Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kader voor de dialoogbijeenkomst

Dovnload 22.09 Kb.

Kader voor de dialoogbijeenkomstDatum05.12.2018
Grootte22.09 Kb.

Dovnload 22.09 Kb.

Zorgverandert/nl/trainer/Gespreksbegeleiders/BijeenkomstenKader voor de dialoogbijeenkomst

In de dialoogbijeenkomst gaan de deelnemers samen op zoek naar passende oplossingen. Dát is het hoofddoel. Belangrijk is bovendien dat de deelnemers hun verhaal delen, zich gehoord voelen, geïnspireerd raken en tips delen. Kortom: ze krijgen concrete handvatten om verder te kunnen.


Het verloop van een dialoogbijeenkomst staat niet vast. Dit hangt namelijk af van de vragen en behoeften van de deelnemers. Bovendien heb jij je eigen stijl van het begeleiden van de dialoog. Hieronder een kader voor het houden van een dialoogbijeenkomst.
Voorbereiding

 • Setting: zorg voor een sfeer waarin jullie je als gespreksbegeleiders prettig voelen en de deelnemers zich welkom voelen. Zaken waarop je kunt letten: hoe staan de stoelen en tafels of de kring? Hoe is het licht? Zijn er (bij)geluiden? Hoe is de temperatuur? Is er koffie en thee? Staat er iets lekkers klaar?

 • Bereid ook jezelf goed voor. Neem de tijd en wees jezelf. Fouten maken mag. En geniet.


Korte introductie

 • Toelichten wat Zorg Verandert is en doet.

 • Jezelf voorstellen. Breng jezelf mee, vertel iets over jouw affiniteit met zorg en over je eigen ervaring. Deel een anekdote, een persoonlijke ervaring of wat dan ook. Door iets van jezelf te laten zien, schep je een sfeer waarin ander zich uitgenodigd voelen ook iets van zichzelf te laten zien.

 • Algemene toelichting op wat de verandering voor ons allen als burgers betekent: eigen regie, netwerk benutten, keukentafel/ persoonlijk gesprek, e.d.

 • Vertel wat het doel is van de bijeenkomst. Wat kunnen de deelnemers verwachten en wat moeten zij zelf doen? Geef daarbij aan dat je graag het gedachtegoed van ‘Jij bent aan Zet’ als uitgangspunt hanteert.

 • Vraag de groep welke uitgangspunten er nog bij zouden moeten.

 • vertel dat je feedback (ervaringen van mensen over het regelen van de zorg of ondersteuning) gaat ophalen. Want dit mag nooit als een verrassing komen. Vertel dat de gespreksbegeleider dit doet, dat mensen de vragenlijst ook thuis kunnen ontvangen en dat anonimiteit is gewaarborgd. Het doel moet ook helder zijn.


Voorstellen / Verkennen

Doel: elkaar een beetje leren kennen en behoeften peilen.


Vraag de mensen een kaart te kiezen:

 • wat brengt je hier en wat hoop je uit de bijeenkomst te halen?


Hanteer hier:

 • Luisteren en doorvragen, eventueel samenvatten.

(Zie ‘Werkplatform/Gereedschapskist/Gespreksbegeleiders/handvatten/LSD’)

 • Verdiepen en verbreden van de inbreng.

(zie ‘Werkplatform/Gereedschapskist/Gespreksbegeleiders/Handvatten/Verdiepen en verbreden’)

 • Optie: vraag wie er wil beginnen. Beloon degene die aftrapt. Dank hem of haar voor het verhaal. Vraag deze persoon een ander te kiezen of kies een andere vorm waardoor je niet ‘braaf’ het rijtje afgaat.


Samenvatten/ categoriseren

Doel: vaststellen van de uitgangspunten voor onderzoek.


Zorg dat de input uit het kennismakingsrondje wordt samengevat. Dit kun je doen door:

 • zelf een samenvatting te geven (“Wat mij opvalt...”);

 • de deelnemers te vragen wat hen opvalt aan alle verhalen;

 • de menukaart te gebruiken om de onderwerpen te categoriseren in ‘weten’, ‘duiden’ en ‘handelen’.

