Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Beleid & Strategie Missie – Doelstellingen

Dovnload 1.69 Mb.

1. Beleid & Strategie Missie – DoelstellingenPagina1/20
Datum23.11.2018
Grootte1.69 Mb.

Dovnload 1.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Jeugdopleiding

FC Moorsel

2012 - 2013


Dirk Deno

Inhoud
1. Beleid & Strategie

1.1. Missie – Doelstellingen

1.2. Visie – Hoe bereiken we de doelstellingen

1.3. Uitgangspunten
2. Structuur van de club

2.1. Dagelijks Bestuur

2.2. Sporttechnische Commissie

2.3. Jeugdbestuur

2.4. Sportief organigram
3. Communicatie

3.1. Interne communicatie

3.2. Externe communicatie
4. Richtlijnen

4.1. Spelers – Ouders

4.2. Trainers – Opleiders

4.3. Afgevaardigden – Begeleiders
5. Voetbalopleiding

5.1. Voetbalopleiding

5.1.1. Theoretische uiteenzetting jeugdopleidingsplan

5.1.2. Praktische uitwerking jeugdopleidingsplan

5.1.3. Ontwikkelingskenmerken per leeftijdscategorie

5.1.4. Opleidingsplan

5.1.5. Instructie en coaching

5.1.6. Coachingvocabularium

5.1.7. Verdeelsleutel voor de trainingsinvulling

5.1.8. Coerver techniektraining
6. Organisatievormen

6.1. Hoofdorganisatievorm 1-4-3-3

6.1.1. Ruitvorm

6.1.2. Dubbele ruitvorm

6.1.3. Organisatievorm 1-4-3-3
7. Testen en meten

7.1. Algemeen

7.2. Energiesystemen

7.3. De bepaling van de anaerobe drempel

7.4. Voetbalspecifieke tests

7.4.1. Aeroob uithoudingsvermogen7.4.1.1. Endurance Shuttle Run

7.4.1.2. Cooper test

7.4.2. Anaeroob uithoudingsvermogen, snelheid, kracht

7.4.2.1. Tempo Shuttle Run

7.4.2.2. 10 x 5m Shuttle Run

7.4.2.3. Shuttle sprint 5 x 10m

7.4.2.4. 30m sprint7.4.2.5. Sprint met richtingsverandering

7.4.2.6. Verticale sprong

7.4.3. Techniek

7.4.3.1. Lobtest

7.4.3.2. Dribbel

7.4.3.3. Gericht schieten

7.4.3.4. Jongleren

8. Blessurepreventie

8.1. Warming-up

8.2. Stretching

8.2.1. Schouder/nek/bovenrug

8.2.2. Bovenarmspieren

8.2.3. Bovenbeenspieren

8.2.4. Heup/bekken/rug

8.2.5. Onderarm/hand

8.2.6. Onderbeenspieren

8.3. Stabilisatieoefeningen

8.3.1. Algemeen

8.3.2. The 11

8.3.2.1. The bench

8.3.2.2. Sideways Bench

8.3.2.3. Hamstrings

8.3.2.4. Cross-country skiing

8.3.2.5. Chest-passing in single-leg stance

8.3.2.6. Forward-bend in single-leg stance

8.3.2.7. Figure-of-eight in single-leg stance

8.3.2.8. Jumps over a line

8.3.2.9. Zigzag Shuffle

8.3.2.10. Bounding

8.3.2.11. Fair play

8.4. Cooling-down

8.5. 12 Geboden om veilig te sporten9. Blessures en ongevallen – Preventie - Behandeling

9.1 Blessures

9.1.1. Achillespeesblessure
9.1.2.
Botbreuken
9.1.3.
Enkelverzwikking
9.1.4.
Hamstring
9.1.5.
Knieblessure
9.1.6.
Liesblessure


