Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoofdpijn wijzig

Dovnload 30.68 Kb.

Hoofdpijn wijzigDatum01.08.2017
Grootte30.68 Kb.

Dovnload 30.68 Kb.

Hoofdpijn   wijzig

 

Algemene inleiding hoofdpijn
Iedereen heeft wel eens hoofdpijn. U kunt bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen als u erg verkouden bent, griep hebt of als u een grote geestelijke prestatie hebt verricht. Als u na een periode met veel spanningen tot rust komt, kunt u ook hoofdpijn krijgen. U hoeft u hierover geen zorgen te maken. Over het algemeen verdwijnt hoofdpijn vanzelf weer, soms met hulp van een eenvoudige pijnstiller zoals paracetamol.
Chronische hoofdpijn wil zeggen dat de hoofdpijn vaak terugkomt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals stress, allergieën, voeding of een verkeerde lichaamshouding. Er is gelukkig bijna nooit iets ernstigs aan de hand. Chronische hoofdpijn is echter wel heel vervelend.
Het is moeilijk aan te geven waar de grens ligt tussen 'gewone' hoofdpijn en chronische hoofdpijn. De ene mens zal sneller vinden dat hij vaak hoofdpijn heeft dan de andere.
Chronische hoofdpijn komt tamelijk veel voor: ongeveer 5 tot 10% van de bevolking gaat naar de huisarts vanwege regelmatige hoofdpijn. Dit zijn meer vrouwen dan mannen. Er zijn verschillende vormen van chronische hoofdpijn. De bekendste zijn migraine, aangezichtspijn, clusterhoofdpijn en spierspanningshoofdpijn. Over al deze vormen van chronische hoofdpijn vindt u meer informatie in aparte onderwerpen.
Meer informatie kunt u krijgen bij de Nationale Hoofdpijnlijn van het Voorlichtingsbureau Hoofdpijn.

Verantwoordingstekst hoofdpijn
De informatie over het onderwerp hoofdpijn is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw arts.
De informatie is goedgekeurd namens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Klik hier voor de tekst in Wordformaat

Verantwoordingstekst spierspanningshoofdpijn
De informatie over het onderwerp spierspanningshoofdpijn is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw arts.
De teksten zijn gebaseerd op voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Migrainepatiënten. De informatie is goedgekeurd namens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Beschrijving van spierspanningshoofdpijn
Spierspanningshoofdpijn komt veel voor. Het is een zeurende hoofdpijn, die vaak vanuit de nek op komt zetten.
U kunt af en toe last hebben van spierspanningshoofdpijn. Dit is 'gewone' hoofdpijn, die snel weer verdwijnt. Eventueel kunt u een pijnstiller nemen om de pijn sneller te laten verdwijnen. Sommige mensen hebben echter periodes waarin ze dagelijks spierspanningshoofdpijn hebben. Deze periodes kunnen enkele dagen of zelfs weken duren. Dit is chronische spierspanningshoofdpijn.
Mensen met migraine hebben een verhoogde kans op spierspanningshoofdpijn omdat de spieren in de nek verkrampen bij een zware migraine-aanval. Maar u kunt ook spierspanningshoofdpijn krijgen zonder dat u migraine hebt. De pijn kan dan verschillende oorzaken hebben: u hebt bijvoorbeeld uw spieren zwaar belast, een verkeerde houding, kou gevat of op de tocht gezeten. Ook afwijkingen aan uw gebit of kaak, niet helemaal scherp zien (verziendheid) of loensende ogen veroorzaken soms spierspanningshoofdpijn.

Beschrijving van spierspanningshoofdpijn: verschijnselen
Spierspanningshoofdpijn wisselt sterk in hevigheid, van een zeurderig gevoel tot hevige hoofdpijn. U hebt een drukkend gevoel in uw hoofd, alsof er een strakke band om het hoofd zit. De pijn trekt meestal vanuit de nek omhoog naar het achterhoofd. Uw kaak- en lange rugspieren kunnen ook gevoelig zijn. De spieren aan het hoofd zijn voortdurend gespannen. Soms zijn ook de schouderspieren gespannen, waardoor u uw schouders wat optrekt.
Als uw spieren steeds gespannen zijn, verkrampen ze. De doorbloeding in die spieren vermindert en er blijven te veel afvalstoffen achter. De zenuwuiteinden raken dan geprikkeld, waardoor u pijn krijgt.

