Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De vierde kleurconventie Definitie van de 4e kleur

Dovnload 33.91 Kb.

De vierde kleurconventie Definitie van de 4e kleurDatum04.04.2017
Grootte33.91 Kb.

Dovnload 33.91 Kb.

De vierde kleurconventie
Definitie van de 4e kleur:
Zolang er nog geen hoge kleur als troefkleur is vastgesteld, is een bod in de 4e kleur conventioneel en qua kracht tenminste manche-inviterend.Het wordt gebruikt als er geen goed alternatief voorhanden is en de bieding om wat voor reden dan ook gaande gehouden moet worden.
West Oost  AV873 Na dit begin wil oost (minimaal) een manche spelen maar

1  1   V10 welke manche ?? 4  als west een 3-kaart  heeft, 3 SA

2  ??  1085 als west een dekking heeft in , 5  als west 2 vijfkaarten

 AH3 heeft of 4  als west een 6-kaart  heeft (of desnoods in

een sterke 5-2-fit als west ook geen -dekking heeft).

Zelfs een slem is nog niet uitgesloten want west’s herbieding zit nog in een ruim jasje nl. 12-17 punten (een sprongherbieding van 3  zou 18-19 pt beloven !). In

bovenstaande biedserie heeft oost geen sterk bod voorhanden onder mancheniveau dus biedt hij de 4e kleur (2 ) om meer informatie over partner’s hand in te winnen.
Wel of geen 4e kleur ?


1 - 1 Ja, een school-

2 - 3 voorbeeld.1 - 1 Nee,  is al als

2 - 3 troefkleur vast-

4 gesteld. 4  is

een controlebod.1 - 1 Strijdpunt onder

1 - 1 experts. Volgens

Berry wel (“ 4e

kleur is altijd 4e kleur ”).

De consequentie is dat oost met 6-9 pt niet 1  maar

1 SA moet bieden; de 4e kleur mag hier vanaf 10 pt !1 - 1 Ja, 3 is manche-

3 - 3 forcing maar dat

doet niets ter zake.


1 - 2 Ja,  is voorlopig

2 - 3 troef maar west

3 is wellicht op zoek

naar 3 SA.
Hoeveel punten heb ik nodig voor de 4e kleur ?
- Als de openingsbieder nog geen overwaarde heeft aangegeven (12-14 of 12-17),

dan heeft de bijbieder minimaal 10 punten nodig voor de 4e kleur.

- Na een reverse (16+ punten !) mag de 4e kleur al vanaf 9 punten (16+9 = 25)

- Als de bieding al manche-forcing is, mag de 4e kleur altijd.


NB. Ook de openingsbieder kan in sommige gevallen 4e kleur toepassen !
Hoe moet je op de 4e kleur reageren ?


 1. Teruggaan naar de 1e kleur van de partner (meestal  of ) om een 3-kaart steun aan te geven.

 2. Je tweede kleur herhalen met minimaal twee 5-kaarten.

 3. Je eerste kleur herhalen met een 6-kaart.

 4. SA bieden met een dekking in de 4e kleur (minimaal Heer-klein of Vrouw-derde)

 5. In geval van nood : je eerste kleur herhalen op een 5-kaart.

Algemeen: Een sprongantwoord op de vierde kleur toont overwaarde (15 – 17 pt) !


Belangrijk : de bovenstaande volgorde geeft aan dat “het uitbieden van je verdeling

voorrang heeft boven het tonen van de dekking in de 4e kleur “.
BRIDGESOC. BLUE CLUB – JAVASTRAAT 44-A – 070 – 363 24 40 / 324 74 42

VOORBEELD
West Oost Hieronder vijf mogelijke westhanden die passen bij het hiernaast

1  1  staande basisbiedverloop; onder de westhand staat west’s reactie

1  2  op de 4e kleur met toelichting.

??


