Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


3Q05 persbericht 2 november 2005 Versatel maakt resultaten over het derde kwartaal 2005 bekend

Dovnload 37.72 Kb.

3Q05 persbericht 2 november 2005 Versatel maakt resultaten over het derde kwartaal 2005 bekendDatum05.04.2017
Grootte37.72 Kb.

Dovnload 37.72 Kb.

-
3Q05 PERSBERICHT -2 november 2005
Versatel maakt resultaten over het derde kwartaal 2005 bekendFinanciële Kerngegevens 3Q05:


 • De omzet in het derde kwartaal van 2005 steeg met 31 % tot € 197 mln vergeleken met een omzet van
  € 150 mln in het derde kwartaal van 2004 en met 3% ten opzichte van een omzet van € 191 mln in het tweede kwartaal van 2005.
 • In het derde kwartaal van 2005 steeg de omzet uit rechtstreeks op het netwerk aangesloten ‘on-net’ klanten met 38% tot € 152 mln vergeleken met een ‘on-net’ omzet van € 110 mln in het derde kwartaal van 2004 en met 3% ten opzichte van € 147 mln in het tweede kwartaal van 2005.
 • De bruto marge als percentage van de omzet in het derde kwartaal van 2005 bedroeg 56%, vergeleken met 52% in hetzelfde kwartaal van 2004 en was gelijk aan het tweede kwartaal van 2005.
 • EBITDA in het derde kwartaal van 2005 bedroeg € 39 mln, vergeleken met € 30 mln in het derde kwartaal van 2004 en € 40 mln in het tweede kwartaal van 2005, een stijging en daling van respectievelijk 31% en 2%.
 • Versatel’s netto resultaat in het derde kwartaal van 2005 was € 6 mln negatief vergeleken met een netto verlies van € 4 mln in hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een netto winst van € 2 mln in het voorgaande kwartaal.
 • Investeringen (CAPEX) in het derde kwartaal van 2005 liepen op tot € 112 mln vergeleken met € 32 mln in het derde kwartaal van 2004 en € 67 mln in het tweede kwartaal van 2005.
 • Op 30 september 2005 had Versatel circa € 174 mln aan cash op de balans staan, vergeleken met € 253 mln aan het eind van het tweede kwartaal van 2005 en € 151 mln aan het eind van het derde kwartaal van 2004.


Overige gegevens derde kwartaal 2005: • Op 12 augustus 2005 zond Versatel met succes de eerste Eredivisie voetbalwedstrijd van het seizoen 2005/2006 in Nederland uit over haar ADSL2+ netwerk.
 • Tot 30 september 2005, registreerde Versatel circa 42.000 aanvragen voor haar voetbalproduct, waarvan ongeveer 34.000 over ADSL2+ en circa 8.000 per satelliet. Van deze aanvragen zijn ongeveer 23.000 klanten gedurende het kwartaal aangesloten, waarvan circa 15.000 via ADSL2+ en ongeveer 8.000 via satelliet. Veel aanvragen voor ADSL2+ bevatten ook spraakdiensten, welke Versatel voor het eerst aan het begin van de maand oktober begon te leveren.
 • Versatel rapporteerde circa 6.000 nieuwe particuliere DSL-klanten in Nederland in het derde kwartaal van 2005, wat het totaal brengt op circa 179.000 per 30 september 2005, inclusief circa 15.000 ADSL2+ klanten.
 • In Duitsland is het aantal ‘on-net’ particuliere klanten sterk gestegen met circa 29.000 gedurende het derde kwartaal van 2005 naar een totaal van ongeveer 322.000, waarvan ongeveer 211.000 DSL-klanten. In het derde kwartaal van 2005 steeg het aantal DSL-abonnees met 33.000.
 • In België is het aantal DSL-klanten in het derde kwartaal van 2005 gestegen met 2.000 tot een totaal van circa 53.000 klanten.
 • Het totale aantal particuliere lijnen, zowel DSL als andere ‘on-net’ koperlijnen, is tijdens het derde kwartaal 2005 toegenomen met ongeveer 37.000 of 9% naar een totaal van 554.000 per 30 september 2005.
 • In het derde kwartaal van 2005 heeft Versatel voor nieuwe en bestaande klanten Corporate IP-VPN locaties opgeleverd tot een totaal van 7.504 locaties in Nederland op 30 september 2005.


