Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Amendement Toelichting

Dovnload 6.86 Kb.

Amendement ToelichtingDatum13.04.2019
Grootte6.86 Kb.

Dovnload 6.86 Kb.

Amendement

Toelichting

1.Voor de AV van 30 mei 2015 in Sneek had de BG Heerenveen een amendement ingediend op het voorstel van de Unie Raad om in de 2e fase van het proces het samengaan van Unie en ABC-groep nader vorm te geven. Dat amendement pleitte voor brede samenwerking, zonder enig streven naar samengaan en dus ook niet voor het accepteren van een gezamenlijke geloofsgrondslag.

2. Nadat de vergadering een amendement van BG Emmen, de Bron, had aangenomen, trok de Unie Raad (samen met de Stuurgroep) haar voorstel voor een 2e fase in en wilde ook ons amendement niet meer behandelen.

3. Tot onze verbazing legt de Unie Raad nu een voorstel aan de AV voor dat brede samenwerking tussen de Unie en de ABC-groep bepleit. Iets wat wij al eerder in genoemd amendement bepleit hebben. Echter, voor de Unie Raad is die te intensiveren samenwerking gericht op een toekomstig samengaan van Unie en ABC. En terwijl er voor samenwerking uitsluitend intenties en afspraken gemaakt hoeven te worden, wordt ons in dit voorstel opnieuw een vorm van gezamenlijk belijden voorgehouden. Hiermee lijkt de Unie Raad geheel voorbij te gaan aan eerdere beraadslagingen en aan de uitkomst van de laatste AV.

4. BG Heerenveen steunt van harte het deel van het voorstel dat handelt over samenwerking. Maar, de formulering over het streven naar toekomstig samengaan wijzen wij af en het aanvaarden van een omschrijving van gezamenlijk belijden wordt daarmee overbodig.

Daarom dienen wij het volgende amendement in:Amendement

De AV besluit:

1.om het voorstel van de Unie Raad betreffende samenwerking Unie-ABC als volgt te wijzigen: als aanhef en inhoud het volgende te accepteren

“De Algemene Vergadering - op 20 november 2015 bijeen te Ede – besluit:

- Een goede samenwerking te willen ontwikkelen tussen de Unie van Baptisten Gemeenten in

Nederland (Unie) en de Alliantie van Baptisten en Cama-gemeenten (ABC).”en de rest van het voorstel te schrappen.
2. Bijlage 1 nu te handhaven als “Bijlage: Mogelijke vormen van samenwerking” .
3. Als gevolg van het besluit onder punt 1 Bijlage 2 geheel te laten vervallen, aangezien dat voor samenwerking overbodig is.
En gaat over tot de orde van de dag.


Dovnload 6.86 Kb.