Patiënten- en belangenorganisaties chronische hoofdpijn
De Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten behartigt de belangen van mensen met chronische hoofdpijn (migraine, clusterhoofdpijn en aangezichtspijn). Deze vereniging heeft aparte werkgroepen voor clusterhoofdpijn en voor aangezichtspijn. De vereniging geeft ook informatie over de verschillende vormen van hoofdpijn.
U kunt ook contact opnemen met de Nationale Hoofdpijnlijn van het Voorlichtingsbureau Hoofdpijn.

Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten: 0900-202 05 90


Voorlichtingsbureau Hoofdpijn, Nationale Hoofdpijnlijn: 0800-023 06 11

Therapieën bij spierspanningshoofdpijn
Spierspanningshoofdpijn ontstaat door te gespannen spieren. Soms komt dit door spanningen. Dit kunnen grote spanningen zijn, maar ook gewone, kleine dagelijkse problemen. Door dit soort spanningen kunnen uw nekspieren meer gespannen raken, waardoor u hoofdpijn kunt krijgen. Het kan dan goed zijn om te leren omgaan met spanningen.
Om de klachten te verminderen kunt u leren uw spieren beter te ontspannen. Ontspanningsoefeningen (bijvoorbeeld yoga) en massage (fysiotherapie) zijn daarvoor geschikt. Als uw klachten ontstaan door een verkeerde lichaamshouding, dan is oefentherapie zinvol (Cesartherapie of Mensendieck).
In periodes dat u veel last hebt van spierspanningshoofdpijn zijn pijnstillers soms nodig. Meestal volstaan eenvoudige pijnstillers, zoals paracetamol. Helpen deze niet, dan kunt u bijvoorbeeld ibuprofen of naproxen nemen. Overleg met uw huisarts welke pijnstillers u het beste kunt gebruiken. Soms zijn spierontspannende medicijnen of rustgevende middelen zinvol.

Migraine
Migraine is een heftige, kloppende/bonkende, meestal halfzijdige hoofdpijn die gepaard gaat met misselijkheid/braken en overgevoeligheid voor geluid/licht. Simpele lichamelijke inspanning zoals traplopen geeft een duidelijke toename van de hoofdpijn. De meeste patiënten met een migraineaanval zullen dan ook het liefst in donker in het bed gaan liggen.
Onbehandeld duurt een migraineaanval een tot drie dagen.
In ongeveer 30% van de gevallen begint de migraineaanval met een zogenaamd aura: bv. zien van bewegende lichtflitsen/gekleurde draadjes/zwarte vlekken, gestoord gevoel of kracht in een ledemaat of lichaamshelft, of een spraakstoornis. Hoewel het aura soms heel beangstigend kan zijn, gaat het altijd compleet over. Bij een patiënt met migraine hoeft geen CT/MRI scan van de hersenen gemaakt te worden. Een uitzondering vormen patiënten waarbij het aura altijd aan dezelfde kant optreedt. Soms hebben deze patiënten een vaatafwijking aan de andere kant in de hersenen.
De behandeling van migraine kan men verdelen in medicijnen om aanvallen te voorkomen (preventieve therapie) en medicijnen om de aanval die bezig is te onderdrukken. Bij patiënten die vaak (twee of meer aanvallen per maand) migraine hebben die onvoldoende reageert op aanvalsmedicatie kan overwogen worden te starten met een onderhoudsbehandeling met preventieve medicijnen om het aantal aanvallen te verminderen. Veel gebruikt zijn propranolol (merknaam Inderal), metoprolol (merknaam Selokeen) en valproaat (merknaam Depakine). Als behandeling van de migraineaanval zelf start men vaak met de combinatie van een pijnstiller (bijvoorbeeld paracetamol zetpil) en een medicijn tegen de misselijkheid (bv. domperidon=Motilium). Bij onvoldoende baat of heftige aanvallen wordt vaak een specifiek anti-migraine middel gegeven uit de groep van de triptanen (sumatriptan=Imigran, naratriptan=Naramig, zolmitriptan=Zomig, rizatriptan=Maxalt, eletriptan=Relpax, almotriptan=Almogran). Ergotamine is in onbruik geraakt als anti-migraine middel door de bijwerkingen en de grote kans op medicatie-afhankelijke hoofdpijn.

