Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Framing Islam Een onderzoek naar de beeldvorming over moslims in de media en onder de Nederlandse bevolking

Dovnload 0.77 Mb.

Framing Islam Een onderzoek naar de beeldvorming over moslims in de media en onder de Nederlandse bevolkingPagina8/14
Datum20.10.2017
Grootte0.77 Mb.

Dovnload 0.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

4.2 Haat prediken tegen de ongelovigen


In de discussie over islamitische scholen was er sprake van het frame dat op islamitische scholen haat gepredikt wordt tegen ongelovigen. Deze beschuldiging komen we het eerst tegen in een NOVA uitzending over islamitisch onderwijs op 21 december 2001. De titel van deze uitzending is ‘Islamitisch lesmateriaal predikt haat tegen ongelovigen.’ In de inleiding van het programma zegt de presentator: “Op islamitische basisscholen wordt lesmateriaal gebruikt waarin openlijk de oorlog wordt verklaard tegen mensen die niet geloven in de islam”. en voice-over zegt in het filmpje dat volgt, dat NOVA onderzoek deed en stuitte op negatieve teksten over de westerse samenleving. In het filmpje zijn citaten te zien van de website van samjh.com waar staat dat het geld van moslims onder moslims moet worden gehouden, dat afgeraden wordt om stage te lopen op een christelijke school en dat geleerden het met elkaar eens zijn dat homoseksualiteit bestraft moet worden. Ook worden de website en een pamflet van de stichting El Tawheed geciteerd waar staat dat moslims afstandelijk moeten zijn naar niet-moslims en geen vriendschappen met hen moeten sluiten en dat je niet de feesten van de vijand moet vieren. In een winkel die Al Aqsa heet vond NOVA geluidscassettes van preken van imam El Moumni. Ook vonden zij een leerboek voor middelbare scholieren van de stichting Al Waqf. Uit dit boekje wordt door NOVA onder andere geciteerd dat bij leerlingen de afschuw voor ongelovigen moet worden onderstreept en dat de profeet heeft gezegd dat hij de opdracht heeft gekregen om in oorlog te gaan tegen de mensen tot ze erkennen dat Allah de enige God is en dat Mohammed zijn profeet is. Tijdens het filmpje geeft strafrechtgeleerde Asfhin Ellian telkens commentaar op de fragmenten van internet en uit het boekje.

Na de reportage reageert minister van Grote steden en Integratie, Van Boxtel via een live-verbinding. Van Boxtel geeft aan dat het om een kleine groep gaat die deze teksten verspreidt. De interviewer zegt: “Het verbaast mij dat die boeken gebruikt worden op scholen en dat het op internet te zien is”. Later heeft de interviewer het nogmaals over het lesmateriaal waarin de oorlog verklaard wordt aan ongelovigen.


Het lijkt alsof de redactie van NOVA bewust op zoek is gegaan naar radicale of extremistische teksten. Dit gegeven is op zich gelegitimeerd als een redactie zich als doel stelt om misstanden aan de kaak te stellen. Het gaat mis in de uitzending van NOVA wanneer de presentator stelt: “Op islamitische basisscholen wordt lesmateriaal gebruikt waarin openlijk de oorlog wordt verklaard tegen mensen die niet geloven in de islam”. Ook aan het einde van de uitzending zegt de presentator dat deze boeken gebruikt worden op scholen. Tijdens de reportage zijn beelden te zien van biddende kinderen op een islamitische basisschool waarmee indirect gesuggereerd wordt dat deze scholen gebruik maken van het boekje. In de uitzending wordt echter nooit aangetoond dat dit lesmateriaal daadwerkelijk gebruikt wordt op islamitisch scholen.