Amsterdam, 2 november 2005 – Versatel Telecom International N.V, heeft vandaag haar bedrijfs- en operationele resultaten over het derde kwartaal van 2005 bekendgemaakt.
De omzet voor het kwartaal eindigend op 30 september 2005 bedroeg € 197,1 mln, een stijging van 31,4% vergeleken met een omzet van € 150,0 mln in het derde kwartaal van 2004 en een stijging van 3,2% vergeleken met een omzet van € 191,0 mln in het tweede kwartaal van 2005. De opeenvolgende omzetstijging werd hoofdzakelijk gerealiseerd door Duitsland en een schikking in België. In de particuliere markt werd de groei voornamelijk gedreven door de aanwas van nieuwe DSL-klanten, waar Versatel het aantal deed stijgen tot 427.000. De groei van nieuwe klanten en de schikking in het zakelijke segment in België werd vrijwel geheel tenietgedaan door een seizoensgebonden afname in omzet uit spraak in alle landen.
In totaal bedroeg de ‘on-net’ omzet voor Versatel in het derde kwartaal van 2005 € 152,0 mln, vergeleken met € 110,5 mln in hetzelfde kwartaal in 2004 en € 146,9 mln in het voorgaande kwartaal. Een toename van respectievelijk 37,6% en 3,5%.
Versatel’s bruto marge als percentage van de totale omzet in het derde kwartaal van 2005 bedroeg 55,8%, vergeleken met 51,9% in het derde kwartaal van 2004 en 55,9% in het tweede kwartaal van 2005. De bruto marge als percentage van de omzet werd positief beïnvloed door een schikking in België, welke werd geneutraliseerd door een lagere bruto marge in Nederland vanwege productiekosten voor het voetbal en verdere churn van onze omzet uit inbel-internettoegang.
Verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) in het derde kwartaal van 2005 bedroegen € 70,6 mln, vergeleken met € 47,8 mln SG&A kosten in het derde kwartaal van 2004 en € 66,6 mln in het tweede kwartaal van 2005. De verhoging van SG&A gedurende het derde kwartaal komt voort uit een verhoging van de kosten in het Nederlandse consumentensegment, zoals marketing, sponsoring, helpdesk en verkoop gerelateerde kosten. Versatel’s marketinguitgaven bedroegen € 7,2 mln in het derde kwartaal van 2005, vergeleken met € 2,4 mln in het derde kwartaal van 2004 en € 8,7 mln in het tweede kwartaal van 2005. De afname is voornamelijk toe te schrijven aan Duitsland en België, waar marketinginitiatieven vanwege het vakantieseizoen afnamen.
Voor het derde kwartaal van 2005 bedroeg Versatel’s resultaat voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) € 39,4 mln, vergeleken met € 30,1 mln in het derde kwartaal van 2004 en € 40,3 mln in het vorige kwartaal. De opeenvolgende toename van EBITDA in Duitsland en België is meer dan tenietgedaan door de afname in Nederland, die voortkwam uit een toename van SG&A kosten voor triple play in Nederland.
Versatel’s netto resultaat in het derde kwartaal van 2005 liep op tot een verlies van € 6,3 mln vergeleken met een netto verlies van € 3,9 mln in het derde kwartaal van 2004 en een winst van € 1,8 mln in het tweede kwartaal van 2005. De opeenvolgende verslechtering van de netto resultaten is voornamelijk gerelateerd aan de extra kosten voor triple play en de uitzendingen van voetbal, zoals aangegeven in ons persbericht met de resultaten over het tweede kwartaal 2005 op 4 mei 2005.
Voor het derde kwartaal van 2005 bedroegen de investeringen (Capex) van Versatel € 112,1 mln vergeleken met een totaal aan investeringen van € 32,1 mln en € 66,9 mln voor respectievelijk het derde kwartaal van 2004 en het tweede kwartaal van 2005. Ongeveer € 71,7 mln van de investeringen van het derde kwartaal van 2005 is rechtstreeks gerelateerd aan de implementatie van triple play in Nederland en de licentie voor het Eredivisie voetbal. Van het totale investeringsbudget van € 170 mln voor de uitrol van triple play diensten is ongeveer € 117,5 mln besteed in de eerste negen maanden van 2005.
De Vrije kasstroom (“FCF”, berekend als EBITDA minus investeringen) was in het derde kwartaal van 2005

