Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage I beschrijving doelgroepen overgangsrecht artikel 11 1, zesde lid

Dovnload 9.62 Kb.

Bijlage I beschrijving doelgroepen overgangsrecht artikel 11 1, zesde lidDatum31.07.2017
Grootte9.62 Kb.

Dovnload 9.62 Kb.

Bijlage I

Beschrijving doelgroepen overgangsrecht artikel 11.1.1, zesde lid (Wlz-indiceerbaren)

Versie 17 oktober 2014.

Op dit moment is de Ministeriele regeling in voorbereiding waar de groepen worden aangewezen die onder het overgangsrecht zullen vallen. Er zijn 6 groepen genoemd in de brief van 9 september. Deze notitie bevat een beschrijving van de 6 groepen. In de te publiceren regeling zal een nadere toelichting worden opgenomen.

Groep 1:

AWBZ-verzekerden met een grondslag somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap met een indicatiebesluit in functies en klassen voor de functies Begeleiding groep, Behandeling groep, Kortdurend verblijf en Verblijf tijdelijk. Het totaal van deze geïndiceerde functies bedraagt meer dan 18 dagdelen per week. De berekening van het aantal dagdelen is als volgt opgebouwd: 1 etmaal Kortdurend Verblijf /Verblijf tijdelijk staat voor 6 dagdelen, 1 klasse Begeleiding groep staat voor 1 dagdeel, 1 klasse Behandeling groep staat voor 1 dagdeel.


Groep 2:

AWBZ-verzekerden in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 19 jaar op 1 januari 2015 met de grondslag Verstandelijke handicap met een indicatiebesluit voor de functie Verpleging.


Groep 3:

Groep 3 a:

AWBZ-verzekerden met de dominante grondslag Verstandelijke handicap en een AWBZ-indicatiebesluit voor de functie Behandeling groep van minimaal 8 dagdelen (klasse 8) per week.


Groep 3 b:

AWBZ-verzekerden met de dominante grondslag Verstandelijke handicap en een indicatie voor de functie Behandeling groep en/of Begeleiding groep,

voor wie de zorg door het KDC bij het zorgkantoor wordt gedeclareerd op basis van een van de onderstaande door de NZa in Beleidsregel CA-300-5282 beschreven prestaties:

- H818 (dagactiviteit VG kind gedrag)

- H822 (dagbehandeling VG kind gedrag),

Dan wel behoren tot de groep EMG-kinderen en zorg krijgen als omschreven in:

- H817 (dagbehandeling VG kind EMG)

- H819 (dagbehandeling VG EMG)

zulks ter schriftelijke bevestiging van de behandelaar van het KDC aan het CIZ.
Groep 4

AWBZ-verzekerden met een indicatiebesluit voor de functie Kortdurend Verblijf, afgegeven na 1 januari 2011.


Groep 5

AWBZ-verzekerden met een grondslag Lichamelijke handicap, al dan niet in combinatie met een grondslag Somatische aandoening of beperking of een grondslag Zintuiglijke handicap. Het indicatiebesluit bevat 25 uur of meer individuele zorg in de vorm van een of meer functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding individueel.


Groep 6

AWBZ-verzekerden van 18 jaar en ouder op 1 januari 2015 met een indicatiebesluit voor individueel verpleegkundig toezicht in verband met thuisbeademing.


Generiek zijn uitgesloten:

Verzekerden met een dominante grondslag Psychiatrische aandoening of beperking.

Verzekerden met een indicatie voor ADL-assistentie

Verzekerden met een indicatie in verband met palliatief terminale zorgVerzekerden jonger dan 5 jaar met een indicatiebesluit op basis van intensieve kindzorg of op basis van verpleging in verband met thuisbeademing.

Uitgesloten van deze groep zijn de AWBZ-verzekerden ouder dan 5 jaar en jonger dan 18 jaar met een indicatiebesluit op basis van intensieve kindzorg of op basis van verpleging in verband met thuisbeademing, die geen grondslag VG hebben.

  • Groep 4
  • Generiek zijn uitgesloten

  • Dovnload 9.62 Kb.