 A B 6 5

 V 10 4


 H 9 7 6

 H 8
2 , de 3-kaart

 gaat voor de

-dekking. A B 6 5

 6


 A 10 7 6 5

 H 10 8


2 SA, toont de

-dekking en 12-14 pt. A B 7 2

 5 2


 H V 9 7 6

 A V
3 SA, toont de

-dekking en

15-17 pt. H B 9 4 3

 -


 A V 10 8 7 4

 H 7
2 , verdeling

uitbieden gaat voor !!


 A V 7 3

 8 6


 A V 5 4 3

 B 7
2 , in geval

van nood …..Kan de 4e kleurbieder zelf een dekking hebben in de 4e kleur ?
Wel degelijk, de 4e kleur wordt gebruikt om

 1. te onderzoeken wat de beste manche is; dit betekent dat de 4e kleurbieder zelf best een dekking in de 4e kleur kan hebben maar er aan twijfelt of 3 SA wel de beste manche is (meestal gaat het om het opsporen van de 5-3-fit in  of );

 2. te onderzoeken of er slemkansen zijn en ook in dat geval kan de 4e kleurbieder best zelf een dekking hebben in de 4e kleur.


Heeft de 4e kleurbieder altijd een 5-kaart in zijn eerste kleur ?
Vaak wel, maar niet altijd. Uitgestelde steun in een (hoge) kleur geeft altijd een 3-kaart aan dus wanneer er maar een 4-3-fit is, dan is dat het probleem van de 4e kleurbieder !

VOORBEELDEN

H V 3  B 8 7

A B 6 5 2  4 3

A V 8 5  H B 3

6  A H B 9 51  - 2  Na 2  kan oost niet 3 SA bieden (geen -

2  - 2  stop) en 3  zou 10-11 met een 6-kaart

3 SA - pas aangeven; dus de 4e kleur ! West’s 3 SA

toont een -stop en overwaarde (15-17).8  A H 6 5 4

A H 9 6 4  B 2

9 5  A B 4

H V 9 5 4  A B 71  - 1  Na 2  weet oost nog niet genoeg dus de

2  - 2  4e kleur, ook al heeft hij daar zelf een

3  - 4 SA dekking in. Na 3  (minimaal 5-5) stoomt

5  - 6  oost op naar 6 . Wellicht maakt west

pas zelfs 13 slagen !


A H B 2  9 7

10  H B 7 5 4

H 10 3  B 8 6

V 10 5 4 3  A B 21  - 1  Oost’s 2  is 4e kleur met minimaal 10 pt;

1  - 2  west geeft een -stop en 12-14 pt aan. De

2 SA - pas 4e kleur leidt dus wel vaak, maar niet altijd

tot een manche. H V 8 5  A 10 7 2

 H V B 2  9 8

 6  A H 8 5 3

 A B 9 7  8 41  - 1  Na de 4e kleur van 1  moet de openings-

1  - 1  bieder “steunen” met een 4-kaart (3  geeft

3  - 4  weer overwaarde aan, 15-17); aldus wordt

pas toch nog de 4-4-fit gevonden ! H V 8 5  10 7 2

 H V B 2  A 9 8

 6  A H 8 5 3

 A B 9 7  8 41  - 1  Dezelfde hand als daarnet alleen is oost

1  - 1  hier op zoek naar een -dekking. Na 3 

3  - 3 SA weet hij genoeg : 3 SA.

pas
 • Wel of geen 4 e kleur
 • Hoeveel punten heb ik nodig voor de 4 e kleur
 • Hoe moet je op de 4 e kleur reageren
 • BRIDGESOC. BLUE CLUB – JAVASTRAAT 44-A – 070 – 363 24 40 / 324 74 42
 • Kan de 4 e kleurbieder zelf een dekking hebben in de 4 e kleur
 • Heeft de 4 e kleurbieder altijd een 5-kaart in zijn eerste kleur

 • Dovnload 33.91 Kb.