€ 72,8 mln negatief vergeleken met € 2,0 mln negatief in het derde kwartaal van 2004 en vergeleken met € 26,6 mln negatief in het tweede kwartaal van 2005. De negatieve vrije kasstroom is direct toe te schrijven aan de hogere investeringen in het derde kwartaal, zoals gepland en aangegeven in ons persbericht met de resultaten over het tweede kwartaal 2005.


Versatel had op 30 september 2005 € 174,5 mln aan cash op de balans staan, vergeleken met € 150,8 mln aan het einde van het derde kwartaal van 2004 en met € 252,8 mln aan het eind van het vorige kwartaal. Versatel’s kaspositie is afgenomen door de grote betalingen aan diverse leveranciers voor ons voetbalproduct en voor triple play apparatuur.
Het bedrijf had op 30 september 2005 een positief eigen vermogen van € 567,5 mln, vergeleken met

€ 572,5 mln aan het eind van het tweede kwartaal van 2005.


Sinds het vierde kwartaal van 2003 heeft Versatel een belastingverplichting in haar balans als gevolg van de boekwinst gerelateerd aan de financiële herstructurering in 2002 waarbij alle volgende verliezen in Nederland tegen deze belastinglatentie zijn geboekt. Deze belastingverplichting bevat een belastingeffect op de converteerbare obligatie van ongeveer € 8 mln. Op 30 september 2005 bedroeg de belastinglatentie van Versatel € 111,2 mln, wat minder is dan in het tweede kwartaal 2005 vanwege verliezen bij onze Nederlandse dochteronderneming gedurende het kwartaal.
OperatioNele KERNGEGEVENS PER LAND:
Duitsland:

In Duitsland bedroeg de omzet in het derde kwartaal van 2005 € 102,0 mln, een toename van 48,8% ten opzichte van € 68,6 mln in het derde kwartaal van 2004 en een stijging van 4,4% vergeleken met

€ 97,7 mln in het tweede kwartaal van 2005. In het derde kwartaal van 2005 rapporteerde Versatel Duitsland een EBITDA van € 25,9 mln vergeleken met € 10,7 mln in hetzelfde kwartaal in 2004 en

€ 22,6 mln in het tweede kwartaal van 2005. De groei in omzet is het gevolg van sterke resultaten op zowel de consumentenmarkt als de wholesale markt met een opeenvolgende omzetgroei van respectievelijk 9,0% en 12,8%.
EBITDA in het derde kwartaal werd eveneens positief beïnvloed door lagere SG&A-uitgaven, voornamelijk veroorzaakt door afgenomen marketinguitgaven.
Aan het einde van september 2005 had Versatel Duitsland circa 322.000 on-net particuliere klanten zowel DSL als andere on-net koperlijnen, vergeleken met ongeveer 293.000 klanten aan het einde van het vorige kwartaal, een toename van ongeveer 29.000. Het aantal nieuwe DSL klanten groeide zelfs iets meer omdat we churn zagen bij oude, on-net spraakklanten die migreerden naar ons breedband DSL-product. Aan het einde van het tweede kwartaal hadden we een DSL-klantenbestand van ongeveer 211.000 klanten, een toename van 33.000 vergeleken met het einde van het tweede kwartaal van 2005.
Het zakelijke segment toonde blijvende sterke prestaties daar Versatel contracten sloot met nieuwe klanten als Daimler Chrysler en de Berliner Volksbank, maar de omzet werd negatief getroffen door normale seizoensinvloeden in het derde kwartaal.
Nederland:


In het derde kwartaal van 2005 was de omzet in Nederland € 73,9 mln, een opeenvolgende afname van 0,9% vergeleken met een omzet van € 74,6 in het tweede kwartaal 2005 en een stijging van 11,8% ten opzichte van een omzet van € 66,1 mln in het derde kwartaal in 2004. EBITDA in het derde kwartaal van 2005 bedroeg € 8,7 mln, vergeleken met € 17,7 mln in het derde kwartaal van 2004 en € 15,0 mln in het tweede kwartaal van 2005.


