Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hand-out De Islam Religieus Bob, Denis en Jeroen Oprichting van de Islam

Dovnload 16.04 Kb.

Hand-out De Islam Religieus Bob, Denis en Jeroen Oprichting van de IslamDatum12.05.2019
Grootte16.04 Kb.

Dovnload 16.04 Kb.

Hand-out De Islam Religieus

Bob, Denis en Jeroen

Oprichting van de Islam.

Mohammed, inwoner van Mekka krijgt via engel Gabriël boodschappen van Allah (God) en verkondigt deze aan de bevolking. Hij vlucht uit Mekka naar het noorden als de Moslims, zijn volgelingen, vervolgd worden. Hier bekeerd hij de bevolking en sticht de stad Medina. Hij gaat terug naar Mekka om zijn volgelingen naar Medina te halen maar er wordt weer geprobeerd Mohammed te vermoorden. Hij kondigt op zijn vlucht de Jihad aan, Moslims moeten strijden, vechten, voor hun geloof. Zo begon de Islam zich ook te verspreiden via het veroveren van gebieden en heilige oorlogen. In deze veroverde gebieden kregen Molsims zulke grote voordelen dat bijna iedereen wel Moslim werd.De 5 zuilen.

 1. De geloofsbelijdenis of sjahada:

Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet

Deze geloofsbelijdenis wordt de sjahada genoemd en wordt dagelijks door elke vrome moslim meermalen opgezegd. Veel baby's in een moslimgezin krijgen het direct na hun geboorte in het ene oor gefluisterd; in het andere wordt de azan gefluisterd. Een bekeerling spreekt de sjahada uit en wordt daarna als moslim beschouwd. Dit kan in het bijzijn van twee getuigen zijn, in het bijzijn van de gemeenschap of alleen tegenover God.

Belangrijk wordt ook het uitspreken van een geloofsbelijdenis over Mohammed gevonden:

Mohammed is niet de vader van een van jullie, maar hij is de boodschapper van God en het zegel van de profeten. En God is in alle dingen alwetend. 1. De rituele gebeden of salat

Hoewel er in de Koran maar drie vaste gebedstijden worden genoemd (Soera De Nachtreis 78-79), worden moslims geacht ten minste vijfmaal per dag de rituele gebeden (Salah) uit te voeren:

 • 's Ochtends vroeg, ruim voor de zonsopgang (Fajr)

 • Tussen de middag (net na de hoogste stand van de zon) (Dhuhr)

 • Midden tussen het tweede gebed en zonsondergang in, wat neerkomt op ergens tussen drie uur en vijf uur 's middags (Asr)

 • In de vroege avond, tussen schemer en donker in, net na zonsondergang (Maghrib)

 • Na de volledige zonsondergang, circa anderhalf uur tot 2 uur na Maghrib (Isha) 1. Het geven van rituele aalmoezen of zakat

Belangrijk binnen de islam is het geloof dat alle dingen aan God toebehoren en dat rijkdom de mens alleen in bruikleen gegeven wordt. Het woord zakat betekent zowel loutering (of zuivering) als groei. Elke moslim berekent zijn of haar zakat persoonlijk. In de meeste gevallen betekent dit een jaarlijkse donatie van twee en een half procent van het gespaarde privékapitaal. Eventueel kan daar bovenop nog een bedrag worden weggeschonken voor islamitische liefdadigheidsdoeleinden (sadaqah), om daarmee een grotere hemelse beloning te verkrijgen.

 1. Het vasten of ramadan

Het verplichte jaarlijkse vasten (siyam) houdt in dat men tijdens de hele maand ramadan een groot deel van het etmaal niet eet, drinkt of rookt en zich onthoudt van seksuele gemeenschap. Daarnaast zijn kwaadspreken en vloeken niet toegestaan. Dit vasten is voorgeschreven in de Koran en geldt vanaf al fajr tot al maghreb, met andere woorden: voor de dageraad komt tot zonsondergang. Tijdens de nacht zijn deze beperkingen opgeheven. Mensen blijven in de praktijk dus laat op om te eten en staan vroeg op voor een uitgebreid ontbijt. Wanneer vasten te bezwaarlijk zou zijn, bijvoorbeeld voor zwangere en ongestelde vrouwen, zieken, jonge kinderen en soldaten in oorlogstijd, mag het worden overgeslagen. Wel wordt later inhalen van het vasten aangemoedigd.