9.1.7. Polsblessure
9.1.8.
Lage rugklachten
9.1.9.
Scheenbeenirritatie
9.1.10.
Schouderpeesontsteking

9.2. EHBSO: Eerste Hulp Bij SportOngevallen

9.2.1. Algemene benadering

9.2.2. De ICE-regel

9.2.3. Tandletsels

9.2.4. Snijwonden

9.2.5. Blaren

9.2.6. Bloedneus

9.2.7. Schaafwonden

9.2.8. Oogverwonding

9.2.9. Hoofdletsel

9.2.10. Bewusteloosheid

9.2.11. Botbreuk en/of ontwrichting

9.2.12. Flauwvallen/duizeligheid

9.2.13. Hersenschudding

9.2.14. Letsel aan geslachtsdelen

9.2.15. Verstuiking – kneuzingen

9.2.16. Spierkramp

9.2.17. Spierverrekking - Spierscheur - peesscheur

9.2.18. Steken in de zij
10. Sport en voeding

10.1. Voeding voor (top)duursport

10.2. Vocht en sport gaan samen
11. Bronvermelding

1. Beleid & Strategie1.1. Missie - Doelstellingen
De missie van FC Moorsel is tweeledig: Sportief en sociaal.

Op sportief vlak zijn de langetermijndoelstellingen:
 • Alle spelers een goede opleiding meegeven

 • De spelers voetbalvreugde bieden doorheen de hele opleidingsperiode

 • Elke speler de kans geven om zich te ontwikkelen en te spelen op zijn eigen niveau

 • Op termijn jaarlijks 1 of 2 talenten te laten doorstromen naar de eerste ploegen

 • Het doorstromings-en terugvloeibeleid zo goed mogelijk verzorgen opdat de spelers op geen enkel ogenblik belemmerd worden in hun ontwikkeling

 • In onze opleiding streven we ernaar om spelers te vormen zodat ze volgende eigenschappen bezitten:

  • Techniek : De vaardigheiden die nodig zijn om het spel te kunnen spelen en creatieve oplossingen te vinden.

  • Inzicht : Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten worden of juist niet en is vooral afhankelijk van ervaring (herkenen van bepaalde situaties) en spelintelligentie.

  • Communicatie : Tijdens het spel moet er gecommuniceerd worden met alle weerstanden (bal, medespelers, tegenspelers, coach, scheidsrechter, …) die bij het spel betrokken zijn. Zowel verbaal als non-verbaal.

  • Snelheid : Zowel de snelheid van handelen als de pure loopsnelheid en coördinatie.

De spelers moeten steeds willen en hiervoor de prestatie verhogen (alle TICS-elementen moeten verbeterd worden). Dit zal gebeuren door gerichte training. Het systematisch, planmatig verbeteren van de voetbalprestatie (TICS)
Op sociaal gebied streven we ernaar om:


 • Een stabiele en gezonde vereniging uit te bouwen

 • Gezonde en positieve vrijetijdsbesteding aan te bieden aan de jeugd

 • Zoveel mogelijk kinderen uit de eigen gemeente en omliggende gemeenten aan het voetballen krijgen

 • De kinderen plezier laten beleven aan het voetbal en het verenigingsleven

 • Iedereen toelaten om sportieve en sociale ervaringen met elkaar te delen

 • Door middel van een pedagogische leiding en begeleiding bij te dragen aan de opvoeding, enerzijds door het opleggen van orde, tucht en zelfdiscipline en anderzijds door het leren omgaan met fair-play

Korte termijndoelstellingen:


Op korte termijn is de doelstelling om, na het stopzetten van het samenwerkingsverband met KV Tervuren, opnieuw een eigen jeugdwerking op poten te zetten en uit te bouwen. Op middellange termijn moet hierdoor de doorstroming naar de eigen eerste ploeg gegarandeerd worden.

1.2. Visie
Om onze doelen te bereiken gaan we uiteraard structureel te werk. Er wordt door de TVJO een opleidingsplan opgesteld. Dit opleidingsplan vormt de leidraad doorheen de hele jeugdopleiding.