Verantwoordingstekst clusterhoofdpijn
De informatie in het onderwerp clusterhoofdpijn is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw arts.
De teksten zijn gebaseerd op voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Migrainepatiënten.
De informatie is goedgekeurd namens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Beschrijving van clusterhoofdpijn
Clusterhoofdpijn is een vorm van chronische hoofdpijn. Bij clusterhoofdpijn hebt u korte aanvallen van heel heftige hoofdpijn. Een aanval duurt een kwartier tot drie uur. Sommige mensen hebben één keer per twee dagen een aanval, andere zes tot acht keer per dag. De aanvallen beginnen vaak op vaste tijden, meestal 's nachts.
Vrijwel alle mensen met cluster hoofdpijn hebben periodes mét aanvallen en periodes zónder aanvallen. De aanvallen zijn als het ware geclusterd (ze komen in groepjes voor). Hier komt de naam clusterhoofdpijn vandaan. Clusterhoofdpijn is echter ook onder andere namen bekend, zoals Hortonsyndroom, neuralgie van Horton, Bing Horton syndroom, periodische migraineuze neuralgie, histamine hoofdpijn, erythroprosopalgie en 'wekkerhoofdpijn'.
Clusterhoofdpijn komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De meeste patiënten hebben hun eerste aanval als ze tussen de 20 en 35 jaar oud zijn. Clusterhoofdpijn is vrij zeldzaam: ongeveer 1 op de 10.000 mensen heeft er last van.

Beschrijving van clusterhoofdpijn: verschijnselen
Bij een aanval van clusterhoofdpijn voelt u een heftige pijn aan één kant van uw hoofd. De pijn zit meestal achter en rond een oog. De felle pijn komt plotseling opzetten, zonder waarschuwing vooraf. Binnen enkele minuten is de pijn op haar hoogtepunt. Tijdens een aanval wordt uw oog rood en kan erg tranen. Soms is de pupil vernauwd en het ooglid gezwollen. Uw neus kan verstopt raken (aan de kant van het pijnlijke oog) of juist gaan lopen. Veel mensen zweten hevig tijdens een aanval en hebben een grote behoefte om te bewegen (ijsberen). Misselijkheid en braken zijn zeldzaam bij clusterhoofdpijn.
De aanvallen van clusterhoofdpijn zijn 'gebundeld'. Dit wil zeggen dat u enkele weken of maanden lang aanvallen hebt en daarna een tijd lang geen clusterhoofdpijn. De aanvalsvrije periode kan enkele maanden tot jaren duren.
Clusterhoofdpijn kan ook chronisch zijn. De hoofdpijn komt dan nog steeds in aanvallen, dus u hebt niet constant hoofdpijn. Er zijn dan echter geen lange periodes waarin u helemaal geen aanvallen hebt. Chronische clusterhoofdpijn is heel zeldzaam.

Medische behandeling van clusterhoofdpijn
U kunt aanvallen van clusterhoofdpijn op verschillende manieren bestrijden. Dit kan op twee manieren: aanvallen afbreken en aanvallen voorkomen. Om een aanval af te breken kunt u zuurstof inademen. Er bestaat ook een medicijn waarmee u een aanval laat stoppen, namelijk imigran. Dit werkt echter alleen wanneer u het als onderhuidse injectie toedient. Het voorkómen van aanvallen gebeurt meestal met medicijnen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Ook een zenuwblokkade kan soms helpen de aanvallen te voorkomen.
Voor alle methoden geldt dat ze niet bij iedereen even goed werken. Overleg met uw arts welke methode voor u het beste is. Vaak duurt het enige tijd voordat de juiste behandeling gevonden is.

Medische behandeling van clusterhoofdpijn: medicijnen
U kunt verschillende medicijnen gebruiken die aanvallen van clusterhoofdpijn helpen voorkomen. Overleg met uw arts of deze medicijnen geschikt zijn. Het is belangrijk de voor- en nadelen van medicijngebruik goed tegen elkaar af te wegen. Hebt u vaak last van aanvallen, dan is het zinvol medicijnen te proberen.
Verapamil geeft over het algemeen weinig bijwerkingen en is bij veel mensen effectief. Prednison geeft veel bijwerkingen als u het langere tijd gebruikt. Het is wel geschikt voor kortere periodes, bijvoorbeeld twee tot drie weken. Andere medicijnen zijn desiril, ergotamine en sandomigran. Ook deze medicijnen geven bijwerkingen. Lithium, een middel tegen depressies, blijkt soms effectief bij chronische clusterhoofdpijn.
Voor alle medicijnen geldt dat u onder (strikte) medische controle moet staan zolang u de medicijnen gebruikt. Wijzig nooit zelf de dosering maar overleg altijd met uw arts. Uw arts bespreekt ook met u hoelang u de behandeling wilt voortzetten. Als u in 'vaste' periodes last hebt van aanvallen (bijvoorbeeld altijd in het najaar), dan kan de behandeling daarop afgestemd worden.

