Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 2: Format actoren- en krachtenanalyse. Om inzicht te krijgen in wat voor rol een actor in het proces heeft kan een actoren- en krachtenanalyse worden uitgevoerd. Actorenanalyse

Dovnload 14.85 Kb.

Bijlage 2: Format actoren- en krachtenanalyse. Om inzicht te krijgen in wat voor rol een actor in het proces heeft kan een actoren- en krachtenanalyse worden uitgevoerd. ActorenanalyseDatum10.09.2018
Grootte14.85 Kb.

Dovnload 14.85 Kb.

Bijlage 2: Format actoren- en krachtenanalyse.

Om inzicht te krijgen in wat voor rol een actor in het proces heeft kan een actoren- en krachtenanalyse worden uitgevoerd.Actorenanalyse:

Om een actoreninventarisatie uit te voeren is het eerst nodig om vast te stellen het initiatief inhoudt en vervolgens een antwoord te zoeken op de vragen: • Van wie hangt het af of het initiatief zich ontwikkelt (bestuurders en veiligheidsregio)?

 • Wie komen in aanraking met het initiatief (partners rondom een risico)

 • Wie voort het initiatief uit (Veiligheidsregio)?

Inventariseer per actor:

 • De bedoeling van de actor.

 • Het belang van de actor.

 • De bijdrage van de actor.Actoren

Bedoeling actor

Belang actor

Bijdrage actor

…..Voorbeeld : inventarisatie tabel.


Krachtenanalyse:

Met de krachtenanalyse kun je de machtsfactor van rondom een initiatief bepalen. Dit is geen eenmalige activiteit maar die periodiek moet worden geëvalueerd.

In een krachtenanalyse kan een grote hoeveelheid actoren worden onderscheiden. Echter het is verstandig deze actoren te clusteren naar vergelijkbaar belang, gelijksoortige informatiebehoefte en gelijke beïnvloedingsmogelijkheden. Clusters kunnen dan gezamenlijk worden benaderd.

De prioriteit die een (groep) actor(en) krijgt is afhankelijk van de mate waarin deze groep: • Invloed op het proces kan uitvoeren.

 • Beïnvloedbaar is door het proces.

Te beïnvloeden

Niet

In hoge mate


Invloed op het initiatief

Veel

Weinig

Heel belangrijke groep.

Goed afwegen hoeveel energie aan deze gespendeerd mag worden

Hoogste Prioriteit


Laagste prioriteit


Beoogd Resultaat goed afwegen:Makkelijk succes, wat zijn baten voor het proces


Voorbeeld: krachtenanalyse tabel.

Beïnvloedingsanalyse prioritaire risico’s regionaal risicoprofiel
Bijlage 2: Actoren- en krachtenveld analyse.


 • Inventariseer per actor
 • Krachtenanalyse
 • Bijlage 2: Actoren- en krachtenveld analyse.

 • Dovnload 14.85 Kb.