Allereerst stellen we de vraag waarom een opleidingsplan nodig is? Wat is de achterliggende filosofie? Het antwoord is simpel! Alleen door per leeftijdscategorie een aantal doelstellingen en eindtermen vast te leggen kunnen we ervoor zorgen dat onze jeugdspelers precies datgene aangeleerd krijgen wat wij als club willen. Door jaar na jaar dit opleidingsplan te volgen zorgen we er ook voor dat de continuïteit verzekerd wordt. De aandachtspunten hier zijn:
 • opleiding van spelers(profielen) in functie van de voetbalvisie van de club

 • leeftijdseigen oefenvormen

 • een opleidingsspelsysteem per ontwikkelingsfase

 • een opleidingsspelsysteem dat, vooral in de laatste ontwikkelingsfase, afgestemd is op, of bepalend voor het spelsysteem van de eerste ploeg

 • een opleidingsspelconcept (5:5) gekenmerkt door volgende karakteristieken:

  • geen vaste positie

  • geen specialisatie

  • creativiteit en dribbelen

  • ruitformatie: breedte en diepte in het spel brengen, 3 passmogelijkheden: voor, links en rechts

 • een opleidingsspelconcept (8:8) gekenmerkt door volgende karakteristieken:

  • een eerste vorm van specialisatie (ankerpositie en anker-gelinkte positie, bvb. 2 en 7)

  • dubbele ruitformatie als basis voor veldbezetting

 • een opleidingsspelconcept (11:11) gekenmerkt door volgende karakteristieken:

  • zonevoetbal

  • intentie om voetballend op te bouwen van achter uit

  • inschuivende spelers

  • dubbele flankbezetting

  • offensieve ruit of vijfhoek met een diepe spits in de rol van targetman

en we geven meteen het antwoord op de 2 meest gestelde vragen:Waarom zonevoetbal?

 • spelen in zone vereist van de spelers dat ze leren om de verschillende spelsituaties te “lezen”

 • ze moeten zelf beslissingen nemen en durven initiatief nemen

 • ze moeten steeds geconcentreerd blijven en onderling communiceren, dit alles in functie van het collectief, zowel offensief als defensief.


Waarom 1-4-3-3 als hoofdorganisatievorm?

 • een evenwichtige verdeling van de inspanningen onder alle spelers over de volledige wedstrijd

 • de creativiteit, het lef en de polyvalentie worden gestimuleerd

 • de spelers leren om optimaal te functioneren bij balbezit, balverlies en bij de omschakeling

 • het flankspel en driehoekspel wordt bevorderd.

Tegelijk gaan we de spelers geleidelijk aan opleiden in functie van specifieke profielen. Om spelers voor de verschillende profielen te vormen dienen taken aangeleerd per positie, per linie en in het globale team. Hiertoe worden voor de verschillende opleidingsspelconcepten taakomschrijvingen per positie opgesteld (zie bijlagen). Deze taakomschrijvingen laten ons toe om spelersprofielen op te stellen opdat we inzicht krijgen in het type speler dat opgeleid dient te worden voor een bepaalde positie. We onderscheiden 2 basiscategorieën van spelersprofielen, met elk hun specifieke kwaliteiten:
 • flankspeler

  • snelheid

  • explosiviteit

  • wendbaarheid

  • dribbelvaardigheid (sterk in duel 1:1 aanvallend en verdedigend)

  • traptechniek (voorzet en schot op doel)

  • lef en durf • centrale speler

  • loopvermogen

  • technische vaardigheid (passen, trappen, voorzet, schot op doel, dribbel, tackle)

  • kopspel

  • combinatievermogen (spel maken)

  • positiespel (spelintelligentie)

  • vista

  • coaching

Op basis van deze 2 basiscategorieën kunnen meerdere profielen, in functie van aanvallende of verdedigende capaciteiten, per positie uitgewerkt worden. Voorafgaand aan deze specifieke profielen worden er enkele karakteristieken op het vlak van de wedstrijdmentaliteit vermeld die alle spelers, naast een aantal fysieke parameters, idealiter zouden moeten bezitten:
 • de overtuiging en de wil om te winnen

