Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beperkte aftrek voorbelasting bua

Dovnload 25.45 Kb.

Beperkte aftrek voorbelasting buaDatum02.01.2019
Grootte25.45 Kb.

Dovnload 25.45 Kb.Beperkte aftrek voorbelasting - BUA

Bij de aftrek van voorbelasting (BTW) kunt u als ondernemer aanlopen tegen een aantal beperkingen. Deze beperkingen kunnen het gevolg zijn van het Besluit Uitsluiting Aftrek van Voorbelasting (BUA).

De beperking voor de aftrek van de BTW ziet op uitgaven die bijvoorbeeld zijn gedaan voor giften, personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken. De BTW op deze kosten mag u niet als voorbelasting aftrekken in de BTW aangifte.

Relatiegeschenken en giften

De BTW op relatiegeschenken en giften kunt u niet aftrekken als voorbelasting. Bij relatiegeschenken moet u denken aan bedrijffeesten, etentjes en reclame materiaal die u geeft aan zakelijke relaties.

Deze aftrekbeperking is van toepassing indien:

Als gever dient u dus na te gaan of en in hoeverre de ontvanger recht heeft op aftrek van BTW.


Als een ondernemer goederen schenkt aan een andere ondernemer dan moet worden bekeken of de goederen door de ontvanger worden gebruikt voor privé-doeleinden of zakelijke doeleinden. Bij privé-doeleinden is het BUA van toepassing en kunt u de BTW niet aftrekkken. Indien de andere ondernemer de goederen zal gebruiken voor zijn onderneming dan is het BUA niet van toepassing en kunt u als gever de BTW gewoon aftrekken.
Personeelsvoorzieningen

Onder personeelsvoorzieningen vallen uitgaven voor bijvoorbeeld de huisvesting van uw personeel, zoals het ter beschikking stellen van huisvesting aan buitenlandse werknemers. Andere personeelsvoorzieningen zien bijvoorbeeld op het geven van gelegenheid tot sport en ontspanning maar u moet hierbij ook denken aan het jaarlijkse kerstpakket wat u aan de werknemers geeft of jubileumgeschenken.


Er zijn een aantal personeelsvoorzieningen die uitgezonderd zijn van het BUA. Zo gelden aparte regels voor het terbeschikking stellen van een fiets aan de werknemer en het vergoeden van verhuiskosten.
Drempel

Indien de uitgaven voor giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen per begunstigde niet meer bedraagt dan € 227 (exclusief BTW) per jaar, dan mag u de BTW voor deze kosten wel aftrekken. U moet duidelijk kunnen aantonen hoeveel u heeft uitgegeven per werknemer. Voor de relatiegschenken is dit goed bij te houden per werknemer. Maar de personeelsvoorzieningen zullen door meerdere (alle) werknemers gebruikt worden. Voor deze uitgaven zult u een toedeling van de kosten moeten maken per werknemer voor de bepaling van het drempelbedrag van € 227.


De drempel van € 227 is niet van toepassing op relatiegeschenken die worden gegeven aan ondernemers die de BTW volledig kunnen aftrekken.
Let dus goed op of u de BTW mag aftrekken of dat u te maken krijgt met het BUA.

Voor de aftrek van eten en drinken gelden binnen de BTW speciale regels.Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 020-3641172 of via info@burozaken.nl

  • Beperkte aftrek voorbelasting - BUA

  • Dovnload 25.45 Kb.