Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Metabolisme en voeding samenvatting Introductiecollege Metabolisme en voeding J. Kruit

Dovnload 4.3 Mb.

Metabolisme en voeding samenvatting Introductiecollege Metabolisme en voeding J. KruitPagina1/10
Datum27.05.2018
Grootte4.3 Mb.

Dovnload 4.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Metabolisme en voeding samenvatting

Introductiecollege Metabolisme en voeding J. Kruit

Een goed afgesteld metabolisme voorkomt dat je ziek wordt, voeding heeft veel invloed op het metabolisme. Microbiota in je darm hebben invloed op hoe voedsel verwerkt wordt, het kan voorspellend werken over hoe je omgaat met voeding.Catabole pathways: reacties die energie opleveren, voeding wordt afgebroken.

Anabole pathways: reacties die energie kosten, hierbij worden stoffen gemaakt. Bijvoorbeeld eiwitten en vetten.
College 1 Energie metabolisme J. Kruit

Er zijn veel metabolische reacties, deze staan alleemaal met elkaar in verbinding. Als er in één reactie iets mis gaat dan heeft dat vervolgens invloed op allerlei andere reacties. Een goede regulering is dan ook van belang.

Een van de belangrijkste metabolische reacties is: ATP↔ADP

Van ATPADP levert energie op dat gebruikt kan worden bij beweging, transport, biosynthese enz.Van ADP ATP kost energie en gebeurt in mensen door oxidatie van brandstofmoleculen(voeding). Fotosynthese zorgt hiervoor in planten.

ATP is een redelijk instabiel molecuul, de negatieve ladingen van fosfaat stoten elkaar af, dit levert energie op. Het betekent echter ook dat ATP nooit lang in stand gehouden kan worden. Wanneer ATP hydrolyseert tot ADP komt energie vrij doordat het molecuul van een hogere energietoestand naar een lagere gaat. Spieren kunnen hierdoor bijvoorbeeld samentrekken.

ATP is doordat het zo instabiel is na 4 seconden bewegen op. Hierna moet ATP op andere manieren vrij gemaakt worden. Eerst via creatinefosfaat, dit zit in de spieren, wanneer het afgebroken wordt komt energie vrij. Ook dit raakt snel op. Hierna wordt verder gegaan met aerobische en anearobische verbranding. Aerobische verbranding is effectiever en minder belastend voor het lichaam omdat dan voedsel verbrand wordt. Hierbij komt H+ vrij dat een gradiënt creëert die nodig is voor de vorming van ATP.Verbranding van brandstof gaat in 3 fasen

  1. Voedsel wordt afgebroken in kleinere moleculen

Hierbij komt bijna geen energie vrij

  1. Acetyl coA wordt gevormd uit glucose(glycolyse), maar ook uit FFA en aminozuren. Dit levert een beetje ATP op.

  2. Citroenzuurcyclus, dit levert de meeste energie op.

Glycolyse: De omzetting van glucose tot pyruvaat. Hierbij komt ATP vrij. Het pyruvaat wordt vervolgens gebruikt in mitochondriën(normale inspanning/O2 levels) of tijdens lactaat(laag O2 in spieren). Bestaat ook weer uit verschillende fases.

  1. Er zijn twee stappen die energie kosten, namelijk bij hexokinase en phosphofructokinase. Deze stappen zijn om deze reden niet reversibel. Dit deel van de glycolyse kost 2 ATP.

  2. De tweede fase gaat 2x, uit één glucose molecuul worden dus 2 pyruvaat moleculen gevormd. Er zijn twee stappen waarbij energie vrijkomt. Namelijk bij phosphoglyceraat kinase en pyruvaat kinase. In totaal komt hier dus 4 ATP vrij. Daarnaast komt er ook nog 2NADH vrij. Het NADH moet omgezet worden naar NAD+ gebeurt dit niet dan stopt de glycolyse. De omzetting van pyruvaat naar ethanol en lactaat is dan ook van belang om de redox balans te behouden. Deze twee reacties zijn anaeroob.

Er is ook een aerobe pathway waarbij pyrufaat omgezet wordt tot acetyl CoA, dit levert meer engergie op.

  1. Wanneer er tijdens rust weinig ATP nodig is, dan ontstaat erveel glucose-6 fosfaat, deze stof geeft negatieve terugkoppeling op hexokinase waardoor de glycolyse geremd wordt. Rem je de glycolyse niet dan is er te veel ATP. Te veel ATP zorgt ook voor remming van de glycolyse.

  2. Bij lage ATP gehaltes is er positieve feedback die voor een stimulering van de glycolyse zorgt.

Glycolyse in tumoren is hoog, dit komt doordat ze veel glucose verbruiken bij groei en deling. Zuurstof tekort in tumoren zorgt voor HIF1 activatie die weer zorgt voor vaatgroei en een toename van glycolyse enzymen.

ATP is de universele drager van energie

Tijdens glycolyse wordt glucose omgezet in 2 pyruvaatmoleculen, dit levert netto 2 ATP en 2NADH moleculen op.

NAD+ word geregenereerd door oxidatie van Acetyl CoA of door reductie van pyrovaat tot lactaat en ethanol.

Regulatie van gycolyse vindt plaats door regulatie van hexokinase, fosfofructokinase en pyruvaat kinase.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Catabole pathways
  • 4 ATP

  • Dovnload 4.3 Mb.