 • durf en zelfvertrouwen

 • incasseringsvermogen

 • beheerste, gezonde agressie

 • strijdlust en volharding

 • verantwoordelijkheid

 • teamgeest en -discipline


1.3. Uitgangspunten • Voetbal en plezier gaan hand in hand!
 • Jeugdopleiding is een individuele sport! Dit is het uitgangspunt voor elke jeugdopleiding en elke jeugdvoetbaltrainer!
 • Een ploeg is het middel, een speler is het doel!
 • Resultaten zijn ondergeschikt aan opleiding!
 • Snelle doorstroming van jeugdige talenten naar de A-selectie blijft de opdracht van de jeugdopleiding!
 • Een goed functionerende jeugdopleiding is van groot belang voor het ontwikkelen van een specifieke speelstijl van het eerste elftal!
 • Succes wordt alleen bereikt door een structurele aanpak!
 • Een succesvolle organisatie is een optimaal communicerende organisatie!

2. Structuur van de club

2.1. Dagelijks Bestuur


2.2. Sporttechnische Commissie


2.3. Jeugdbestuur

2.4. Sportief organigram


- 11

U11

???

T

V

JO

D

IR

K

DE

N

O- 10

U10

David Vandeput / Thierry Van Den Meerssche

- 9

U9 A

Wim Gilis

- 9

U9 B

Axel Smets

- 9

U9 C

???

- 8

U8 A

Gunther Verdeyen / Steven Gaelens

- 7

U8 B

Kris Saerens

- 7

U7 A

Bjorn Steuts

- 7

U7 B

Mark De Vos

- 6

U6

Christophe Demeester

- 9 tot - 11

Keepers

Gunther Spreutels

3. Communicatie

3.1. Interne communicatie
Clubwebsite


 • Algemeen nieuws mbt de vereniging

 • Activiteitenkalender

 • Sportieve en extra-sportieve organigrammen en taakverdeling

 • Contactgegevens bestuursleden en technische staf

 • Weekschema’s per ploeg

 • Trainings- en wedstrijdkalender

 • Uitslagen en rangschikkingen alle ploegen

 • Wedstrijdverslagen

Trainerssite (?)
 • Oefenstofdatabase

 • Software voor het uittekenen van trainingen

 • Spelervolgsysteem

 • Discussieforum

 • E-learning

E-mail - Telefoon
 • Communicatie m.b.t. vergaderingen e.d.

 • Probleemoplossing

3.2. Externe communicatie


Clubwebsite

Nieuwsbrieven

E-mail  Berichtgeving i.v.m. sportieve aangelegenheden

4. Richtlijnen4.1. Spelers- Ouders
Intern Reglement Jeugdopleiding FC Moorsel
Stiptheid

 • Voor de training ben je uiterlijk 15’ voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. Stipt op het aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar het oefenveld.

 • Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 45’ (U6 – U11) voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.

 • Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen

 • Aanwezigheid op de training is verplicht. Tijdens de examenperiodes zal de trainingsregime aangepast worden.

 • Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de training of wedstrijd verwittigt hij tijdig en persoonlijk de trainer (minimum 3u voor een training en 1 dag voor de wedstrijd). Indien een speler niet verwittigt dat hij niet aanwezig kan zijn voor een training kan hij ook niet opgesteld worden voor de wedstrijd in het weekend.

 • Uiterlijk 30’ na de training worden de kleedkamers verlaten.


Houding

 • Wees altijd en overal beleefd

 • Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.

 • Bij aankomst en vertrek geef je je trainer en afgevaardigde steeds een hand

 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).

 • In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.


Hygiëne

 • Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen.

 • Gelieve bij kwetsuren de clubarts of kinesist te raadplegen.

 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, ...) gedragen tijdens de training of wedstrijd.


Verzorging en voeding

 • Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden.

 • Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

 • Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte of vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden.

 • Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit wordt aangeraden.


Kledij en materiaal

 • Een eventueel door de club verschafte training, sweater, T-shirt of regenjack worden gedragen bij de wedstrijd

 • Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangeschaft.

