Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij

Dovnload 12.23 Kb.

Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserijDatum14.09.2017
Grootte12.23 Kb.

Dovnload 12.23 Kb.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel Brabant Malathion 50%,

toelatingsnummer 4361 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT


Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel:

  1. in de teelt onder glas van bessen, aardbei en houtig kleinfruit;

  2. in de teelt van groentegewassen onder glas, met uitzondering van peterselie en snijselderij;

  3. in de teelt van champignons met dien verstande dat het gebruik uitsluitend is toegestaan in cellen waarvan lozing van het afvalwater op het oppervlaktewater geschiedt via een bezinkvoorziening en rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI);

  4. in de kruidenteelt;

  5. in de teelt van boomkwekerijgewassen onder glas;

  6. in de teelt van bloemisterijgewassen onder glas;

  7. in de teelt van droogbloemen;

  8. in de teelt van bloembol- en bolbloemgewassen.

Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toegestaan is toepassing in bloeiende gewassen of in gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Niet toegestaan is toepassing wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:3 dagen voor augurken, courgettes, aubergines, komkommers, meloenen, tomaten en paprika’s onder glas;

10 dagen voor andere consumptiegewassen onder glas in de periode van 1 maart -

1 november;

14 dagen voor andere consumptiegewassen onder glas in de periode van 1 november -

1 maart;

7 dagen vóór de eerste pluk van champignons.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING


Attentie:
Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die door luizen is afgescheiden.
Toepassingen

Klein fruit

tegen bladvlooien, wantsen en bladluizen

0,075%( 75 ml per 100 liter water)

Groentegewassen onder glas,

tegen aardvlooien, bladluizen, tripsen

en witte vlieg0,075% (75 ml per 100 liter water)

Champignons, tegen champignonvliegen en -muggen
Vanaf het enten tot 10 dagen na het afdekken om de 5-10 dagen spuiten.
Niet toepassen tijdens de vluchten.

Dosering

1) spuiten:

100 ml per 100 m²; in de myceliumgroeiperiode in maximaal 30 liter water;
na het afdekken in 100-150 liter water;

2) nevelen:

100 ml per 100 m² in 10 liter water.

Kruidenteelt, tegen aardvlooien en bladluizen

0,075% (75 ml per 100 liter water)

Boomkwekerijgewassen onder glas,

tegen bladluizen, tripsen en witte vlieg

0,075% (75 ml per 100 liter water)


Het verdient aanbeveling eerst op kleine schaal na te gaan of het gewas het middel verdraagt.


Bloemisterijgewassen onder glas,

tegen bladluizen, tripsen en witte vlieg

0,075% (75 ml per 100 liter water)


Het verdient aanbeveling eerst op kleine schaal na te gaan of het gewas het middel verdraagt.


Droogbloemen,

tegen bladluizen, tripsen en witte vlieg

0,075% (75 ml per 100 liter water)


Het verdient aanbeveling eerst op kleine schaal na te gaan of het gewas het middel verdraagt.


Bloembol- en bolbloemgewassen,

tegen bladluizen, tripsen en witte vlieg

0,075% (75 ml per
100 liter water)


Het verdient aanbeveling eerst op kleine schaal na te gaan of het gewas het middel verdraagt.
Attentie:

Het is ongewenst om tijdens of direct na perioden van grote temperatuursschommelingen te spuiten.

Niet gemengd verspuiten met basisch reagerende stoffen.

Wageningen, 1 mei 1998

DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)Brabant Malathion 50%

- -


Dovnload 12.23 Kb.