Op de websites en in het boekje staan teksten die menig burger als afkeurenswaardig zal kwalificeren. De vraag is waarom de kijker deze teksten te zien krijgt, de uitzending gaat immers niet over radicale teksten op internet, maar over islamitisch onderwijs. NOVA gaat onzorgvuldig te werk door te stellen dat er een verband is maar dat verder niet uit te werken. Alleen de kritische kijker zal opmerken dat de teksten van internet niet direct in verband staan met de scholen. De minder kritische kijker zou kunnen denken dat de teksten (die ofwel uit het boekje van Al Waqf, ofwel van internet afkomstig zijn) worden onderwezen op islamitische scholen. Hoewel de bronnen die geciteerd worden niets te maken hebben met de scholen, kan bij de gemiddelde kijker het beeld zijn ontstaan dat op islamitische scholen gebruik wordt gemaakt van lesmateriaal dat, zoals NOVA zegt, “haat predikt tegen de ongelovigen”.4.3 Banden met fundamentalistische organisaties


In de beeldvorming over islamitische scholen kwam ook naar voren dat de scholen banden zouden hebben met fundamentalistische organisaties. In een uitzending van 18 februari 2002 laat NOVA de resultaten zien van een eigen onderzoek naar islamitische scholen. In de inleiding zegt de presentator dat tien van de tweeëndertig scholen directe banden hebben met fundamentalistische groeperingen. De uitzending laat een opeenstapeling van misstanden zien:

“De bestuursleden van de scholen hebben banden met stichtingen die vijandig staan tegen over niet-moslims. Zij ontvangen rechtstreeks financieringen uit Saoedi-Arabië. De stichting Al Waqf, die zich verzet tegen de westerse cultuur, heeft nauwe banden met islamitische scholen. Deze stichting geeft ook het lesboek uit waarin teksten staan over afschuw van ongelovigen en ‘oorlog voeren tot mensen Allah erkennen’. Vijf scholen ontvingen geld van Al Waqf. De bestuursleden van deze stichting of van de moskee van de stichting blijken ook bestuursleden te zijn geweest op islamitische scholen. Op een school in Alphen aan de Rijn is een informatieboekje waarin ouders worden gewaarschuwd voor programma’s als Telekids en voor westers gedrag (meisjes die zich kleden als kafirs, ongelovigen). In de statuten van een school in Nijmegen staat dat bij theologische geschillen contact moet worden gezocht met een hoofdkantoor in Aken. Volgens de Duitse geheime dienst is dit de extremistische Broederschap. Ook de ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie) is volgens NOVA nauw verweven met stichting Al Waqf. De voorzitter van ISBO is in Helmond woordvoerder voor Al Waqf. De voice-over: “De officiële woordvoerder van de islamitische scholen in Nederland is dus lid van een fundamentalistische stichting.” De Onderwijsinspectie constateerde, zo stelt NOVA, dat er op een islamitische school in Amsterdam leerlingen zijn die er antiwesterse ideeën op na houden. Een school in Almere kwam in het nieuws door lijfstraffen.”

