dezelfde avond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Dit laatste is geen ANBO-activiteit.


Opgeven bij Bert van Ginkel: E bvginkel@casema.nl of T 0343 49 18 08.

Geachte leden van ANBO afdeling Zeist,


Begin juli j.l. is de vernieuwing binnen onze vereniging ANBO voltooid. Een vernieuwing die de leden van ANBO ten goede zal komen. Het is helaas niet altijd voor iedereen gemakkelijk om te veranderen en met de tijd mee te gaan. De persoonlijke problemen die enkele

(bestuurs)leden van de afdeling Zeist hebben met deze veranderingen en vernieuwing

binnen de gehele vereniging kunnen de indruk gewekt hebben, dat er geen ANBO-afdeling in Zeist meer is.
Niets is minder waar. Hoewel de afdeling tijdelijk geen bestuur heeft gehad bleef de afdeling gewoon bestaan. Inmiddels hebben een aantal enthousiaste leden zich bereid getoond om de afdeling Zeist weer actief en levendig te maken. ANBO afdeling Zeist heeft nog steeds ruim 850 leden en gezien de komende wijzigingen in de sociale wetgeving is juist nu een

effectieve belangenbehartiging voor hen, binnen de gemeente, van groot belang.


ANBO is veel meer dan een vereniging met een aantal leuke activiteiten.

ANBO is in de eerste plaats een landelijke belangenbehartiger voor onze leden maar ook voor alle senioren in het algemeen.


Met de komende wijzigingen is dit ook echt noodzakelijk. De komende jaren zal de

uitvoering van de AWBZ grotendeels worden overgeheveld naar de Wmo en gaat de

uitvoering naar de gemeentes. Binnen de wet mogen deze hieraan hun eigen uitvoering geven. De gemeente Zeist wil dit overleg met onder andere de ouderenbonden doen. Daarom is het van belang, dat de afdeling Zeist actief is en de nodige vertegenwoordigers heeft. Want elke senior krijgt zelf of in zijn directe omgeving met deze regelzorg te maken.
Belangrijke kenmerken van de gewijzigde organisatie zijn onder meer:

Afdelingen blijven als organisatorische eenheid bestaan met een eigen bestuur en budget;

Afdelingen zijn voor de gemeentelijke politiek en lokale aangelegenheden het eerste aanspreekpunt;

Afdelingen delen de opgebouwde kennis in en via netwerken binnen een regio;

De netwerken gaan zich specialiseren in diverse onderwerpen en afdelingen kunnen vandeze kennis gebruik maken;

Afdelingen kunnen altijd steun vragen van de landelijke belangenbehartigers,

afdelingsondersteuners en ledenwervers.

Afdelingen kunnen en zullen natuurlijk, zoals men altijd gewend is, leuke activiteitenorganiseren.
Voor wat betreft de bijlage van Henk Hissing bij de vorige nieuwsbrief het volgende:

samenwerking met de plaatselijke KBO en PCOB blijft ook op het programma;

voor het opgeven van nieuwe leden of afmelden van uw lidmaatschap moet u niet meer bij mevrouw Hissink zijn, maar bij het verenigingsbureau in Woerden.

Via telefoonnummer: 0348 46 66 90 of via www.anbo.nl

Om de afdeling Zeist weer van een nieuw bestuur te kunnen voorzien, heeft het voormalig gewestbestuur a.i. de leden van de afdeling op 16 april uitgenodigd voor een Algemene

Ledenvergadering.
Een viertal mensen heeft in die vergadering te kennen gegeven zich in te willen zetten voor de afdeling Zeist.
Bert van Ginkel is penningmeester van de afdeling geworden en zal ook voorlopig het

secretariaat waarnemen. Tevens wil hij, zolang er geen voltallig bestuur is als aanspreekpunt voor de afdeling fungeren. Hij vindt dat ANBO afdeling Zeist niet mag ontbreken als

belangenbehartiging voor ouderen in deze gemeente.
José Eikmans heeft zich beschikbaar gesteld om de lay-out en het drukken van de

Nieuwsbrief te verzorgen.


Doreen Hazel heeft zich aangemeld om secretariële werkzaamheden te vervullen. Helaas kreeg Doreen kort na de vergadering te kampen met hartproblemen. Wij wensen haar veel sterkte toe.
Mary van Rijswijk heeft aangegeven de plaatselijke belangenbehartiging een warm hart toe

te dragen.


Inmiddels zijn Bert, José en Mary, ondersteund door Henk Achterberg (rayoncoördinator,) Anja Hols (regioconsulent), Marja van der Vaart, u beter bekend als voormalig secretaris van het gewest Utrecht, en ondergetekende als voorzitter drie keer bij elkaar geweest om met elkaar van gedachten te wisselen over de verdere gang van zaken.

Het spreekt vanzelf dat het streven is om zo snel mogelijk weer een gezonde afdeling op de been te brengen. Op dit moment is het bestuur niet voltallig. Ook het organiseren van

afdelingsactiviteiten staat nog noodgedwongen op een laag pitje. Voor het weer als vanouds kunnen functioneren van de afdeling, is het nodig dat er vrijwilligers opstaan voor bestuursfuncties, het organiseren van uitjes en andere activiteiten. Vindt u het leuk iets te organiseren voor onze ANBO leden of vindt u het leuk een bestuursfunctie te vervullen zoals voorzitter, secretaris of algemeen lid? Hebt u bepaalde deskundigheid die u graag ten dienste wil stellen van ANBO afdeling Zeist? Hebt u een vrijetijdsbesteding waarmee u ook andere leden

kennis mee wil en kan laten maken? Geef u op bij Bert van Ginkel.