Bespreek met elkaar welke vervolgstap (wat; welke werkvorm, in subgroepen of plenair) het meest recht doet aan de behoeften en vragen die de deelnemers met elkaar hebben gedeeld.


Verdiepen

Doel: de intentie verhelderen.

Hoe: plenair of in subgroepen.
Kies een werkvorm waarbij de deelnemer zijn eigen intentie kan verhelderen. Hierin is het belangrijk dat inzichtelijk wordt wat iemands verlangen is. Dit verlangen is namelijk de drijfveer van waaruit het onderzoek kan starten. Als de vragen of de 'problemen' al helder zijn kun je deze stap overslaan.
Vertellen/ Verwonderen

Doel: mogelijkheden onderzoeken.

Hoe: plenair of in subgroepen.
Aan de hand van een passende werkvorm de mogelijkheden en uitdagingen onderzoeken. (voorbeeld van Visio; laat iedereen delen wat hij of zij zou doen met het probleem, tips delen)
Let er hier op dat alle suggesties worden geformuleerd als: “Ik zou..” in plaats van: “Het is beste dat/als je...” Want er bestaat niet dé beste oplossing, er bestaat alleen de oplossing die het best past bij die persoon in die situatie. Dit proces gaat om het creëren van zoveel mogelijk opties, brainstormen en het onderzoeken van eigen succeservaringen. Niets is gek.
Verbeelden

Doel: stilstaan bij de vraag “hoe zie ik het voor me?”


Kies een passende werkvorm om de deelnemer(s) de mogelijkheid te geven te onderzoeken hoe zij hun toekomst vanuit het meest ideale plaatje voor zich zien. Wat kunnen ze gebruiken uit de verzameling van mogelijkheden en welke uitdagingen biedt dat eventueel nog? (voorbeeld van Jan die eerst zijn eigen kwetsbaarheid een plekje heeft te geven)
Voorbeeldvragen:

 • Wat zie ik als mogelijkheid?

 • Waar wil ik heen?

 • Wat houdt me nog tegen?


Vernieuwen/ Vormgeven

Doel: concretiseren van de te nemen stappen.


Kies een werkvorm waarin de deelnemer(s) aan de slag kunnen gaan met het vastleggen van concrete stappen die ze kunnen ondernemen. Hoe ziet dat er concreet uit? Welke voorwaarde kan ik scheppen vanuit mijn cirkel van invloed om te bereiken wat ik voor ogen heb?
Verwezenlijken/ Verwoorden

Doel: benoemen waarmee je verder kunt.


Laat iedereen met de groep delen wat hij of zij wil meenemen uit de bijeenkomst. Ook als de situatie van een deelnemer zelf niet is behandeld, kan hij of zij wel zijn geïnspireerd door het onderzoeken van de situatie van een ander. Ook als je zelf niets concreets meeneemt, is het interessant wat die persoon aan de avond heeft bijgedragen, om van daaruit te bekijken wat deze deelnemer meeneemt voor zichzelf.
Zijn er meerdere bijeenkomsten? Dan kun je hier samen onderzoeken hoe je als groep verder wilt bouwen. Denk aan:

 • Weten. Wie gaat informatie verzamelen?

 • Duiden. Hoe ga je daar in de tussentijd mee aan de slag? En wie weet heeft iemand een idee?

 • Handelen. Welke actie ga je ondernemen? Of welke werkvorm kun je voorbereiden voor de volgende bijeenkomst?


Evalueren

Doel: evaluatie van de bijeenkomst en feedback (voor terugkoppeling richting stakeholders).
 • Dank de deelnemers op een manier die voor jou als gespreksbegeleider past.

 • Vraag de deelnemers de groene stip in te vullen en de vragen via internet te beantwoorden.

 • Daarna is er ruimte om na te praten.

 • Voorbereiding
 • Korte introductie
 • Voorstellen / Verkennen
 • Samenvatten/ categoriseren
 • Vertellen/ Verwonderen
 • Vernieuwen/ Vormgeven
 • Verwezenlijken/ Verwoorden

 • Dovnload 22.09 Kb.