De achtereenvolgende afname in omzet is met name te wijten aan de normale seizoensinvloeden in het zakelijke segment en aan de voortgaande churn in onze dial-up internet activiteiten in het consumentensegment.
De opeenvolgende afname in de bruto marge als percentage van de omzet is direct gerelateerd aan het consumentensegment voor zowel de kosten die te maken hebben met de productie van voetbal als de churn in onze dial-up internet activiteiten met hoge marges.
De afname in EBITDA vergeleken met het tweede kwartaal 2005 is te wijten aan een lagere omzet en bruto marge en een substantiële stijging van SG&A uitgaven, zoals eerder dit jaar is aangekondigd. De toename in SG&A uitgaven in het derde kwartaal van 2005 wordt veroorzaakt door een grotere personeelsbezetting wat resulteerde in hogere kosten voor salarissen en consultants. Daarbij liep Versatel, vanwege de introductie van het triple play product, op tegen hogere kosten voor dealercommissies en de uitbreiding van onze helpdesk. Tevens heeft Versatel, ter ondersteuning van haar triple play producten, haar marketing- en sponsoringinspanningen tijdens en na de start van het voetbalseizoen in augustus verhoogd.
Op 30 september 2005 had Versatel ongeveer 178.600 particuliere DSL-klanten (inclusief ADSL2+). De netto toename van circa 6.200 klanten vergeleken met 172.400 aan het einde van het tweede kwartaal is volledig toe te schrijven aan de start van oplevering van ADSL2+ klanten. Versatel bleef ook dit kwartaal bestaande particuliere DSL-klanten opwaarderen naar hoogwaardiger producten.
Voor wat betreft ons Live Eredivisie voetbalproduct, aan het einde van het derde kwartaal registreerde Versatel ongeveer 42.000 aanmeldingen, waarvan ongeveer 34.000 via ADSL2+ en circa 8.000 per satelliet. Van deze aanvragen heeft Versatel in het kwartaal ongeveer 23.000 nieuwe klanten aangesloten, waarvan ongeveer 15.000 ADSL2+ klanten en circa 8.000 satellietklanten. Veel aanvragen voor ADSL2+ bevatten ook spraakdiensten, welke Versatel pas aan het begin van oktober begon te leveren.
Versatel liet in het derde kwartaal wederom goede resultaten zien met haar IP-VPN activiteiten. Op 30 september 2005 had Versatel 7.504 locaties van 649 klanten aangesloten, een solide groei vergeleken met het einde van het tweede kwartaal van 2005.


België:


In België bedroeg de omzet in het derde kwartaal van 2005 € 21,1 mln, een stijging van 38,1% vergeleken met € 15,3 mln in het corresponderende kwartaal van 2004 en een opeenvolgende stijging van 13,3% ten opzichte van € 18,6 mln in het tweede kwartaal 2005. EBITDA in het derde kwartaal van 2005 was € 4,8 mln, vergeleken met € 1,7 mln in het derde kwartaal van 2004 en € 2,6 mln in het tweede kwartaal van 2005.
In het derde kwartaal sloot Versatel België een eenmalige schikking met Belgacom, welke een incidentele positieve invloed had op zowel de omzet als EBITDA in ons zakelijke segment van € 1,6 mln in het kwartaal.
De opeenvolgende groei in omzet komt voort uit alle segmenten, maar met name het zakelijke en wholesale segment lieten goede resultaten zien.
Op 30 september 2005 had Versatel België 53.000 particuliere DSL-klanten, een opeenvolgende groei van 3,5%. In de zakelijke markt breidde Versatel België haar IP-VPN activiteiten verder uit door nieuwe IP-VPN locaties aan te sluiten voor zowel bestaande als nieuwe klanten.