Voorlopig heeft Bert van Ginkel het penningmeesterschap en het secretariaat op zich

genomen en daarbij zal hij, voor zo ver het in zijn vermogen ligt, alle strikt noodzakelijke

handelingen doen, die de afdeling op de been moet houden. Het gewest (nu de regio) zal, zolang de afdeling zelf geen reiscommissie heeft, ondersteuning bieden voor onder

andere het organiseren van reisjes.


De drie bijeenkomsten hebben er in ieder geval toe geleid dat er een uitje en een Turkse hapjesmiddag wordt georganiseerd. Bert wil u graag kennis laten maken met linedance, een uitstekende gelegenheid om in beweging te blijven en te ontspannen tegelijk. Over deze

activiteiten meer in deze Nieuwsbrief.


Andere ideeën moeten nog verder worden uitgewerkt. En, op het vlak van belangen-

behartiging en bijstand heeft Bert contact gelegd met notaris Kool. Deze is bereid

informatiebijeenkomsten te verzorgen.
Ten slotte vraag ik uw medewerking om ons ledental op peil te houden door ANBO onder de aandacht te brengen van familie en kennissen. Bert heeft folders en inschrijfformulieren die u bij hem kunt opvragen.
Ik wens de afdeling veel succes bij de verdere opbouw!
Wim den Heijer,

Voormalig voorzitter van het gewest Utrecht

Uitnodiging Turkse ‘hapjesdag’ met verrassingen op zondag 3 november
Dit jaar vieren we het jubileum van 400 jaar vriendschap tussen Nederland en Turkije. Dat

bijzondere feit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij een

‘hapjesdag’. Leden worden uitgenodigd om deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen. Het aantal leden dat dit feest kan bijwonen is beperkt en u moet zich dus aanmelden.

De volgorde van aanmelding geldt. Na uw aanmelding krijgt u een toegangskaart

toegestuurd die u op 3 november moet tonen.
Wat moet u doen?

Vul onderstaande bon in en stuur deze bon vóór 15 oktober naar:

Bert van Ginkel l Weideweg 5 l 3711 l BS Austerlitz.

U ontvangt daarna uw toegangskaart. De toegang is gratis.


Waar

Wijkservicepunt Noord,

Johan van Oldenbarneveltlaan 103, 3705 HD Zeist.
Aanvang

Vanaf 15.00 uur bent u hier welkom.

Sluiting om 17.00 uur.

Bezorging Nieuwsbrief


Tot en met de laatste Nieuwsbrief heeft Henk Hissink met behulp van een legertje

bezorgers gezorgd voor het verspreiden van de Nieuwsbrief. De gemeente was ingedeeld

in bezorgwijken met ieder een bezorger. In de algemene ledenvergadering van april heeft Henk te kennen gegeven hiermee om gezondheidsreden te willen stoppen. Dit is de reden waarom deze Nieuwsbrief per post is bezorgd.
Als we weer een bezorgsysteem op kunnen zetten kunnen we veel geld (hier spreekt dus uw nieuwbakken penningmeester) besparen. Voorlopig wil ik proberen een dergelijk nieuw systeem op te zetten, maar het is wel de bedoeling dat er straks weer een coördinator komt.

De lijst van Henk is in mijn bezit, maar daar staan alleen maar rode strepen en vraagtekens achter de namen. U raad het al: coördinator en bezorgers gezocht voor de Nieuwsbrief.


Opgeven bij Bert van Ginkel; E bvginkel@casema.nl; T 0343 49 18 08.

ANBO 50 + Welzijn, hulp zorg in Zeist


ANBO diensten/activiteiten

Landelijke ANBO Service lijn 0348 46 66 90 Reiscommissie Marja van der Vaart 0348 40 22 44


Hulp aangifte belastingen

Zeist Man J. Bijma bijmajan@ziggo.nl 030 69 33 888

Zeist Vrouw J.G.M. Hessing jgm.hessing@hetnet.nl 030 69 56 426

Zeist Man R. Kuiper ReinderKuiper-c@telfort.nl 030 69 56 031

Zeist Man T. Niemeijer tniemeijer@hetnet.nl 030 63 64 788

Zeist Man J. Peters jooppeters613@msn.com 030 69 53 971

Zeist Vrouw E. Roelofs-vd Veer Roelofs50@kpnplanet.nl 030 69 20 911
Hulp en begeleiding

Belbus/Bus Plus 030 69 32 321

Persoonlijk vervoer 030 69 33 693

Gemeente Zeist 030 69 87 911

Triade loket/WMO loket 030 69 87 777

Ouderen adviseur mevrouw Ank Worst 030 26 42 200 of 06 460 34 904

Vitras thuiszorg 0900 8212382

Thuiszorgwinkel 030 88 02 270

Meander/Omnium 030 69 33 693

Steupunt Mantelzorg 030 69 33 693

Mantelzorglijn 0900 2020496

Steunpunt Eenzaamheid 030 69 15 000

Verliesbegeleiding 030 69 19 492

Hospice Heuvelrug 030 69 84 280

Diakonessenhuis Zeist 030 69 89 911

Regiotaxi 088 00 25 400


Rijbewijskeuring

De heer Kaarsgaren (di./ do./ vr. van 11.00 - 15.00 uur ) 06 28 70 10 55Adres: Brugakker 1613, 3704 WK Zeist

Kosten voor de keuring bedragen slechts euro 30,00


Dovnload 39.76 Kb.