Medische behandeling van clusterhoofdpijn: medicijnen (imigran)
Aanvallen van clusterhoofdpijn kunnen worden behandeld met het medicijn imigran. Met een auto-injector kunt u zichzelf de injectie toedienen, zonder hulp van een arts. Aanvallen van clusterhoofdpijn komen snel op en duren meestal betrekkelijk kort. Een injectie is vaak de beste toedieningsmethode omdat het middel dan sneller werkt. Imigran bestaat ook als tablet, maar in die vorm werkt het medicijn niet bij cluster hoofdpijn. De tabletvorm is bedoeld voor migraine. Imigran bevat de stof sumatriptan, die heel specifiek werkt: het vernauwt alleen de bloedvaten in het hoofd die tijdens de aanval wijder worden.
Na het gebruik van imigran hebben sommige mensen hartklachten gekregen. Het is onduidelijk waardoor deze klachten ontstaan. Mensen met hartklachten, hartritmestoornissen en een hoge bloeddruk kunnen daarom beter geen imigran gebruiken.
U mag imigran maximaal twee keer per etmaal (24 uur) inspuiten.

Medische behandeling van clusterhoofdpijn: toediening zuurstof
Een aanval van clusterhoofdpijn kunt u proberen te stoppen door 100% zuurstof in te ademen. Deze zuurstof zit in een cilinder. U ademt de zuurstof in via een speciaal kapje. Na 10 tot 15 minuten moet de aanval stoppen, anders heeft het geen zin om verder te gaan. Het inademen van 100% zuurstof heeft nauwelijks bijwerkingen. U hoeft niet bang te zijn dat u er een hyperventilatie-aanval van krijgt. Het is mogelijk dat u meestal wel goed reageert op zuurstoftoediening, maar dat u er niet alle aanvallen mee kunt stoppen.
U kunt zuurstofcilinders huren die u thuis gebruikt en mee kunt nemen. U hebt wel een medische indicatie nodig, waarvoor u bij uw behandelend arts moet zijn. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten, maar het is wel verstandig om dat van tevoren even na te vragen.

Medische behandeling van clusterhoofdpijn: zenuwblokkade
Blijft u ondanks medicijnen veel last houden van clusterhoofdpijn, dan is een zenuwblokkade misschien een oplossing voor u. Deze behandeling wordt gedaan door een anesthesist (een specialist op het gebied van verdoving) of een pijnarts.
Een zenuw wordt geblokkeerd door hem even te verwarmen. De zenuw geeft daarna tijdelijk geen pijnsignalen meer door. Gevoelsprikkels worden niet geblokkeerd. Bij cluster hoofdpijn verdwijnen de aanvallen na een zenuwblokkade soms voor langere tijd, bij een aantal mensen zelfs jarenlang. Als de klachten op een gegeven moment terugkomen, kunt u de zenuw opnieuw laten blokkeren. De behandeling is niet voor iedereen zinvol: er zijn mensen bij wie de blokkade geen enkel resultaat heeft, soms heeft de behandeling bijwerkingen. Bij clusterhoofdpijn is de zenuwbehandeling gericht op de zenuwknoop die achter in uw neus ligt. Deze zenuwknoop heet ganglion sfenopalatinum.
Voor meer informatie over het verloop van de behandeling kunt u het onderwerp ganglion sfenopalatinum blokkade raadplegen.

