Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Geloofshelden, Bono en Jozef van Arimathea, weldoeners

Dovnload 12.54 Kb.

Geloofshelden, Bono en Jozef van Arimathea, weldoenersDatum24.09.2018
Grootte12.54 Kb.

Dovnload 12.54 Kb.

Geloofshelden, Bono en Jozef van Arimathea, weldoeners

Starten met rondvraag

Bidden

Zingen 2 nummers: 217 heer u bent el elohim/234 mijn jezus mijn redder


Bono

Ik had weinig of niks van Bono gehoord. Ik had zijn naam wel eens gehoord, maar dat was het dan ook wel.


Bono is de zanger van U2, 's werelds grootste rockband. Zijn officiele naam is Paul David Hewson. Hij werd op 10 mei 1960 in Dublin geboren en groeide op in een bijzonder gezin. Zijn vader was namelijk Rooms-katholiek en zijn moeder was protestants. Elke zondag gebeurde het dus dat zijn vader de familie bij de protestantse kerk afzette en doorreed naar de mis. Toen Bono 14 was, overleed zijn moeder plotseling. Dit was een grote schok voor hem. Verder kon hij niet zo goed met zijn vader overweg, waardoor hij een lastig jeugd had.
In Oktober in 1976 werd de band U2 opgericht. De andere bandleden waren drummer Larry Mullen jr, bassist Adam Clayton en gitarist David Howell Evans. Het geloof is een belangrijke inspiratiebron voor de band (behalve Clayton). Ze doen Bijbelstudies in de Shalomgemeente in Dublin. Na een tijdje onstaat er een meningsverschil. De Shalomgemeente vind dat je geen carrière in de popmuziek kan hebben als je christen bent. De band vind echter wel dat ze God daar kunnen eren, dus verlaten de bandleden de gemeente.
De band groeit in de loop van de jaren flink. Bono gaat zich dan steeds meer inzetten om internationale gerechtigheid. Hij gebruikt zijn status als popster om op politieke podia zich in te zetten voor de derde wereld. Hij zet zich vooral in voor vrede en gerechtigheid. Hij zet zich in voor apartheid en het verzoeningsproces in Noord-Ierland. Ook is hij bekent van de actie die ervoor moest zorgen dat de schuldenlast van de derde wereld zou verlichten. Het gaat hem allemaal om gelijkheid.
Zou je hem het nadoen? Of zou je zeggen van, ik heb een band of ik heb werk of studeer en ik heb het veel er veel te druk voor. Hij kwam vanuit een moeilijke jeugd en werd een wereldwijd bekende popartiest en wereldverbeteraar. Hij staat er open voor om zijn christelijk geloof te belijden en doet dat dus ook bijvoorbeeld in de pers. Hij staat voor gelijkheid. Sta jij ook voor gelijkheid? Of wil je er toch niet onder doen voor je vrienden, vriendinnen of collega's. Als je een collega of klasgenoot belachelijk wordt gemaakt, sta je dan ook voor gelijkheid. De basis van Bono was God. Is God bij jou ook de basis bij wat je beslist en wat je doet?
150 heer u bent mijn leven
Jozef van Arimathea

De andere geloofsheld is Jozef van Arimathea. Hem komen we tegen in de vier evangeliën. Hij was een lid van het Sandrin maar stemde niet in met het voornemen en de handelswijze om Jezus te doden.Johannes 19:38-42.

38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg

39. En Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond.

40. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven.

41. En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was.

42. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was.
Jozef was een lid van het Sanhedrin. Hij was het er niet mee eens dat Jezus gedood werd. Hij was een discipel van Jezus en tijdens de kruisiging zou hij bij de vrouwen en andere discipelen gestaan hebben. Hij was een voornaam man en rijk. En toch waagde hij het om 's avonds aan Pilatus het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus gaf hem toestemming en samen met Nicodemus begraaft hij Jezus. Volgens de Joodse traditie moest het lichaam van een gekruisigde voor de avond van het kruis gehaald worden en volgens de Joodse wet moest een begrafenis binnen 24 uur plaats vinden. Jozef hield zich hier dus strak aan. Die regels waren belangrijk voor hem. Jezus werd in een nieuw graf gelegd. Dit zou het familiegraf van Jozef geweest zijn. Verder werd het lichaam in fijne linnen doeken gewonden en de steen voor het graf gerold.
Het is toch heel wat geweest voor Jozef. Hij had een hoge status, veel geld en een goede baan. En toch vroeg hij om Jezus lichaam en begroef hij het. Voor Jezus waren die hoge status, het geld en die goede baan niet van belang. Jozef toonde zo zijn liefde voor Hem en hij deed het gewoon.

Twee weldoeners. Één groeide op en diende God met zijn talenten. De andere begroef Jezus in een graf. De één kwam in een positie om zich wereldwijd in te zetten voor gerechtigheid en gelijkheid. de ander kwam van een hoge positie en vernederde zichzelf. Maar allebei hadden ze liefde voor Jezus. En deze liefde die ze van Jezus gekregen hadden brachten ze tot uiting. De een in muziek en de andere in daden. Zo kan jij je ook inzetten. Gewoon omdat God het verdient heeft. Je kan mensen vertellen waarom dat je gelooft en wat dat je gelooft. Je kan meedoen met allerlei georganiseerde activiteiten. Je kan geld geven aan goede doelen en collectes. En dan niet om maar mee te doen of wat te verdienen, maar omdat de liefde van christus te laten zien en door te geven aan de anderen.


Zingen 312 ik was hongerig
Gespreksgroepjes

Gespreksvragen

1. Wat vond je van de inleiding? Waren er onduidelijkheden?

2. Kan je als popmuzikant christen zijn en gaan popmuziek samen met christendom?

3. Zet jij je al in voor anderen? Zo ja, wat dan; Zo niet, zou je het dan wel willen?

4. Waar kan jij je inzetten om Jezus liefde te uiten?

5. Het lijkt erop dat Jozef niet 100% voor God gaat want hij zei niks van de veroordeling van Jezus. Valt hem wel of niet iets te verwijten en kunnen we er wat van leren?

Gespreksvragen

1. Wat vond je van de inleiding? Waren er onduidelijkheden?

2. Kan je als popmuzikant christen zijn en gaan popmuziek samen met christendom?

3. Zet jij je al in voor anderen? Zo ja, wat dan; Zo niet, zou je het dan wel willen?

4. Waar kan jij je inzetten om Jezus liefde te uiten?

5. Het lijkt erop dat Jozef niet 100% voor God gaat want hij zei niks van de veroordeling van Jezus. Valt hem wel of niet iets te verwijten en kunnen we er wat van leren?

Gespreksvragen

1. Wat vond je van de inleiding? Waren er onduidelijkheden?

2. Kan je als popmuzikant christen zijn en gaan popmuziek samen met christendom?

3. Zet jij je al in voor anderen? Zo ja, wat dan; Zo niet, zou je het dan wel willen?

4. Waar kan jij je inzetten om Jezus liefde te uiten?5. Het lijkt erop dat Jozef niet 100% voor God gaat want hij zei niks van de veroordeling van Jezus. Valt hem wel of niet iets te verwijten en kunnen we er wat van leren?

  • Jozef van Arimathea

  • Dovnload 12.54 Kb.