Een citaat van de voice-over uit de reportage:
We hebben nu zeven islamitische basisscholen gezien die sterke banden hebben met fundamentalisten. Maar er zijn er meer... We vinden namelijk nog een stichting die invloed heeft op het onderwijs. Het is de stichting Al Tawheed in Amsterdam. Ze zien niet-moslims als hun vijanden. Op de internetsite van Tawheed staat hun doelstelling: "..te strijden voor het terugkrijgen van een islamitisch leven, om een islamitische maatschappij te vestigen en de Heerschappij van Allah op aarde te laten heersen” (NOVA 18-2-2002).
Tijdens het filmpje reageert Ahmed Aboutaleb, directeur van Forum, op de bevindingen. Na afloop van het filmpje zit staatssecretaris van onderwijs Karin Adelmund in de studio. Zij zegt onder andere: “Ik vind het heel slecht als je kinderen voorbereidt op een samenleving waarin je andere mensen moet haten.” (…) “Ik haat dat type onderwijs”. Zij geeft aan dat het niet gaat om alle islamitische scholen en dat er ook scholen zijn die het goed doen. Zij zegt dat er vrijheid van godsdienst is, behalve als je over een grens gaat: “Als je godsdienst gebruikt om kinderen haat en rancune aan te leren ga je over de grens.” De Onderwijsinspectie kan het volgens haar niet alleen aan, dus ook de BVD en het Openbaar Ministerie zullen er bij betrokken moeten worden.
Uit deze uitzending komt een behoorlijk negatief beeld naar voren over islamitische scholen: banden met fundamentalistische organisaties, fundamentalisten in het bestuur, fundamentalistisch gedachtegoed op scholen, financieringen door extremistische organisaties, fundamentalisten in het bestuur van de koepelorganisatie van het islamitisch onderwijs, antiwesters gedachtegoed onder leerlingen en lijfstraffen.
Hoewel de beschuldigingen op grond van het onderzoek van NOVA gegrond zijn, slaagt NOVA er in deze uitzending niet in om aan te tonen op welke wijze deze bevindingen doorwerking hebben in het islamitisch onderwijs. Toch lijkt vast te staan dat het fundamentalistische gedachtegoed van verschillende islamitische stichtingen de klaslokalen heeft bereikt. Staatssecretaris Adelmund lijkt ervan overtuigd dat op sommige scholen “kinderen worden voorbereid op een samenleving waarin je andere mensen moet haten”. Volgens haar wordt in bepaald lesmateriaal onomwonden aangezet tot haat en rancune tegen de westerse samenleving. Hoewel NOVA aangeeft dat het tien van de tweeëndertig scholen betreft, wordt in de uitzending het idee gewekt dat er in het hele islamitische onderwijs wat mis is.

Opvallend in deze uitzending is het taalgebruik dat het verband tussen scholen en het fundamentalisme benadrukt: ‘nauwe banden’, ‘sterke banden’, ‘nauw verweven’ etc. De indruk dat het islamitisch onderwijs in verband staat met het fundamentalisme is onvermijdelijk.4.4 De Schrijvende pers


De uitzending van NOVA (18 februari 2002) heeft zijn uitwerking in de schrijvende pers. Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant hebben de volgende dag een artikel naar aanleiding van de NOVA uitzending en de uitspraken van staatssecretaris Adelmund. Alle drie kranten openen hiermee op de voorpagina. Trouw schrijft: “Staatssecretaris Adelmund van onderwijs gaat moslimscholen die banden onderhouden met rijke fundamentalisten in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en extremistische ideeën in hun lesstof verwerken keihard aanpakken” (Trouw, 19-2-2002). In de artikelen worden de bevindingen van NOVA beschreven. De Volkskrant plaatst het volgende bericht:
Onderzoek BVD naar extreme moslimscholen
Staatssecretaris Adelmund van Onderwijs gaat moslimscholen die nauwe banden onderhouden met rijke fundamentalisten in bijvoorbeeld Saudi-Arabië, en die extremistische ideeën in hun lesstof verwerken, hard aanpakken. 'Scholen die over de grens gaan, kunnen hun borst nat maken', dreigde Adelmund maandagavond in NOVA.

Adelmund wil in samenwerking met de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en het Openbaar Ministerie een onderzoek starten naar islamitische scholen. Volgens eerder onderzoek zouden tien van de 32 moslimscholen in Nederland rechtstreekse banden onderhouden met Saudi-Arabië. Rijke Saudiërs geven deze scholen geld en proberen zo invloed uit te oefenen.

In bepaald lesmateriaal wordt onomwonden aangezet tot haat en rancune tegen de Westerse samenleving, stelt Adelmund vast. Dat druist volgens haar tegen de Nederlandse Grondwet in. 'Dat heeft niets meer met vrijheid van godsdienst te maken.' Bovendien gaat het hier gewoon om Nederlandse onderwijsinstellingen. De kinderen die op die scholen zitten, maken deel uit van de Nederlandse samenleving.

Woensdag komt de BVD met een onderzoek naar extremistische incidenten op moslimscholen. Scholen die over de grens zijn gegaan, krijgen het Openbaar Ministerie achter zich aan, aldus Adelmund. 'Dit is erg zorgwekkend.' (de Volkskrant 19-2-02).