Financiële Verwachtingen
Een verwijzing wordt gemaakt naar het persbericht, welke Tele2 AB op 1 november 2005 heeft verstuurd en naar de persberichten waarnaar in dat bericht naar verwezen wordt. Samen met de aandelen van Versatel Telecom International N.V. (“Aandelen”) die in de initiële biedingperiode zijn aangeboden, zijn 418.155.141 Aandelen, ofwel 79,87% van het uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van Versatel, en 1.250 van de 3.875 per cent. converteerbare obligaties 2011 converteerbaar in gewone aandelen in het kapitaal van Versatel Telecom International N.V. (“Obligaties”), ofwel 100% van de uitgegeven en uitstaande Obligaties, aangemeld onder Tele2 Finance B.V. openbare bod voor alle Aandelen en Obligaties.
Nu de operatie van Versatel Telecom International N.V. ingrijpend is gewijzigd vanwege de invloed van het publieke bod en de verkoop van Versatel Deutschland Holding GmbH, welke is afgerond op 14 oktober 2005, is de vorige financiële verwachting voor 2005 niet meer van toepassing. Gezien deze veranderingen is het moeilijk om een accurate verwachting van de prestaties van het bedrijf voor de rest van 2005 af te geven. Dientengevolge zal Versatel niet langer verwachtingen over haar financiële of operationele doelstellingen bekendmaken.
- EINDE -
Versatel Telecom International N.V. (Euronext: VRSA) heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en is een concurrerende telecommunicatie operator en toonaangevend alternatief voor de voormalig monopolistische telecommunicatieaanbieders in haar thuismarkt in de Benelux. Versatel, opgericht in oktober 1995, heeft circa 1.100 medewerkers en is in het bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland en België. Versatel heeft een op eigen faciliteiten gebaseerd breedbandig netwerk dat gebruikmaakt van de modernste netwerktechnologieën om aan bedrijven breedbandige spraak-, data- en internetdiensten te bieden. Versatel is een beursgenoteerde vennootschap die een notering heeft aan de Euronext Amsterdam (VRSA). Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar via http://www.versatel.com of http://www.tele2.com.


This press release includes “forward-looking statements” relating to our business. Such forward looking statements can often be identified by the use of forward-looking terminology such as “believe”, “expect”, “may”, “are expected to”, “should”, “would be”, “seek”, or “anticipate” or similar expressions or comparable terminology, or by discussions of strategy, plans or intentions. We have based these forward-looking statements on our current expectations and projections about future events. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions about us, including, among other things:

Anticipated trends and conditions in our industry, including regulatory reforms and the liberalization of telecommunications services across Europe;

The impact of the recent slowdown in economic activity generally, and in the telecommunications industry in particular, on our business;

Our ability to compete, both nationally and internationally;

Our intention to introduce new products and services;

Our expectation of the competitiveness of our services;

The anticipated development of our network;

- Changes in regulations or interpretations related to the implementation and reporting under IFRS, decisions to apply a different option of presentation permitted by IFRS, and various other factors related to the implementation of IFRS; and

Our expectation of the impact of this development on our revenue potential, cost basis and margins.


In light of these risks, uncertainties, and assumptions, the forward-looking events discussed in this presentation might not occur. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.


Noot voor de redactie: ‘Versatel’ is als woord- en beeldmerk beschermd in Nederland, België, Luxemburg en verschillende andere Europese landen.
Contactpersonen Versatel:

Cilesta van Doorn

Manager Corporate Communications

Tel: +31-20-750-1318

E-mail: cilesta.vandoorn@versatel.com


Wouter van de Putte

Head of Investor Relations

Tel: +31-20-750-2362

E-mail: wouter.vandeputte@versatel.comFinanciële TABELLEN VOLGEN

Pagina van • Financiële Kerngegevens 3Q05: De omzet
 • Overige gegevens derde kwartaal 2005
 • Amsterdam, 2 november 2005 – Versatel Telecom International N.V
 • Verkoop, algemene en administratieve kosten
 • OperatioNele KERNGEGEVENS PER LAND: Duitsland
 • Nederland
 • bruto marge als percentage van de omzet
 • Live Eredivisie voetbalproduct
 • België
 • Financiële Verwachtingen
 • - EINDE - Versatel Telecom International N.V. (Euronext: VRSA)
 • Contactpersonen Versatel
 • Financiële TABELLEN VOLGEN

 • Dovnload 37.72 Kb.