 • Tijdens de wedstrijd wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde koersbroeken.

 • Voetbalschoenen: Duiveltjes en préminiemen worden van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om naast de “gewone” voetbalschoenen ook een paar voetbalschoenen met vaste studs (multi’s) aan te schaffen.

 • Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.

 • Je, bij voorkeur donkerkleurige (en dus liefst geen witte of andere “flashy”-kleurige), voetbalschoenen dienen steeds gepoetst te zijn.


Infrastructuur

 • De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt.

 • De schoenen worden buiten gereinigd. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche.

 • Er worden door de spelers zelf geen ballen uit de rekken genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainers of afgevaardigden.

 • Er wordt voor of na training/wedstrijd niet over het terrein gelopen.

 • Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en daarna weer verzameld worden.

 • Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet.

 • Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen

 • Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.


Vervoer

 • De meeste verplaatsingen worden per auto gemaakt

 • De auto’s vertrekken stipt op het afgesproken tijdstip. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat verwittigt de trainer of afgevaardigde.

 • Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.


Studie en voetbal

 • De studie heeft altijd voorrang op het voetbal

 • Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.

 • Tijdens de examenperiodes zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden.

 • Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!Ouders
Wat wij verwachten van de ouders:

 • Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie.

 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijden gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.

 • Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.

 • Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.

 • Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooi, mossel- of steakfeest, ...

 • Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden of tornooien opdat uw zoon/dochter steeds aanwezig kan zijn.

 • Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan u steeds terecht bij de trainer en de coördinator en dit in deze volgorde. Voor extra-sportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde contacteren.

 • Voor de veiligheid van onze jeugd vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 30’ na het einde van de training.

4.2. Trainers – Opleiders


Taken en verantwoordelijkheden van de trainer
Sportief
De trainer is de enige persoon die beslissingen neemt aangaande het sportieve gebeuren.

De trainer dient zich bij het opstellen van zijn trainingen en bij de opstelling en coaching van de wedstrijden evenwel te houden aan de beleidslijnen die door de TVJO opgesteld worden in functie van het jeugdopleidingsplan. Hij zal een maandplan opstellen voor de trainingen die hij zal geven, rekening houdend met de doelstellingen van het door de TVJO opgestelde jaarplan per leeftijdscategorie.
Extra-sportief


 • De trainingen dienen steeds op de terreinen te gebeuren volgens gemaakte afspraken.

 • Aan-/afwezigheden van de spelers op trainingen en wedstrijden noteren (SVS) en maandelijks over abnormale afwezigheden berichten aan de TVJO.

 • Elke trainer is verantwoordelijk voor het gebruik van het ter beschikking gestelde didactisch materiaal en zorgt voor ordelijke opberging.

 • Trainer of afgevaardigde blijven in de kleedkamers tot iedereen klaar is

 • Doeltjes moeten na de training van de terreinen en steeds op dezelfde plaats gezet worden.

 • Iedere trainer(of spelers) borstelt(en) na training en wedstrijd zijn kleedkamer uit !!!

 • Na trainingen en wedstrijden dienen de reserveballen terug achter slot te zitten en zorgt iedere speler dat zijn bal terug bij de trainer komt. Iedere trainer zal bij het begin van het seizoen een ontvangstdocument ondertekenen voor het aantal ballen dat hij ter beschikking krijgt; op het einde van het seizoen worden de aantallen gecontroleerd en dienen de sleutels van de ballenkasten ingeleverd te worden

 • Nakijken van de postbakjes, waar alle briefwisseling per ploeg zal gesorteerd worden.
 • De trainers verwittigen tijdig trainingswijzigingen aan de TVJO:

 • Er is verplichte aanwezigheid voor alle trainers tijdens de trainersvergaderingen en clinics

 • De trainers zien er op toe dat het intern reglement door hun spelersgroep nageleefd wordt.

“Een goede trainer beschikt over drie eigenschappen: Met hart en ziel werken, het vak beheersen en persoonlijkheid uitstralen” (Georg Kessler)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Dovnload 1.69 Mb.