Niet-reguliere behandeling van clusterhoofdpijn (ooracupunctuur)
Ooracupunctuur is een alternatieve therapie. De oorschelp zou zeer kleine reflexpunten bevatten van alle organen in het lichaam. Een ooracupuncturist kan heel kleine naaldjes in de oorschelp zetten of de reflexpunten met laserstralen behandelen. Overweegt u een behandeling van een ooracupuncturist, dan kunt u het beste met uw behandelend arts overleggen. Realiseert u zich dat alternatieve therapieën niet wetenschappelijk zijn onderzocht.
Sommige mensen met clusterhoofdpijn reageren goed op deze alternatieve behandeling. De aanvallen zouden minder heftig zijn en minder vaak optreden.
Het is verstandig om van tevoren na te gaan of de therapie wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Bent u aanvullend verzekerd, dan is een vergoeding vaak mogelijk. De meeste ziekenfondsen en particuliere verzekeraars stellen echter wel voorwaarden, bijvoorbeeld dat u zich moet laten behandelen door een acupuncturist die een overeenkomst heeft met de verzekeraar.

Omgaan met clusterhoofdpijn
Clusterhoofdpijn heeft vaak ingrijpende lichamelijke, psychische en maatschappelijke gevolgen. Hebt u regelmatig aanvallen, dan kan uw lichaam overbelast raken. Door pijn, slaapgebrek en onrust wordt uw lichaam gevoelig voor allerlei andere kwalen. U kunt ook last krijgen van bijwerkingen door medicijnen. Omdat de aanvallen van clusterhoofdpijn vaak 's nachts beginnen kunt u een slaaptekort krijgen. Slaapgebrek veroorzaakt vermoeidheid en concentratiestoornissen. Als u werkt geeft dit vaak extra problemen, vooral bij mensen die bijvoorbeeld onregelmatige diensten draaien of veel moeten autorijden.
Om te leren omgaan met de problemen van clusterhoofdpijn kan het zinvol zijn te praten met mensen die hetzelfde meemaken. Voor lotgenotencontact kunt u terecht bij de Werkgroep Clusterhoofdpijn van de Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten. De werkgroep begeleidt en organiseert praatgroepen.

Patiënten- en belangenorganisaties chronische hoofdpijn
De Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten behartigt de belangen van mensen met chronische hoofdpijn (migraine, clusterhoofdpijn en aangezichtspijn). Deze vereniging heeft aparte werkgroepen voor clusterhoofdpijn en voor aangezichtspijn. De vereniging geeft ook informatie over de verschillende vormen van hoofdpijn.
U kunt ook contact opnemen met de Nationale Hoofdpijnlijn van het Voorlichtingsbureau Hoofdpijn.

Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten: 0900-202 05 90


Voorlichtingsbureau Hoofdpijn, Nationale Hoofdpijnlijn: 0800-023 06 11

Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten NVvMP


Prinses Irenestraat 80; 6661 EA ELST GLD
Postbus 65; 6660 AB ELST GLD
tel. (0481) 35 26 58
E-mail hoofdpijnpatienten@planet.nl
Internetadres home.wxs.nl/~mip/migraine.html

Deze vereniging behartigt de belangen van migrainepatiënten en mensen met aan migraine verwante hoofdpijnen. De vereniging geeft informatie, organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen en stimuleert onderzoek naar de oorzaken en behandeling van migraine. Binnen de vereniging zijn aparte werkgroepen voor clusterhoofdpijn en voor aangezichtspijn.Interessante websites over hoofdpijn
Nederlandse Vereniging voor Migraine Patiënten
Migraine Information Center

 • Verantwoordingstekst hoofdpijn
 • Verantwoordingstekst spierspanningshoofdpijn
 • Beschrijving van spierspanningshoofdpijn
 • Beschrijving van spierspanningshoofdpijn: verschijnselen
 • Patiënten- en belangenorganisaties chronische hoofdpijn
 • Therapieën bij spierspanningshoofdpijn
 • Verantwoordingstekst clusterhoofdpijn
 • Beschrijving van clusterhoofdpijn
 • Beschrijving van clusterhoofdpijn: verschijnselen
 • Medische behandeling van clusterhoofdpijn
 • Medische behandeling van clusterhoofdpijn: medicijnen
 • Medische behandeling van clusterhoofdpijn: medicijnen (imigran)
 • Medische behandeling van clusterhoofdpijn: toediening zuurstof
 • Medische behandeling van clusterhoofdpijn: zenuwblokkade
 • Niet-reguliere behandeling van clusterhoofdpijn (ooracupunctuur)
 • Omgaan met clusterhoofdpijn
 • Interessante websites over hoofdpijn

 • Dovnload 30.68 Kb.