Op 20 februari heeft Trouw een artikel over islamitisch onderwijs op de voorpagina (‘Inspectie wil de 'onderste steen boven' bij islamlessen’). Hierin wordt twee scholen de gelegenheid gegeven te reageren. De scholen ontkennen de aantijgingen. De school in Alphen aan de Rijn zegt nooit geld te hebben ontvangen. Het informatieboekje waarin werd gewaarschuwd voor verderfelijke programma’s als Telekids, was een concept en mede reden voor ontslag van de directeur. Opvallend in dit artikel is dat over de voorzitter van de ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie), meneer Douiyeb, wordt vermeld dat hij in januari werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van een drugsmokkelaar. Dit feit doet in dit verband niet ter zake, maar stelt Douiyed, de ISBO en dus ook het islamitisch onderwijs wel in een kwaad daglicht.

Trouw publiceert 20 februari 2002 nog twee artikelen over dit onderwerp. In één artikel staat een kritische analyse van de uitspraken van Adelmund. In het andere artikel geven politici een reactie. De meeste partijen stemmen in met ‘hard aanpakken’. Er wordt gesproken over het staken van financiering en het eventueel sluiten van scholen. Kamerlid Cornielje van de VVD wordt geciteerd: “We mogen ons Nederlandse onderwijs niet laten infecteren door zo’n virus.” Groen Links waarschuwt in dit artikel voor een al te snelle reactie. “Hij verwijt Adelmund 'een beetje' mee te doen aan de trend in de PvdA zich thema's toe te eigenen die voorheen als rechts werden bestempeld. Groen Links wil eerst feiten zien, maar als die zijn vastgesteld, wil ook de linkse oppositie hard ingrijpen.” Aldus Groen Links kamerlid M.Rabbae in Trouw 20-2-2002.

In een artikel van de Volkskrant op 20 februari 2002 wordt M.Douiyeb van de ISBO geciteerd waarin hij de beschuldigingen belachelijk noemt. Ook in dit artikel worden verschillende politici om hun mening gevraagd. Thom de Graaf van D66 zegt in dit artikel: “De betrokken leerkrachten moeten worden bestraft en de scholen onder curatele gesteld. (…) Als leerkrachten blijven aanzetten tot haat, dan moet uiteindelijk hun bevoegdheid worden ontnomen” (de Volkskrant 20-2-2002). Ook Zeki Arslan van Forum komt aan het woord en laat weten de beschuldigen erg serieus te nemen.

In de Volkskrant van 20 februari staat een artikel (‘Saudische weldoeners’) waarin de auteur aangeeft zich niet te verbazen over het bericht aangaande de dubieuze financiering van islamitische scholen. De buitenlandse steun is volgens hem al langer bekend. Hij verwijst naar de Libische imam in Utrecht die het land uit werd gezet. Deze moskee ontving ook buitenlandse steun. Hij vraagt zich af wie er werkelijk zicht heeft op wat er zich op die scholen afspeelt.
Sommige islamologen zijn al snel geneigd om moslim-fanatisme tot een minuscule aberratie van een verder tolerante godsdienst te bestempelen. Helaas zijn er telkens weer voorvallen die de vraag oproepen of de aberratie wel zo minuscuul is. En het vervelende is ook dat de fanaten, met name die van Saudische origine, zoveel geld tot hun beschikking hebben. Laten we dus toch maar even goed nagaan of het in Nederland wel losloopt met die oproep om 'in oorlog te gaan totdat de mensen erkennen dat Allah de enige God is' (de Volkskrant 20-2-2002).

Het is duidelijk geworden dat de NOVA uitzending een uitwerking heeft op de schrijvende pers. De opmerkingen van Adelmund in NOVA worden geciteerd en verschillende politieke partijen wordt om een reactie gevraagd. Politici zijn doorgaans niet terughoudend in het uitspreken van een duidelijke afkeuring en een pleidooi voor daadkrachtig optreden.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

  • 4.3 Banden met fundamentalistische organisaties
  • 4.4 De Schrijvende pers

  • Dovnload 0.77 Mb.