Tijdens deze vastenperiode bidden veel moslims meer dan gewoonlijk. Siyam is bedoeld om moslims geduld en zelfdiscipline te leren; ook wordt het gezien als een schuldderving van de gelovige ten opzichte van God. 1. De bedevaart naar Mekka of hadj

De pelgrimstocht naar de voor moslims heiligste stad Mekka in Saoedi-Arabië wordt uitgevoerd tijdens de maand Dhul Hijja (de hajj-maand, de twaalfde maand van de islamitische kalender). Iedere moslim (zowel mannen als vrouwen) die het zich financieel en qua gezondheid kan permitteren is verplicht dit ten minste eenmaal in het leven te ondernemen

De Koran

De Koran is het enige van de door moslims erkende islamitische Heilige Boeken dat zuiver zou zijn overgeleverd. Volgens de islamitische traditie zijn de woorden in de Arabische taal door God via de engel Djibriel aan Mohammed neergezonden.

In de koran staan vooral leefregels en de vijf zuilen. Er staat in hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties, en hoe je met het leven om moet gaan.
Er staan ook belangrijke boodschappen in, van Allah zelf. Boodschappen waar mensen wat van kunnen leren, of waar ze zich aan moeten houden.. Er staat bijvoorbeeld ook in dat je de koran absoluut niet mag veranderen. Dit is namelijk wel met de bijbel gebeurt. De bijbel is telkens weer vertaald, zodat de mensen van tegenwoordig hem beter kunnen snappen. Dit mag met de Koran dus absoluut niet gebeuren.
Moslims leren delen van de Koran uit hun hoofd, omdat ze sommige dingen ook in hun gebed moeten opzeggen.

De koran is niet chronologisch ingedeeld maar op volgorde van lengte van de soera’s ( hoofdstukken) met verschillende aya’s (verzen/verhalen)Feestdagen / vieringen

De islam kent veel vieringen, maar slechts twee feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest. De overige islamtische vieringen zijn religieuze hoogtijdagen met een serieuze ondertoon.De data van deze feesten en vieringen worden berekend volgens een maankalender: de Hijra. Het islamitisch jaar volgt de Koran, die aangeeft dat de zon en de maan door Allah geschapen zijn, en dat de maan de tijdmaat aangeeft. De moslimkalender kent dus geen seizoensgebonden feesten en ook geen schrikkelmaanden. Vieringen als Islamitisch nieuwjaar en Ramadan doorlopen daardoor alle seizoenen.

Hieronder een paar feestdagen en vieringen:

 • Moeharram Exacte begin afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. Op de eerste dag van de islamitische maand muharram herdenken moslims dat de profeet Mohammed en zijn volgelingen in het jaar 622 de stad Mekka verlieten en naar Medina verhuisden.

 • Id-al-Fitr ( suikerfeest) Op de 1ste dag van de tiende maand, viert men het Suikerfeest, Id-al-Fitr, het feest van het breken van de vasten. Het einde van de Ramadan.

 • Eid al Adha ( offerfeest) Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender.
  Het is het feest van het offer van Abraham. Iedere moslim die er geld voor heeft slacht op de eerste dag van het Offerfeest een schaap en dat is niet goedkoop (ca. € 300,00).

 • De 5 zuilen. De geloofsbelijdenis of sjahada
 • De rituele gebeden of salat
 • Het geven van rituele aalmoezen of zakat
 • Het vasten of ramadan
 • De bedevaart naar Mekka of hadj
 • Feestdagen / vieringen
 • Hieronder een paar feestdagen en vieringen: Moeharram
 • Id-al-Fitr ( suikerfeest)

 • Dovnload 16.04 Kb.